• Slider 15

Rozmowy z posłem na Sejm RP Tomaszem Szymańskim o zagrożeniach dla ogrodów.

Dnia 3 listopada przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców w osobach Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców Piotr Gadzikowski oraz Przewodnicząca Kolegium Prezesów Miasta Grudziądza Małgorzata Jasińska, spotkali się z Posłem RP Tomaszem Szymańskim.

W trakcie spotkania poruszono sprawy działań realizowanych na rzecz ogrodnictwa działkowego oraz o niebezpieczeństwach jakie mogą nieść ze sobą regulacje prawne przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W trakcie merytorycznej rozmowy, Prezes Okręgu przedstawił szczegółowo propozycje zawarte w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz zagrożenia wynikające z zapisów. Pan Poseł, zgodził się z argumentacją przedstawioną w imieniu Polskiego Związku Działkowców, podkreślając tym poparcie dla inicjatywy Związku w kierunku zachowania ogrodów działkowych w miejscach obecnego ich funkcjonowania. Poseł zadeklarował pełną współpracę i pomoc na dalszym etapie prac nad rozporządzeniem, tak aby postulaty działkowców zostały uwzględnione.

 

Opracowanie:

Małgorzata Jasińska

Foto:

Paweł Napolski