• Slider 15

Aktualności

 

 • Narada inspektorów terenowo-prawnych Okręgów PZD

  Krajowy Zarząd PZD zorganizował dwudniową naradę inspektorów ds. terenowo-prawnych, która odbyła się w dniach 21-22 maja br. w Warszawie. W programie ujęto tematykę, którą aktualnie zajmują się struktury PZD oraz będącą podstawą stałej działalności, w tym wynikającą z obowiązków inspektorów ds. terenowo- prawnych. Naradę otworzył i wprowadził w tematykę istotną dla inspektorów ds. terenowo-prawnych Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który położył nacisk na konieczność bezpośredniej współpracy na rzecz zarządów ROD i pomocy przy realizacji ich zadań w ogrodach, przy zachowaniu ram prawnych wynikających ze statutu PZD i Regulaminu ROD oraz ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

  Komentarze: 0Więcej
 • W Bydgoszczy się skończyło, W Toruniu trwa, w Grudziądzu niebawem - zbieranie wniosków do Planów ogólnych – nowego narzędzia planowania przestrzennego

  W całym regonie już trwają, albo wkrótce się rozpoczną procedury związane z tworzeniem Planów ogólnych dla gmin. To zupełna nowość w planowaniu przestrzennym. Roboty jest bardzo dużo, natomiast czasu – jak na skalę zdania – niewiele. Samorządy muszą się z tym uporać do końca przyszłego roku. Chyba, że termin zostanie przesunięty, co wcale nie jest wykluczone.

  Komentarze: 0Więcej
 • Czerwcowy „Mój Ogródek” – od 20.05 w sprzedaży! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom!

  Wiosna w pełni, przed nami wiele ogrodniczych wyzwań. Aby nie przeoczyć ważnych zadań, warto sięgnąć po nowy „Mój Ogródek”. W wydaniu czerwcowym znajdziecie praktyczne porady ogrodnicze i inspiracje.

  Komentarze: 0Więcej
 • Czytajcie „działkowca”!

  W sprzedaży pojawił się już najnowszy, czerwcowy numer „działkowca” – największy na rynku magazyn ogrodniczy – niezawodny przewodnik i doradca w uprawie, urządzaniu i pielęgnacji działki. Znajdziecie w nim wiele praktycznych porad na temat najważniejszych zabiegów do wykonania u progu lata. Nie zabraknie też inspiracji związanych z nowymi trendami w ogrodnictwie, wyborem ciekawych roślin oraz elementów małej architektury!

  Komentarze: 0Więcej
 • Konsultacje społeczne w sprawie budowy trasy S10 na odcinku od autostrady A1 do granicy województwa Kujawsko – Pomorskiego

  W dniu 8 maja 2024 r. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie budowy trasy S10 na odcinku od autostrady A1 do granicy województwa kujawsko – pomorskiego. Celem budowy drogi jest połączenie licznych tras szybkiego ruchu z Warszawy do Szczecina. Spotkanie informacyjne zorganizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a wzięło w nim udział około 100 osób – w tym kilkudziesięciu działkowców oraz przedstawiciel biura Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD – zastępca dyrektora p. Anna Bołądź. Na spotkaniu nie byli obecni przedstawiciele władz miasta – w tym nowy Prezydent, mimo, że zostali o nim powiadomieni. W trakcie spotkania przedstawione zostały główne założenia budowy drogi w trzech wariantach. Planowany termin realizacji zadania to 2030 – 2031 rok.

  Komentarze: 0Więcej
 • Konkursy Okręgowe 2024r.

  Komentarze: 0Więcej
 • Temat kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD w roku bieżącym oraz temat skarg na naradzie Dyrektorów Biur .

  W dniach 24-25 kwietnia 2024 r. odbyła się w Warszawie narada Dyrektorów Biur OZ PZD. Pośród wielu istotnych tematów, które znalazły się w porządku narady,  dwa z nich z nich dotyczyły: kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD w roku bieżącym. Omówienia tematu dokonał Prezes Związku p. Eugeniusz Kondracki. Przedstawił statystyki dotyczące ilości przeprowadzonych już WZ/KD, opracowane w oparciu o informacje przekazane przez OZ PZD.

  Komentarze: 0Więcej
 • Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD Niezapominajka. Zebranie połączeniowe dwóch ogrodów.

  27 kwietnia 2024 roku w Dzień Pozytywnego Grudziądzanina – zorganizowanego w ramach grudziądzkiego projektu obywatelskiego, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Niezapominajka” w Grudziądzu. W II terminie rozpoczęło się nasze zebranie. Prezes Zarządu Małgorzata Jasińska powitała przybyłych członków ogrodu, a także obsługującego Walne Zebranie Prezesa Okręgu Pana Piotra Gadzikowskiego. Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano Pana Stefana Dichtnig. Tegoroczne zebranie było inne niż wszystkie dotychczasowe, to zebranie było zebraniem sprawozdawczo-wyborczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Niezapominajka” i „Sasanka”.

  Komentarze: 0Więcej
 • Trawnik można i warto zastąpić

  Zakładanie trawnika na działce nie zawsze musi być najlepszym rozwiązaniem, ponieważ  dla optymalnego wyglądu potrzebuje odpowiedniego stanowiska, wielu zabiegów pielęgnacyjnych i stałego nawadniania. Aby zaoszczędzić czas i wodę niezbędną do utrzymywania murawy możemy założyć łąkę kwietną, wysiać mikrokoniczynę, posadzić rośliny okrywowe lub zastosować ciekawe, oryginalne nawierzchnie.

  Komentarze: 0Więcej