• Slider 15

Aktualności

W tej zakładce będziecie Państwo mogli zapoznać się z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi działkowców, ogrodów i Polskiego Związku Działkowców mającymi znaczenia dla naszego środowiska. Zapraszamy do częstych wizyt oraz współtworzenia strony poprzez przesyłanie nam własnych materiałów, np. ciekawostek ogrodniczych, relacji z uroczystości w ogrodach, zaprezentowania własnych osiągnięć w uprawianiu warzyw i owoców. Twórzmy razem naszą witrynę internetową.  

 • Rusza kampania sprawozdawcza w ROD.

  Kampania sprawozdawcza w Rodzinnych Ogrodach Działkowych powoli nabiera tempa. Do Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców wpłynęło na dzień 18 stycznia 2023 roku 11 zawiadomień o podjęciu przez Zarządy ROD uchwał o terminie i miejscu walnych zebrań sprawozdawczych. Przypomnijmy, że rok 2023 miał być rokiem zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ogrodach, jednak sytuacja jaką wywołała pandemia COVID-19 oraz realizacją grantów pozyskanych przez wiele ROD z ARiMR w ramach programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych” zmusiła Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców do podjęcia uchwały o wydłużeniu kadencji o 1 rok.

  Komentarze: 0Więcej
 • Nowo tworzony ogród, sektor II ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu

  Kolejny etap budowy sektora II w ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu.

  Budowa nowego ogrodu działkowego, który będzie sektorem już istniejącego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Niezapominajka” w Grudziądzu wchodzi w kolejny etap. Prezydent Miasta Grudziądza Pan Maciej Glamowski w odpowiedzi na pismo Krajowej Rady z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie wzmożonego zapotrzebowania na działki oraz konieczności rozwoju ROD, celem zaspokojenia rosnącego popytu, rozumiejąc tym samym potrzebę tworzenia nowych ogrodów działkowych zaproponował oddanie w użytkowanie terenu o powierzchni blisko 5 ha, położonego w pobliżu ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Łyskowskiego. Teren ten w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod ogrody działkowe.

  Komentarze: 0Więcej
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci energetycznej na terenie ROD „im. A. Mickiewicza” w Toruniu

  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci energetycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „im. Adama Mickiewicza” w Toruniu zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji.

  Komentarze: 0Więcej
 • Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 13 stycznia 2023 r.

  Krajowy Zarząd PZD informuje, iż w dniu 12 stycznia 2023 roku uchwałą nr 1/2023 przyjął wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD  w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w ROD w roku 2023 oraz wzorów druków do przeprowadzania tych zebrań.

  Komentarze: 0Więcej
 • Dotacje Związkowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych udzielone w IV kwartale 2022 roku

  Rodzinne Ogrody Działkowe przy realizacji zadań inwestycyjno- remontowych od lat korzystają ze wsparcia finansowego PZD m. in. w formie dotacji od jednostek organizacyjnych Związku.Z Funduszu Rozwoju, będącego w dyspozycji Jednostki Krajowej oraz Okręgowych Zarządów udzielane zostały dotacje dla ROD realizujących inwestycje i remonty, jako uzupełnienie środków własnych. W ramach tego funduszu, PZD w IV kwartale 2022 roku udzielił dotacji dla 158 ROD na łączną kwotę 1 573 147 zł.

  Komentarze: 0Więcej
 • Lista rankingowa V etapu konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

  Na stronie internetowej ARiMR opublikowana została lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” dla V etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 1 października 2022 – 31 października 2022 r. W ramach piątego etapu konkursu 85 wniosków obejmujących łącznie 177 Rodzinnych Ogrodów Działkowych będących w strukturach PZD zakwalifikowało się do przyznania grantu na łączną kwotę 15 047 113,09 zł.

  Komentarze: 0Więcej
 • Ogrodniczek w ROD Niezapominajka

  Wydawany w ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu "Ogrodniczek" ma już 2 lata.

  Rodzinne Ogrody Działkowe to nasze ogrodowe wyspy RODOS, to enklawy wypoczynku, uprawy kwiatów i warzyw. Kontakt z przyrodą, zdrowe warzywa i owoce, odpoczynek i relaks . Każdy powód jest dobry, aby zostać działkowcem. Ogrody zmieniały się na przestrzeni lat, obecnie w ogrodach powstają inicjatywy, które zwracają uwagę na ważny aspekt jakim jest zmiana  znaczenia ogrodów. Obecnie działki przestały być postrzegane jedynie jako miejsca weekendowego odpoczynku, ale podkreśla się znaczenie edukacyjne, szeroko rozumianą integrację.

  Komentarze: 0Więcej
 • Granty ARiMR

  Prezes ARiMR opublikował listę rankingową - V etap Projektu grantowego - Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych.

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikował listę rankingową w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dla V etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 01.10.2022 r. – 31.10.2022 r.

   

  Komentarze: 0Więcej
 • DGCS PZD System

  DGCS PZD System zmiany styczeń 2023.

  13 stycznia kończy się licencja DGCS PZD system - sprawdź co zrobić, aby mieć nową licencję. W programie pojawiło się także sprawozdanie finansowe  funduszu Granty w ramach konkursu ARIMR ROD. Zapoznaj się ze wszystkimi nowościami w programie.    

  Komentarze: 0Więcej