• Slider 15

Dla nowych działkowców

Jeśli właśnie zaczynasz życiową przygodę bycia działkowcem, którym najczęściej pozostaje się aż do kresu swych dni, bo dołączasz do grona osób dbających o klimat oraz zdrową żywność, należy Ci się garść wiedzy z pierwszej ręki.

Corocznie Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski Polskiego Związku Działkowców przyjmuje plan szkoleń kandydatów na działkowców, systematycznie organizując szkolenia dla nowych działkowców. Szkolenia dla nowych działkowców odbywają się w takich miastach jak Toruń, Włocławek, Grudziądz, Chełmno i Chełmża. Miasta te skupiają największą ilość ogrodów działkowych i tym samym największe skupiska działkowców. Nie poprzestajemy na szkoleniach stacjonarnych w wyżej wymienionych miastach, w których to funkcjonują Ośrodki Finansowo-Księgowe, a w swojej ofercie szkoleniowej prowadzimy również webinaria. Dzięki temu możemy zaoferować zapoznanie się z tematyką szkoleń osobom, które z powodów pracy zawodowej lub innej niemożności uczestniczenia w szkoleniu stacjonarnym mogą zapoznać się przepisami obowiązującymi działkowców jak i przyswoić wiedzę z zakresu zagospodarowania działki czy ziołolecznictwa.

Na szkoleniach działkowcom przekazywana jest wiedza z zakresu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 roku, przepisów Statutu PZD oraz z Regulaminu ROD.

Kandydaci na działkowców nazywani również nowymi działkowcami kierowani są na szkolenia przez Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w których nabyli prawo do użytkowania działki. Gorąco zachęcamy do uczestniczenia w organizowanych szkoleniach, gdyż dzięki nim zdobyta wiedza i uzyskane odpowiedzi na stawiane przez działkowców pytania pozwalają wyeliminować w przyszłości problemy związane z nieznajomością przepisów prawa lub błędnej interpretacji przepisów. Szkolenia nowych działkowców w Okręgu Toruńsko-Włocławskim PZD są już wieloletnią tradycją a uczestnicy szkoleń wykładowców niejednokrotnie nagradzają oklaskami.

A oto linki z wiedzą "w pigułce" dla nowych działkowców:

Podstawy dla nowych działkowców w Polskim Związku Działkowców

 

 

Prezes Okręgu

Toruńsko-Włocławskiego PZD

/-/ Piotr Gadzikowski