• Slider 15

Kontakt

Biuro Okręgowego
Zarządu Toruńsko - Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców

ul. Lubicka 12a
87-100 Toruń
tel. 56-655-32-13                                                                                             
fax 56-655-33-34

NIP: 879-00-07-063
REGON: 007015915-00300

Nr KRS: 0000293886
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
e-mail: biuro@pzdtorun.pl
e-mail: sekretariat@pzdtorun.pl

Formularz kontaktowy