• Slider 15

Aktualności

 

 • Narada szkoleniowa Kolegium Prezesów ROD Miasta Grudziądza.

  W dniu 10 listopada 2023 roku w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Oaza”, spotkali się prezesi i członkowie zarządów grudziądzkich ogrodów działkowych. W spotkaniu uczestniczył Prezes Okręgu Pan Piotr Gadzikowski, Członek Okręgowej Rady Pan Tadeusz Szyszkowski oraz członkowie zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działowego „Oaza”.

  Komentarze: 0Więcej
 • Grażyna Rusicka ROD "Ruda II"

  Wywiad z p. Grażyną Rusicką laureatką Krajowego Konkursu "Owoce z mojej działki.

  Wywiad z Panią Grażyną Rusicką z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Ruda II" we Włocławku. Pani Rusicka jest laureatką pierwszego miejsca w Krajowym Konkursie ogłoszonym przez Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców pod nazwą "Owoce z mojej działki".

  Komentarze: 0Więcej
 • Narada inspektorów OZ PZD ds. inwestycyjnych w dniach 07.11-08.11.2023 roku

  W dniach 7-8 listopada odbyła się zorganizowana przez jednostkę krajową PZD narada inspektorów ds. inwestycyjnych zatrudnionych w Okręgowych Zarządach PZD. Naradę otworzył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, przedstawiając jej szczegółowy przebieg. W ocenie Prezesa najistotniejszym tematem występującym w Związku jest wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii. Sprawa jest szczególnie trudna, ponieważ wspomniany akt prawny stanowi niewątpliwe zagrożenie dla funkcjonowania ROD. 

  Komentarze: 0Więcej
 • Łukasz Kowarowski i Piotr Gadzikowski

  Przewodniczący Rady Miasta Grudziądza podziela stanowisko KR PZD.

  3 listopada 2023 roku w Urzędzie Miasta Grudziądza, odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Łukaszem Kowarowskim. Przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców Piotr Gadzikowski oraz Przewodnicząca Kolegium Prezesów Miasta Grudziądza Małgorzata Jasińska, przedstawili problem dotyczący nowelizacji przepisów o planowaniu przestrzennym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

  Komentarze: 0Więcej
 • ROD "Tramwajarz" w Toruniu

  Ocalmy nasze ogrody! Działkowcy bronią swojej przyszłości.

  Realizując uchwałę Krajowej Rady PZD zwracającej się do  wszystkich struktur Związku, a zwłaszcza zarządów ROD o aktywne wspieranie władz krajowych oraz okręgowych PZD w ich staraniach o zmianę projektu „rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy” w celu zabezpieczenia istnienia tysięcy ROD w planach zagospodarowania przestrzennego, Dziesiątki Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na terenie Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców aktywnie przystąpiło do działań mających zabezpieczyć przyszłość działkowców, ogrodów i samego Związku. 

  Komentarze: 0Więcej
 • Rozmowy z posłem na Sejm RP Tomaszem Szymańskim o zagrożeniach dla ogrodów.

  Dnia 3 listopada przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców w osobach Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców Piotr Gadzikowski oraz Przewodnicząca Kolegium Prezesów Miasta Grudziądza Małgorzata Jasińska, spotkali się z Posłem RP Tomaszem Szymańskim.

  Komentarze: 0Więcej
 • "Zieleń działkowa" w nowych strefach planistycznych miast to gwarancja istnienia ROD. Ocalmy nasze ogrody!

  Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski Polskiego Związku Działkowców we współpracy z Zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych podejmuje działania mające zmienić treść proponowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozwiązań dotyczących planów ogólnych gmin. Rozwiązań, które dają „otwartą furtkę” samorządom lokalnym do likwidacji ogrodów działkowych. Członkowie wszystkich struktur Polskiego Związku Działkowców kierują pisma do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o zmianę projektu rozporządzenia odnośnie planów ogólnych gmin. Na ogrodzeniach ROD Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD pojawiły się banery, które sygnalizują walkę działkowców o zachowanie ogrodów.

  Komentarze: 0Więcej
 • Informator "działkowca" październik 2023

  W najnowszym Informatorze „działkowca” m.in. o realizacji programu grantowego dla ROD, obwiązującym w ROD zakazie spalania, zasadach grillowania, włączeniach wody w okresie jesienno-zimowym, odpowiedzialności  działkowca za szkody wyrządzone przez podwykonawców, drożności alejek ogrodowych  i obowiązku powiadamiania o zmianie danych osobowych.

  Komentarze: 0Więcej
 • Otwarte szkolenie dla działkowców ROD miasta Rypina w Okręgu Toruńsko – Włocławskim PZD.

  Realizując uchwałę nr 309/2023 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 września 2023 roku w sprawie zadań oświatowych Okręgowych Zarządów PZD w miesiącach wrzesień – listopad 2023 roku dnia 21 października 2023 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność” w Rypinie odbył się wykład otwarty dla działkowców użytkujących działki w czterech ROD zlokalizowanych w Rypinie, tj. ROD „Jedność”, ROD „Pionier”, ROD Piast” oraz ROD „Rozmaryn”. Wydarzenie zostało przeprowadzone na terenie ROD „Jedność” w Rypinie.

  Komentarze: 0Więcej