• Slider 15

Aktualności

 

 • Interpelacja posła T. Szymańskiego oraz uzyskana odpowiedź w sprawie szybkiej kolei i ewentualnej likwidacji ogrodów działkowych.

  21 listopada 2022 roku Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD spotkał się z Posłem na Sejm RP Panem Tomaszem Szymańskim. Wśród szeregu poruszanych tematów znalazł się istotny temat budowy CPK – Centralnego Portu Komunikacyjnego 

  Komentarze: 0Więcej
 • Niebieskim kolorem oznaczony teren do wcześniejszego zagospodarowania. Na żółto oznaczony teren do późniejszego zagospodarowania

  Będzie nowy ogród działkowy w Toruniu.

  Już pod koniec 2019 roku Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski podczas jednej z konferencji prasowych poinformował, że jest plan przekazania gruntów pod utworzenie nowego ogrodu Polskiemu Związkowi Działkowców jako liderowi w dziedzinie ogrodnictwa działkowego.

  Komentarze: 0Więcej
 • Szkolenia dla nowych działkowców w Okręgu Toruńsko-Włocławskim PZD.

  W styczniu 2023 roku odbyła się pierwsza w 2023 roku tura szkoleń dla nowych użytkowników działek prowadzona w postaci stacjonarnej. Obecnie szkolenia prowadzone są w oparciu o uchwałę numer 2/1/2023 Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD podjętą w dniu 10 stycznia 2023r.

  Komentarze: 0Więcej
 • Czytajcie „działkowca”!

  Na rynku pojawił się już najnowszy – lutowy numer miesięcznika „działkowiec” – niezbędna lektura dla wszystkich miłośników działek. W tym największym na rynku piśmie ogrodniczym znaleźć można wiele aktualnych tematów, przystających do specyfiki ogrodów działkowych – w sam raz na zbliżający się wiosenny sezon na działkach!

  Komentarze: 0Więcej
 • Lutowy „Mój Ogródek” – od 20.01 w sprzedaży!

  W wydaniu lutowym „Mojego Ogródka” znajdziecie wiele inspiracji i praktycznych porad ogrodniczych. Aby nie przeoczyć istotnych zimowych zadań, warto sięgnąć po nowy „Mój Ogródek” i zajrzeć na nasz portal www.mojogrodek.pl.

  Komentarze: 0Więcej
 • Grupa ROD - Umowy ARiMR V tura

  15 ROD z Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD podpisało umowy o granty z ARiMR.

  Kolejnych 15 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD podpisało umowy w Regionalnym Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu w ramach konkursu grantowego ,,Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

  Komentarze: 0Więcej
 • Rusza kampania sprawozdawcza w ROD.

  Kampania sprawozdawcza w Rodzinnych Ogrodach Działkowych powoli nabiera tempa. Do Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców wpłynęło na dzień 18 stycznia 2023 roku 11 zawiadomień o podjęciu przez Zarządy ROD uchwał o terminie i miejscu walnych zebrań sprawozdawczych. Przypomnijmy, że rok 2023 miał być rokiem zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ogrodach, jednak sytuacja jaką wywołała pandemia COVID-19 oraz realizacją grantów pozyskanych przez wiele ROD z ARiMR w ramach programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych” zmusiła Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców do podjęcia uchwały o wydłużeniu kadencji o 1 rok.

  Komentarze: 0Więcej
 • Nowo tworzony ogród, sektor II ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu

  Kolejny etap budowy sektora II w ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu.

  Budowa nowego ogrodu działkowego, który będzie sektorem już istniejącego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Niezapominajka” w Grudziądzu wchodzi w kolejny etap. Prezydent Miasta Grudziądza Pan Maciej Glamowski w odpowiedzi na pismo Krajowej Rady z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie wzmożonego zapotrzebowania na działki oraz konieczności rozwoju ROD, celem zaspokojenia rosnącego popytu, rozumiejąc tym samym potrzebę tworzenia nowych ogrodów działkowych zaproponował oddanie w użytkowanie terenu o powierzchni blisko 5 ha, położonego w pobliżu ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Łyskowskiego. Teren ten w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod ogrody działkowe.

  Komentarze: 0Więcej
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci energetycznej na terenie ROD „im. A. Mickiewicza” w Toruniu

  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci energetycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „im. Adama Mickiewicza” w Toruniu zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji.

  Komentarze: 0Więcej