Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Jubileusz

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

NOWY Statut PZD

Uchwalony 02.lipca 2015 roku podczas XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

2 lipca br. na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 3 lipca br. wraz z wnioskiem został złożony do KRS.

 

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy dwa Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. Prezydium OZ PZD rozpoczęło proces utworzenia ośrodka w Toruniu. Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Aktualności

  • PROGRAM DGCS PZD SYSTEM

    2017-11-23 14:14

    Aktualnie w Jednostce Krajowej  dobiegają końca prace nad programem DGCS PZD SYSTEM. Kompleksowy program dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych składający się z modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-placowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe, jest programem stworzonym w celu  ułatwienia pracy zarządom ROD w prowadzeniu i zarządzaniu ogrodami zrzeszonymi w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD,  zgodnie z przepisami wewnętrznymi i powszechnie obowiązującymi.

  • Czytajcie „działkowca”!

    2017-11-22 12:46

    Na rynku jest już grudniowy numermiesięcznika „działkowiec” – niezbędna lektura dla wszystkich miłośników działek. Oprócz wielu atrakcyjnych i ważnych tematów, aktualnych na okres późnej jesieni i zimy, znaleźć w nim można m.in. pomysły na modne świąteczne dekoracje oraz zimowe kwiaty. To również znakomita okazja na zamówienie pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” na kolejny rok – w bardzo atrakcyjnej cenie i z gwarancją bezpłatnej dostawy!

  • Poradnik „Zasady przenoszenia prawa do działki w ROD”

    2017-11-21 15:15

    Do Biura Prawnego KR PZD każdego dnia wpływają liczne zapytania od działkowców i zarządów ROD. Największe trudności sprawiają zapisy dotyczące przeniesienia praw do działki w ROD. Dlatego Krajowa Rada PZD postanowiła opracować i wydać poradnik pt. „Zasady przenoszenia prawa do działki w ROD”. Broszura w ciągu najbliższych kilku dni trafi do wszystkich zarządów  ROD.

  • Kiedy i jak zabezpieczać rośliny przed mrozem

    2017-11-21 15:13

    Rośliny wrażliwe na mrozy dzielimy na kilka grup. Pierwsze to byliny nie zimujące w gruncie, których części podziemne należy wykopać przed nadejściem mrozów. Druga grupa to byliny wrażliwe na niskie temperatury, ale pozostające na rabatach na okres zimowy. Ostatnią grupę stanowią wrażliwe na mrozy drzewa i krzewy, które wymagają osłaniania przed mrozem.

  • JUŻ NA RYNKU! GRUDNIOWY „Mój Ogródek”

    2017-11-21 15:10

    W grudniowym numerze polecamy nowy SUPERdodatek – „Zaprojektuj swój ogród”. Kolekcjonuj wszystkie części cyklu ukazujące się w kolejnych miesiącach, a uzbierasz w ten sposób praktyczny poradnik w zakresie projektowania, jakiego nie ma na rynku! 

  • XVII posiedzenie Krajowej Rady PZD

    2017-11-20 11:57

    W dniu 15 listopada 2017 roku w Warszawie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Kondrackiego Prezesa PZD,  odbyło się XVII posiedzenie Krajowej Rady PZD. Tematyka posiedzenia dotyczyła spraw związanych z Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjazdem Delegatów PZD, a więc przyjęcia propozycji zmian statutu PZD oraz rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych.

  • Prezydium Krajowej Rady PZD wsparło ogrody poszkodowane w skutek klęsk żywiołowych

    2017-11-20 11:55

    W dniu 14 listopada 2017 r. Prezydium KR PZD na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez Prezydium OZ PZD wniosków zarządów ROD udzieliło dotacji z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla dwóch w ROD w Łodzi. Ponadto, Prezydium KR PZD udzieliło pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD. Łącznie w bieżącym roku z Funduszu Samopomocowego PZD pożyczki otrzymało 38 ROD na kwotę  1 313 700 złotych.

  • Ostatnie prace w ROD "Nad Strumykiem" w Toruniu przed zimowym snem ogrodu.

    2017-11-15 08:40
    20171108_100429.jpg
    Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu ROD "NAD STRUMYKIEM" podjęto decyzję o dodatkowych pracach jeszcze w tym roku na rzecz Ogrodu mających na celu poprawę estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Konieczność wykonania nowego utwardzonego polbrukiem wynikała z uciążliwości wystawiania pełnych pojemników z odpadami komunalnymi i surowcami wtórnymi. Ponadto wystąpiła pilna konieczność naprawy chodnika i wykonanie łagodnego podjazdu przy bramce wejściowej. Prace te wzorowo wykonali działkowcy koledzy Stanisław Saja i Stanisław Rożeński.
  • Szkolenia dla nowych użytkowników działek. Zapraszamy

    2017-11-14 13:53
    szkolenie.jpg

    W miesiącu listopadzie 2017 roku w Okręgu Toruńsko – Włocławskim Polskiego Związku Działkowców odbywają się szkolenia dla nowych użytkowników działek. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców, którzy prowadzą zajęcia przy użyciu środków audiowizualnych. Przyjęta forma szkoleń jest bardzo przejrzysta i dostępna, łatwo odbierana przez działkowców, ciesząca się zainteresowaniem. Szkolenie dla nowych działkowców  jest podstawowym i najważniejszym szkoleniem w Związku, gdyż ma ono bezpośredni wpływ na sposób użytkowania i zagospodarowania działek, przestrzeganie przepisów związkowych ale także miejscowych, dobre stosunki sąsiedzkie w ROD oraz szeroko rozumiane funkcjonowanie w Związku.

  • Rośliny nie zimujące w gruncie

    2017-11-13 20:59

    Zanim nadejdą pierwsze jesienne przymrozki z rabat na działce wykopujemy części podziemne roślin niezimujących w gruncie. Niektóre gatunki wykopuje się we wrześniu, inne do końca października. Do gruntu będzie można je posadzić dopiero w kolejnym roku, w drugiej połowie maja po tzw. zimnych ogrodnikach.

  • Działkowcy Chełmży aktywnie uczestniczą w uroczystościach patriotycznych

    2017-11-12 20:05
    chelmza_1.png

    W dniu 05.11.2017 r. przedstawiciele chełmżyńskich ogrodów działkowych uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości w Kończewicach w gminie Chełmża.  Pod Murem Pamięci działkowcy złożyli wiązankę kwiatów. Po części pod Kopcem Ziemia Polaków razem z uczestnikami obchodów działkowcy przeszli do Szkoły Podstawowej w Kończewicach, aby wziąśc udzial w śpiewaniu pieśni patriotycznych. 11.11.2017 r. chełmżyńscy działkowcy wzięli udział w mszy świętej za Ojczyznę. Po niej przeszli w marszu do Miejsc Pamięci Chełmży związanych z odzyskaniem niepodległości

  • Udział grudziądzkich działkowców PZD w Święcie Niepodległości

    2017-11-12 19:43
    11listopada.jpg

    11 listopada, czyli Święto Niepodległości, to bez wątpienia jeden z najważniejszych dni w roku. W tym roku cała Polska obchodzi  99-lecie odzyskania Niepodległości, co miało miejsce 11 listopada 1918 roku, po 123 latach pod zaborami obcych mocarstw, Polacy odzyskali prawo do samostanowienia i zrzucili jarzma rosyjskie, niemieckie i austro-węgierskie.

  • Petycja w sprawie zachowania ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie

    2017-11-11 10:29

    ROD im. Obrońców Pokoju to najstarszy ogród działkowy w Warszawie. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części Warszawy zakłada utworzenie w jego miejscu ogólnodostępnego parku, targowiska oraz parkingu podziemnego. Takiemu rozwiązaniu kategorycznie przeciwstawiają się działkowcy i PZD. Widmo utracenia działek, które dla wielu osób są dorobkiem całego życia spowodowało, że działkowcy napisali także petycję do władz Warszawy w obronie swojego ogrodu. Obecnie trwa zbieranie podpisów pod petycją.

  • Debata społeczna działkowców z Policją

    2017-11-10 11:55
    20171109_155909.jpg

    Bezpieczeństwo na terenie rodzinnych ogrodów działkowych jest jednym z priorytetów Polskiego Związku Działkowców. Realizując powyższe, Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców wraz z Komendantem Miejskim Policji w Grudziądzu zorganizowali debatę społeczną, pod tytułem Bezpieczne ogrody działkowe. 

  • Cykl szkoleń dla nowych użytkowników działek Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD

    2017-11-10 10:40
    szkolenie_tn_1.jpg

    W dniu 09 listopada 2017 r. w Toruniu odbyło się kolejne z serii szkoleń dla nowych użytkowników działek. Wiadomości były przekazywane uczestnikom w formie prezentacji multimedialnych, co zdecydowanie lepiej trafia do odbiorców. Tematem przewodnim szkolenia jest prawo obowiązujące w rodzinnych ogrodach działkowych tj. Ustawa o ROD z dnia 13.12.2013 r., Statut PZD i Regulamin ROD. Szczegółowemu omówieniu poświęcono m.in. zasady zawierania umów dzierżawy działkowej, przenoszenia prawa do działki, rodzaje i kompetencje organów PZD, prawa i obowiązki działkowca, a także zasady zagospodarowania ROD i działek. Przedstawiono także dorobek Polskiego Związku Działkowców oraz zagrożenia i ataki na jego funkcjonowanie. 

  • Drugie urodziny Klubu Działkowca "Zielony Zakątek"

    2017-11-06 09:29
    SAM_2140.JPG

    Celem powstania klubu działkowego było stworzenie miejsca,  w którym członkowie stowarzyszenia ogrodowego pod egidą Polskiego Związku Działkowców, głównie osoby, które okres pracy zawodowej mają już za sobą. Przejście na emeryturę to nie koniec aktywności. Dla wielu osób starszych to początek odkrywania nowych pasji.  Tak więc  seniorzy i nie tylko, w naszym działkowym klubie ciekawie spędzają czas i rozwijają swoje zainteresowania. Nasze spotkania to odskocznia od codzienności oraz możliwość poznania nowych technik rękodzielniczych i wymiany doświadczeń. Stałe bywalczynie klubu na zajęciach zapoznały się z wieloma sposobami na ozdabianie i tworzenie różnych przedmiotów.

  • Program komputerowy w ocenie księgowej OFK.

    2017-11-03 08:22

    Program komputerowy DGCS PZD System dostosowany do potrzeb Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Posiada kilka modułów: finanse i księgowość, płace, środki trwałe oraz kartotekę działkowca. Jednolity program komputerowy zastąpi występującą w wielu ogrodach, ewidencję zarówno działkowców, rozliczenia energii, wody oraz innych dokonywanych przez działkowców wpłat w zeszytach, na osobnych kartotekach. 

  • Minister Środowiska odpowiedział w sprawie wywozu śmieci z terenów ROD

    2017-11-02 15:40

    Niesprawiedliwe zasady wywozu śmieci z terenów ROD, w tym wygórowane opłaty to temat wciąż aktualny w ogrodach działkowych. W związku z tym, Związek od kilku lat podejmuje szereg działań mających na celu zmianę przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której nowelizacja z 2012 r. wywołała wiele niekorzystnych zmian w ROD.

  • Krajowa Rada PZD zorganizowała szkolenie pilotażowe z Programu DGCS PZD System

    2017-11-02 15:38

    W dniach 24-25 października w Toruniu odbyło się zorganizowane przez Krajową Radę PZD szkolenie związane z wdrażaniem programu i szkoleniem wytypowanych pracowników jednostek okręgowych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 7 okręgów: z OZ w Gorzowie Wielkopolskim, OZ w Szczecinie, OZ w Gdańsku, OZ w Słupsku, OZ w Pile, OZ w Koszalinie, OZ Toruńsko-Włocławski. Szkolenie było już trzecim z kolei tego typu spotkaniem. Poprzednie odbyły się w Warszawie i  Wrocławiu. Prowadzone było przy udziale Kierownika Projektu, koordynatora oraz informatyków z firmy DGCS, którzy zaprezentowali funkcjonalność poszczególnych modułów.

  • Nekrolog. Odszedł od nas Jerzy von Wiecki

    2017-11-02 14:53

    Z głębokim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Św. Pamięci Jerzego von Wieckiego, długoletniego działkowca, działacza, człowieka zaangażowanego w życie działkowców PZD.

     

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook