• Slider 15

Aktualności

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii opracowano projekt rozporządzenia dotyczącego tzw. stref planistycznych.   Analizy PZD wskazują, że projekt już za dwa lata może skutkować zakazem ujawnienia ROD w planach miejscowych na większości terenów gmin. Poniżej publikujemy stanowiska struktur PZD w tej sprawie. 

 • Łukasz Kowarowski i Piotr Gadzikowski

  Przewodniczący Rady Miasta Grudziądza podziela stanowisko KR PZD.

  3 listopada 2023 roku w Urzędzie Miasta Grudziądza, odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Łukaszem Kowarowskim. Przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców Piotr Gadzikowski oraz Przewodnicząca Kolegium Prezesów Miasta Grudziądza Małgorzata Jasińska, przedstawili problem dotyczący nowelizacji przepisów o planowaniu przestrzennym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

  Komentarze: 0Więcej
 • ROD "Tramwajarz" w Toruniu

  Ocalmy nasze ogrody! Działkowcy bronią swojej przyszłości.

  Realizując uchwałę Krajowej Rady PZD zwracającej się do  wszystkich struktur Związku, a zwłaszcza zarządów ROD o aktywne wspieranie władz krajowych oraz okręgowych PZD w ich staraniach o zmianę projektu „rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy” w celu zabezpieczenia istnienia tysięcy ROD w planach zagospodarowania przestrzennego, Dziesiątki Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na terenie Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców aktywnie przystąpiło do działań mających zabezpieczyć przyszłość działkowców, ogrodów i samego Związku. 

  Komentarze: 0Więcej
 • Rozmowy z posłem na Sejm RP Tomaszem Szymańskim o zagrożeniach dla ogrodów.

  Dnia 3 listopada przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców w osobach Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców Piotr Gadzikowski oraz Przewodnicząca Kolegium Prezesów Miasta Grudziądza Małgorzata Jasińska, spotkali się z Posłem RP Tomaszem Szymańskim.

  Komentarze: 0Więcej
 • "Zieleń działkowa" w nowych strefach planistycznych miast to gwarancja istnienia ROD. Ocalmy nasze ogrody!

  Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski Polskiego Związku Działkowców we współpracy z Zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych podejmuje działania mające zmienić treść proponowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozwiązań dotyczących planów ogólnych gmin. Rozwiązań, które dają „otwartą furtkę” samorządom lokalnym do likwidacji ogrodów działkowych. Członkowie wszystkich struktur Polskiego Związku Działkowców kierują pisma do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o zmianę projektu rozporządzenia odnośnie planów ogólnych gmin. Na ogrodzeniach ROD Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD pojawiły się banery, które sygnalizują walkę działkowców o zachowanie ogrodów.

  Komentarze: 0Więcej
 • Informator "działkowca" październik 2023

  W najnowszym Informatorze „działkowca” m.in. o realizacji programu grantowego dla ROD, obwiązującym w ROD zakazie spalania, zasadach grillowania, włączeniach wody w okresie jesienno-zimowym, odpowiedzialności  działkowca za szkody wyrządzone przez podwykonawców, drożności alejek ogrodowych  i obowiązku powiadamiania o zmianie danych osobowych.

  Komentarze: 0Więcej
 • XX posiedzenie Krajowej Rady PZD – 20 października 2023 r.

  Dnia 20 października 2023 r. odbyło się w Warszawie XX wspólne posiedzenie Krajowej Rady PZD i Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. Posiedzeniu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu wzięła również udział  przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt oraz prezesi okręgów niebędący członkami PZD. 

  Komentarze: 0Więcej
 • Otwarte szkolenie dla działkowców ROD miasta Rypina w Okręgu Toruńsko – Włocławskim PZD.

  Realizując uchwałę nr 309/2023 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 września 2023 roku w sprawie zadań oświatowych Okręgowych Zarządów PZD w miesiącach wrzesień – listopad 2023 roku dnia 21 października 2023 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność” w Rypinie odbył się wykład otwarty dla działkowców użytkujących działki w czterech ROD zlokalizowanych w Rypinie, tj. ROD „Jedność”, ROD „Pionier”, ROD Piast” oraz ROD „Rozmaryn”. Wydarzenie zostało przeprowadzone na terenie ROD „Jedność” w Rypinie.

  Komentarze: 0Więcej
 • Stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 20.10.2023 r. w sprawie zagrożenia dla istnienia ROD wynikającego z projektowanych przepisów wykonawczych do ustawy o planowaniu przestrzennym

  W dniu 20 października 2023 r. Krajowa Rada podjęła Stanowisko w sprawie  zagrożenia dla istnienia ROD wynikającego z projektowanych przepisów wykonawczych do ustawy o planowaniu przestrzennym. „Krajowa Rada PZD, reprezentująca ponad milion polskich działkowców korzystających z rodzinnych ogrodów działkowych, wyraża głębokie zaniepokojenie rozwiązaniami proponowanymi przez Ministra Rozwoju i Technologii (MRiT) w projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy. Przepisy te rodzą realne zagrożenie dla istnienia większości ROD…”

  Komentarze: 0Więcej
 • Od 20.10 w sprzedaży listopadowy „Mój Ogródek”! Przeczytaj i poleć innym działkowcom!

  W wydaniu listopadowym „Mojego Ogródka” znajdziecie wiele inspiracji i praktycznych porad ogrodniczych. Aby nie przeoczyć ważnych jesiennych zadań, warto sięgnąć po nowy „Mój Ogródek” i zajrzeć na nasz portal www.mojogrodek.pl.

  Komentarze: 0Więcej