Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

NOWY Statut PZD

Uchwalony 02.lipca 2015 roku podczas XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

2 lipca br. na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 3 lipca br. wraz z wnioskiem został złożony do KRS.

 

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy dwa Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. Prezydium OZ PZD rozpoczęło proces utworzenia ośrodka w Toruniu. Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Aktualności

 • 1 lipca br. w Koźminie Wlkp. inauguracja jubileuszu 120-lecia ruchu działkowego

  2017-05-26 14:29

  1 lipca 2017 r. Koźmin Wielkopolski stanie się stolicą polskiego ogrodnictwa działkowego. W zaplanowanej uroczystości udział weźmie prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki oraz działacze ze wszystkich okręgów, działkowcy, a także przedstawiciele lokalnego samorządu terytorialnego, którzy wspólnie zainaugurują tegoroczne obchody jubileuszu 120-lecia istnienia ruchu działkowego. 

 • NSA – sprzedaż altany wolna od podatku PIT

  2017-05-26 14:22

  Na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawiło się uzasadnienie korzystnego dla działkowców wyroku w sprawie opodatkowania sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce (sygn. akt II FSK 3660/16). Sąd w pełni podzielił w nim stanowisko działkowca, reprezentowanego przez doradcę podatkowego Mariusza Przyborowskiego, i utrzymał w mocy korzystny dla działkowców wyrok WSA w Bydgoszczy (sygn. akt I Sa/Bd 526/16). Tym samym NSA potwierdził, że dzięki specyficznym regulacjom zawartym w ustawie o ROD, zbywając własność altany i pozostałych naniesień i nasadzeń (przy okazji przenoszenia prawa do działki) działkowiec z reguły skorzysta ze zwolnienia podatkowego.

 • Grillowanie na działce. Dlaczego warto się ubezpieczyć?

  2017-05-26 14:20

  Zalanie, kradzież, rozbój, pożar - to zdarzenia losowe, od których powinien się ubezpieczyć każdy działkowiec. Pożary zdarzają się często i nie wynikają tylko z wypalania traw czy zabronionych ognisk. Czasami ogień może się zaprószyć podczas  grillowania.

 • Apel do zarządów ROD ws. uczczenia jubileuszu 120-lecia istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce

  2017-05-26 09:01

  Krajowa Rada PZD dla uczczenia jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich podczas XIII posiedzenia KR PZD skierowała Apel do zarządów ROD, w którym zacheca wszystkie ogrody do upamiętnienie jubileuszu, ale też zachęciła do uczestnictwa wszystkich, którzy cenią własną działkę, ogród oraz idee ogrodnictwa działkowego. Obchody jubileuszu zostaną zainaugurowane w najstarszym ogrodzie w Polsce, który znajduje się w Koźminie Wielkopolskim. Ponadto powołano także Honorowy Komitet Organizacyjny obchodów jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego oraz zaktualizowano program obchodów.

 • XIII posiedzenie Krajowej Rady PZD - podsumowanie

  2017-05-26 08:58

  W dniu 24 maja br. w Warszawie odbyło się się XIII posiedzenie Krajowej Rady PZD pod przewodnictwem prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Uczestniczyli w nim członkowie Krajowej Rady oraz Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt. Wśród najważniejszych tematów obrad znalazły się: nowelizacja statutu PZD, skargi i zażalenia dotyczące przede wszystkim przestrzegania prawa w Związku i ogrodach oraz tegoroczne obchody 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.

 • Wystąpienie Prezesa PZD podczas XIII posiedzenia KR PZD ws. skarg i zażaleń

  2017-05-26 08:55

  Rozpatrywanie skarg i zażaleń, reagowanie na zgłaszane problemy, to jedna z ważnych dziedzin działalności Związku na wszystkich szczeblach, w tym także w Krajowej Radzie PZD. Zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego podczas XIII posiedzenia KR PZD w dniu 24 maja 2017 r.

 • Obowiązek dostosowania statutu PZD do nowelizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach

  2017-05-26 08:53

  "Obowiązujący już ponad 18 miesięcy Statut PZD jest nie tylko całkowicie dostosowany do ustawy o ROD, ale również do sytuacji Związku, potrzeb ogrodów działkowych i przyszłości ruchu działkowego w Polsce. Można więc powiedzieć, że statut jest dobrym dokumentem, zapewniającym sprawne funkcjonowanie ogrodów, zabezpieczającym prawa działkowców, precyzującym prawa władz ogrodowych, ale także obowiązki członków Związku i organów Związku". Zachęcamy do zapoznania sie z całością referatu Prezesa PZD wygłoszonego podczas XIII plenum KR PZD.

 • Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie czasowych zajęć terenów ROD w 2016 roku

  2017-05-22 19:14

  Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. zapoznało się z analizą dotyczącą czasowych zajęć terenów rodzinnych ogrodów działkowych PZD w 2016 roku. Materiał został przygotowany na podstawie złożonych przez OZ PZD sprawozdań z czasowych zajęć terenów w 2016 r.. Zaprezentowana analiza pozwoliła na ustalenie skali zjawiska czasowych zajęć terenów ROD oraz ograniczeń dla ROD związanych z realizacją inwestycji celu publicznego. Pozwoliła ona także na określenie kierunków pożądanych działań OZ PZD w zakresie czasowych zajęć terenów.  

 • Nie przegap! Czerwcowy „Mój Ogródek”, już jest na rynku

  2017-05-22 19:12

  W nowym numerze polecamy wiele akcyjnych pomysłów do samodzielnego wykonania na działce: m.in. kwitnące ample, spirale z iglaków, bądź też ziołową rabatę. Zainspirujemy do zainstalowania na działce wodnych elementów – fontann, pryskadełek, źródełek, przydatnych zwłaszcza w upalne lato. Doradzamy, jak usunąć chwasty z trawnika, a także jak uchronić drzewka owocowe przed ogrodowymi złodziejkami, czyli ptakami.

 • Czy PZD utrudnia wyłączanie się stowarzyszeń ze Związku?

  2017-05-20 07:25

  To pytanie w minionym tygodniu padło co najmniej kilka razy z ust dzwoniących lub piszących do KR PZD dziennikarzy. Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Wystarczy przypomnieć sobie, kto jest autorem obecnie obowiązującej ustawy o ROD, która wprowadziła taką możliwość. Czy zatem racjonalne i logiczne byłoby, gdyby autor tych zapisów, próbował blokować ich realizację? Najlepszą odpowiedzią na tak zadane pytanie są statystyki. Te zaś jasno wskazują, iż na ok. 250 ogrodów, które uznały za zasadne wyłączenie się ze struktur związkowych, problemy w sądzie rejestrowym miało zaledwie niespełna 3% z nich.

 • Czytajcie „działkowca”!

  2017-05-19 17:28

  W najnowszym, czerwcowym wydaniu „działkowca” znajdziecie wiele praktycznych porad na temat najważniejszych zabiegów do wykonania u schyłku wiosny. Nie zabraknie też inspiracji związanych z wyborem ciekawych roślin i elementów małej architektury. Będą nowe trendy w uprawie, artykuły o zdrowym odżywianiu, wieści z ogrodów oraz wiele innych, aktualnych tematów!

 • Z Prezydentem Grudziądza rozmowy o problemach działkowców.

  2017-05-17 12:22

                                          17 maja 2017 roku w Urzędzie Miasta Grudziądza doszło do spotkania przedstawicieli Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD, który reprezentowali: Piotr Gadzikowski – prezes OZ PZD i Anna Bołądź – z-ca dyrektora biura OZ PZD, z Prezydentem Miasta Grudziądza.

 • „Sprzedaż” działki a podatek dochodowy od osób fizycznych

  2017-05-15 13:45

  Do Krajowej Rady PZD napływają liczne zapytania działkowców na temat podatku dochodowego od osób fizycznych, a w szczególności: czy przy „sprzedaży” działki w ROD od ceny uzyskanej w wyniku przeniesienia dzierżawy działkowej i sprzedaży nasadzeń i naniesień należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?  

 • Stanowisko Prezydium OZ PZD w sprawie Apelu "Niezależnych działkowców"

  2017-05-11 09:49

  Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców, społecznie wykonujących powierzone im mandaty zaufania działkowców, pragną przeciwstawić się absurdalnym zarzutom stawianym przez grupkę osób, mieniących się godnością niezależnych działkowców. Wspomniana grupka osób, kreująca się jako bastion obrony praw działkowców rzekomo ciemiężonych przez Polski Związek Działkowców, opiera swoje wywody
  o kalumnie i brak wiedzy stanu rzeczywistego, w tym stanu prawnego, regulującego funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych.

 • "Mam prośbę, by Posłowie PO zostawili nas daleko od polityki, szczególnie tej nieprzemyślanej"

  2017-05-09 14:26

  "Sprawy ogrodnictwa i działkowców może nie są najważniejsze dla polityków, ale są najważniejszą sprawą dla tysięcy działkowców, żyjących w blokowiskach, smrodzie spalin, w wielkomiejskim hałasie."-pisze w liście do Przewodniczącego KP Platformy Obywatelskiej działkowiec z ROD im. W. Fiałka w Chełmnie Pan Czesław Kozikowski. 

 • Stanowisko uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Sasanka” w Grudziądzu w spr. ataków medialnych na PZD

  2017-05-05 13:58

  "Należy powiedzieć dość nierzetelnemu dziennikarstwu i materiałom krzywdzącym stowarzyszenie, które w należyty sposób chroni nabyte prawa i gwarantuje odszkodowania w przypadku likwidacji ogrodu na cele publiczne."- czytamy w stanowisku.

 • Informator działkowca

  2017-05-04 14:25

  Najnowsze wydanie Informatora Działkowca możesz już znaleźć na tablicach informacyjnych w swoim ogrodzie. Wśród najważniejszych informacji: o problemie usuwania nieczystości ciekłych z terenów ROD i łamaniu prawa, o dzikich wysypiskach śmieci wokół ogrodów, o przetrzymywaniu zwięrząt w ROD,  o dyżurach prawnych w KR i OZ PZD, o mandatach za spalanie na działce i o walnych zebraniach, które trwają do 15 maja br. Zachęcamy do czytania!

 • Udział działkowców w uroczystościach uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  2017-05-04 12:05
  Poczet sztandarowy ROD miasta i rejonu Grudziądza

  Obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Grudziądzu rozpoczęły się mszą św. w Bazylice Kolegiackiej, następnie na Rynku odbyła się uroczystość patriotyczna. Wśród licznie zgromadzonych mieszkańców oraz pocztów sztandarowych nie mogło zabraknąć żółto-zielonego sztandaru Rodzinnych Ogrodów Działkowych Miasta i rejonu Grudziądza, który godnie prezentował chorąży Tadeusz Szyszkowski – członek OZ PZD - Prezes ROD „Sielanka”, w asyście członka OZ PZD- Prezesa ROD „Sasanka” Stefana Dichting oraz Mariana Jagodzińskiego Prezesa ROD „Krokus”. 

 • Walne zebranie sprawozdawcze ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu

  2017-05-02 13:03
  SAM_0966.JPG

  Dnia 30 kwietnia 2017 roku w świetlicy ogrodu działkowego „Sasanka” w Grudziądzu, o godzinie 15:30 w drugim terminie, z powodu niskiej frekwencji, prawidłowo zawiadomionych członków ogrodu, rozpoczęło się się zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Niezapominajka” w Grudziądzu. Otwarcia dokonała Prezes Zarządu pani Małgorzata Jasińska, która przywitała przybyłych działkowców oraz Członka Prezydium Krajowej Rady i zarazem Prezesa Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców Pana Piotra Gadzikowskiego. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zebrania pani Kamila Pietrzak, sprawnie punkt po punkcie realizowała porządek obrad. 

 • ROD "Sasanka" w Grudziądzu jest już po walnym zebraniu sprawozdawczym.

  2017-05-02 12:48
  IMG_20170429_163135[1].jpg

  W świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sasanka”, członkowie ogrodu spotkali się, aby ocenić sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu, ocenić realizację uchwał podjętych przez poprzednie Walne Zebranie oraz podjąć nowe uchwały dotyczące inwestycji i opłat ogrodowych. Z tej właśnie okazji wszyscy członkowie Polskiego Związku Działkowców naszego Ogrodu spotkali się w sobotnie popołudnie 29 kwietnia 2017 roku, aby aktywnie uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania.

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook