• Slider 14

  Okręg Toruńsko - Włocławski


  Polski Związek Działkowców


  skontaktuj się

 • Slider 9

  Okręg Toruńsko - Włocławski


  Polski Związek Działkowców


  skontaktuj się

 • Slider 10

  Okręg Toruńsko - Włocławski


  Polski Związek Działkowców


  skontaktuj się

 • Slider 11

  Okręg Toruńsko - Włocławski


  Polski Związek Działkowców


  skontaktuj się

PZD Toruń

Polski Związek Działkowców (PZD) jest samorządną, niezależną, pozarządową organizacją społeczną kontynuującą ponad 125 letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce. Działa w oparciu o Ustawę z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Zarządza ponad 4600 rodzinnymi ogrodami działkowymi, zajmującymi powierzchnię ponad 40 tysięcy ha. Zrzesza ponad milion trzysta miłośników uprawy roślin, ochrony przyrody oraz aktywnego wypoczynku.

Okręg Toruńsko - Włocławski PZD jest jednym z 26 obecnie funkcjonujących Okręgów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i sprawuje statutowy nadzór nad 195 Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi, w których zrzeszonych jest ponad 32 tysiące działkowców. 

Podstawowym, samodzielnym i samorządnym ogniwem w strukturze PZD jest rodzinny ogród działkowy (ROD). Jest to wydzielony obszar gruntu będący we władaniu PZD, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania

W ogrodach działkowych stowarzyszonych w Polskim Związku Działkowców jest ponad 900 tys. zagospodarowanych działek. Ponieważ działka jest przydzielona rodzinie tzn. że z działek korzysta blisko 1 milion polskich rodzin. Przyjmując wielkość zwykłej, polskiej rodziny jako 4 osoby, można obliczyć, że w RP z działek korzysta ok. 4 miliony ludzi. Jest to ponad 10 % polskiego społeczeństwa. Często służą one kilku pokoleniom.

ROD stanowią składnik terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych. Są one również urządzeniami użyteczności publicznej. Zdecydowana większość ogrodów działkowych w Polsce położona jest w miastach. Najchętniej z ogrodów działkowych korzystają mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich.

Celem rodzinnych ogrodów działkowych jest zapewnienie aktywnego wypoczynku oraz możliwości prowadzenia - przede wszystkim na własny użytek - upraw ogrodniczych. Spełniają one zgodnie ze Statutem PZD również funkcje :

 • ekologiczne
  - Przywracanie terenów zielonych społeczeństwu
  - Ochrona środowiska przyrodniczego i podnoszenie standardów  ekologicznych otoczenia
  - Ochrona składników przyrody i kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka
 • socjalne i zdrowotne
  - Poprawa warunków bytowych społeczności miejskiej poprzez zapewnienie  warunków do prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby
  - Zapewnianie terenów wypoczynkowych zarówno dla działkowców jak i mieszkańców miast poprzez ich otwieranie
  - Propagowanie zdrowego stylu życia
 • społeczne i edukacyjne
  - Tworzenie warunków do integracji społeczeństwa
  - Propagowanie idei ogrodnictwa w społeczeństwie
  - Prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej w tym. m.in. współpraca ze szkołami, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami społecznymi

 

 • Szybki kontakt
  Formularz kontaktowy