• Slider 15

Aktualności

 

 • Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 12 czerwca 2024 r.

  W dniu 12 czerwca br. Krajowy Zarząd PZD obradował w Warszawie na swoim kolejnym, 10-tym w tym roku posiedzeniu, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Na początku Prezes podsumował zorganizowaną przez Krajowy Zarząd PZD w dniach 5-6 czerwca 2024 r. naradę  dla głównych księgowych okręgów PZD. Narada spełniła swojej zadanie. Prezes PZD, który uczestniczył w naradzie pozytywnie ocenił jej przebieg. 

  Komentarze: 0Więcej
 • Przedstawiciele Związku spotkali się z kierownictwem Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie przepisów o planowaniu przestrzennym

  W dniu 11 czerwca 2024 r. delegacja Polskiego Związku Działkowców (PZD) spotkała się z Panem Krzysztofem Paszykiem – Ministrem Rozwoju i Technologii oraz Panem Waldemarem Sługockim – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, aby omówić niekorzystne przepisy o planowaniu przestrzennym, które zagrażają istnieniu ROD.

  Komentarze: 0Więcej
 • Informacja z narady Głównych Księgowych Okręgowych Zarządów PZD

  W dniach 5-6 czerwca 2024 r. odbyła się w Warszawie  dwudniowa narada Głównych Księgowych Okręgowych Zarządów PZD. Prezes Związku Eugeniusz Kondracki przewodniczył całej naradzie i uczestniczył we wszystkich tematach, które były przedstawiane w trakcie dwóch dni. Najważniejsze tematy przedstawione szczegółowo  przez Prezesa PZD to, omówienie problemów i polityki finansowej Związku oraz funkcjonowanie programu finansowo-księgowego w PZD, systemy obejmujące cały Związek w  tym  ROD i Okręgi.  

  Komentarze: 0Więcej
 • Informator "działkowca" czerwiec 2024

  W najnowszym Informatorze „działkowca” m.in. o deklaracji Wód Polskich w sprawie braku kar za używanie tzw. „abisynek”, stanie posiadania PZD, rozliczaniu prądu w roku 2024 r., zasadach racjonalnego gospodarowania wodą w ROD , kończącym się terminie na zgłoszenie działki do konkursu „Najpiękniejsza działka roku 2024” , zwierzętach w ROD  oraz o tym jak pozbyć się kleszczy z ogrodu.

  Komentarze: 0Więcej
 • Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozytywnie o ROD-ach

  "Mając na względzie zakończenie realizacji niniejszego Projektu Grantowego składam wyrazy podziękowania Panu Prezesowi oraz przedstawicielom Polskiego Związku Działkowców za pełne zaangażowanie i owocną współpracę przy realizacji ww. projektu [..] Przedmiotem konkursu było przyznanie grantów na dofinansowanie projektów, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych (ROD) w częściach wspólnych[ ...].Wartym uwagi jest fakt, że pierwszy raz w historii fundusze europejskie były skierowane bezpośrednio do ogrodów działkowych. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ilość złożonych wniosków o przyznanie grantu.”

  Komentarze: 0Więcej
 • Tańszy prąd dla ROD – większa pula do końca 2024r.

  23 maja br. Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej(_). Akt reguluje - do końca 2024r.- kwestię mechanizmów chroniących przed wzrostem cen energii. W kontekście ROD najważniejsze jest utrzymanie, do końca 2024r., mechanizmu 250kWh (na działkę) wg ceny z 2022r. - dotychczas w 2024r. było to 125 kWh i do czerwca br. Ustawę przekazano Prezydentowi Andrzejowi Dudzie do podpisu.

  Komentarze: 0Więcej
 • Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 29 maja 2024 r.

  W dniu 29 maja 2024  r. Krajowy Zarząd PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego obradował w pełnym składzie na kolejnym posiedzeniu. Uczestniczyła w nim także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt. Obrady rozpoczęły się od podsumowania zorganizowanych przez Krajowy Zarząd PZD w poprzednim tygodniu narad dla inspektorów ds. terenowo-prawnych i instruktorów ds. ogrodniczych biur okręgów PZD. Prezes PZD, który uczestniczył w obydwu naradach pozytywnie ocenił ich przebieg i aktywność obecnych pracowników merytorycznych biur.

  Komentarze: 0Więcej
 • Narada instruktorów ds. ogrodniczych Okręgów PZD

  W dniach 22-23 maja 2024 r. odbyła się narada instruktorów ds. ogrodniczych Okręgów PZD, zorganizowana z inicjatywy Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, który rozpoczął spotkanie przywitaniem uczestników i wprowadzeniem do programu narady. Celem narady było zaktywizowanie dzialalności oświatowej w Okręgach PZD. 

  Komentarze: 0Więcej
 • Kampania społeczna w obronie przyszłości ROD

  Gminy przystępują do prac nad planami ogólnymi - dokumentami które pośrednio mogą stworzyć warunki do masowej likwidacji ROD. Ostatecznie o planach zadecydują rady gmin, ale ustawa daje działkowcom możliwość aktywnego włączenia się w proces ich przygotowania. Krajowy Zarząd PZD opracował propozycje działań, jakie organy PZD mogą podjąć by zwiększyć szanse na rozstrzygnięcia korzystne dla ROD.

  Komentarze: 0Więcej