• Slider 15

Przewodniczący Rady Miasta Grudziądza podziela stanowisko KR PZD.

3 listopada 2023 roku w Urzędzie Miasta Grudziądza, odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Łukaszem Kowarowskim. Przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców Piotr Gadzikowski oraz Przewodnicząca Kolegium Prezesów Miasta Grudziądza Małgorzata Jasińska, przedstawili problem dotyczący nowelizacji przepisów o planowaniu przestrzennym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Obie strony zgodziły się, iż ograniczenie możliwości wpisania rodzinnych ogrodów działkowych jedynie do dwóch stref planistycznych (z możliwych 13) zamyka radzie miasta możliwość wpisania Rodzinnych Ogrodów Działkowych do planów ogólnych i miejscowych, a to stanowi przesłankę do ich likwidacji w przyszłości. Prezes przekazał stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców oraz samych działkowców w tej sprawie. Pan Przewodniczący zobowiązał się, iż będzie w tej sprawie interweniował w radzie miejskiej.

 

Opracowanie:

Małgorzata Jasińska