• Slider 15

Aktualności

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii opracowano projekt rozporządzenia dotyczącego tzw. stref planistycznych.   Analizy PZD wskazują, że projekt już za dwa lata może skutkować zakazem ujawnienia ROD w planach miejscowych na większości terenów gmin. Poniżej publikujemy stanowiska struktur PZD w tej sprawie. 

 • Czytajcie „działkowca”!

  Pełnia jesieni to najlepszy czas na przygotowanie ogródka do zimy. A najnowszy, listopadowy numer „działkowca” będzie najlepszym przewodnikiem podczas jesiennych prac oraz źródłem cennych inspiracji związanych z uprawą i zagospodarowaniem działki! To również dogodna pora na zamówienie prenumeraty „działkowca” na kolejny rok z gwarancją stałej ceny i bezpłatną dostawą. Warto przy tym skorzystać z pakietu korzyści dla prenumeratorów!

  Komentarze: 0Więcej
 • Narada inspektorów OZ PZD ds. terenowo – prawnych w dniach 17.10 – 18.10. 2023 roku

  W dniach 17-18 października odbyła się zorganizowana przez jednostkę krajową PZD narada inspektorów ds. terenowo-prawnych zatrudnionych w Okręgowych Zarządach PZD. Naradę otworzył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, przedstawiając jej szczegółowy przebieg. W ocenie Prezesa najistotniejszym tematem występującym aktualnie w Związku jest wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i aktów wykonawczych. Sprawa jest wyjątkowa trudna, ponieważ wspomniany akt prawny stanowi niewątpliwe zagrożenie dla funkcjonowania ROD. 

  Komentarze: 0Więcej
 • Nadzwyczajne posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w sprawie nowego zagrożenia dla ROD

  W dniu 11 października br. odbyło się w trybie zdalnym nadzwyczajne posiedzenie Krajowego Zarządu, które zostało poszerzone o 11 przedstawicieli z okręgów reprezentujących większość regionów kraju. Tak reprezentatywny skład uczestników wynikał z konieczność dogłębnego i wielostronnego omówienia jedynego tematu posiedzenia, czyli zaistniałego zagrożenia dla ROD wynikającego z kontrowersyjnych przepisów z projektu rozporządzenia do nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Komentarze: 0Więcej
 • Plany ogólne zagrożą większości ROD?

  W Ministerstwie Rozwoju i Technologii opracowano projekt rozporządzenia dotyczącego tzw. stref planistycznych.  Rozporządzenie precyzuje zasady sporządzania planów ogólnych gmin – dokumentów, z którymi będą musiały być zgodne plany zagospodarowania przestrzennego. Analizy PZD wskazują, że projekt już za dwa lata może skutkować zakazem ujawnienia ROD w planach miejscowych na większości terenów gmin. Pomimo wniosków PZD, przedstawiciele resortu odmawiają skorygowania dokumentu. W obecnym kształcie projekt może dotknąć nawet 60 % ROD. W negatywnym scenariuszu ich istnienie będzie sprzeczne z planem miejscowym, co otworzy drzwi do ich likwidacji, nawet na cele komercyjne. PZD podjął kampanię na rzecz zmodyfikowania przepisów, jak dotychczas postulaty działkowców są ignorowane.

  Komentarze: 0Więcej
 • Spotkanie przedstawicieli PZD w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w sprawie nowych przepisów o planowaniu przestrzennym

  W dniu 9 października br. delegacja PZD spotkała się z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT) w sprawie przygotowywanych przepisów o planowaniu przestrzennym, które mają zasadnicze znaczenie dla zabezpieczenia istnienia ROD. Na czele delegacji związkowej stał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, któremu towarzyszyli r. pr. Bartłomiej Piech oraz r. pr. Tomasz Terlecki z Biura Prawnego PZD, a także Mateusz Macianty – Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego. Ze strony rządowej udział wzięli Dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego Michał Gil, a także jego zastępca Łukasz Marciniak.

  Komentarze: 0Więcej
 • Konferencja podsumowująca projekt grantowy „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

  W dniu 27 września 2023 roku w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt grantowy „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Z ramienia Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców uczestniczyli w niej: Pani Izabela Ożegalska – Sekretarz, Pan Józef Noski – Wiceprezes i Pan Piotr Gadzikowski -  Skarbnik, Pani Maria Fojt – Przewodnicząca KKR oraz pracownicy Jednostki Krajowej.

  Komentarze: 0Więcej
 • S T A N O W I S K O Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Jabłonią” w Grudziądzu w sprawie zmian do aktów wykonawczych przewidzianych w sprawie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Wyłącznie dzięki przynależności do największego stowarzyszenia ogrodowego jakim jest Polski Związek Działkowców, dowiedzieliśmy się o kolejnych zmianach w ustawie mogącej przynieść niewymierne krzywdy polskim działkowcom. To idealny moment aby złożyć słowa wdzięczności dla Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców za czujność i perspektywiczne spojrzenie w analizowaniu nowopowstających aktach prawnych parlamentu, mogących poważnie zagrażać działkowcom oraz idei nam przyświecających.

  Komentarze: 0Więcej
 • Stanowisko ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu w sprawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku, w sprawie zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Zarząd ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu, po zapoznaniu się z pismem kierowanym przez KZ PZD do Ministra Waldemara Budy z wnioskiem o wprowadzenie zmian do aktów prawnych, przewidzianych przez ustawę z dnai 7 lipca 2023 roku, o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

  Komentarze: 0Więcej
 • Stanowisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prząśniczka” w Toruniu w sprawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku, w sprawie zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

  My, działkowcy z ROD „Prząśniczka” w Toruniu jesteśmy bardzo zaniepokojeni projektem zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rodzinne ogrody działkowe są miejscem, gdzie chcemy uprawiać warzywa i owoce oraz wypoczywać bez stresu. Z wielką obawą patrzymy w przyszłość widząc, że kolejny raz ktoś chce „dobrać się” do naszych działek.

  Komentarze: 0Więcej