• Slider 15

Działkowcu, idź na wybory samorządowe i zagłosuj zgodnie z sumieniem!

Kampania wyborów samorządowych sięga kulminacyjnego punktu. Spotkania z kandydatami do samorządów lokalnych odbywają się w najlepsze, jedno z nich odbyło się ostatnio w Szkole Podstawowej nr 13, Okręg wyborczy bydgoskie przedmieście, na którym to można było zadawać pytania prezydentowi Torunia - Michałowi Zaleskiemu. W związku z tym, że na terenie tego Okręgu położonych jest kilkanaście Rodzinnych Ogrodów Działkowych Polskiego Związku Działkowców w przedmiotowym spotkaniu udział wzięli Piotr Kociucki – członek Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD oraz Anna Bołądź – zastępca dyrektora biura Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD.

Podczas spotkania prezydent Michał Zaleski wraz z przedstawicielami Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Środowiska i Ekologii, Biura Toruńskiego Centrum Miasta oraz Miejskiego Zarządu Dróg zaprezentował spoty promocyjne związane z ostatnio zrealizowanymi oraz planowanymi przez miasto inwestycjami. Omówiony został budżet miasta oraz najważniejsze zamierzenia na najbliższe lata – w tym m.in. planowanej budowy mostu zachodniego przez Wisłę, który wg pokazanej wizualizacji miałby przebiegać przez tereny ROD. Nie uwzględniono w nich istnienia ani rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, których w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście jest aż 11. Nie konsultowano tez z Polskim Związkiem Działkowców planów budowy mostu. W trakcie spotkania zezwolono na zadawanie pytań w formie setów zawierających kilka pytań.

W pierwszej kolejności w imieniu Polskiego Związku Działkowców głos zabrał członek Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD – Piotr Kociucki prosząc o wyjaśnienie braku podejmowanych działań ze strony miasta w związku z problematycznymi działkami miejskimi leżącymi w sąsiedztwie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Polskiego Związku Działkowców przy Martówce. Piotr Kociucki w swojej wypowiedzi podkreślił również swoistą niesprawiedliwość, bowiem w przypadku jakiegokolwiek, nawet najdrobniejszego problemu stwarzanego przez działkowców PZD - reakcja ze strony miasta jest natychmiastowa, wymagająca eliminacji problemu ze strony Związku. Natomiast wszelkie problemy związane z działkami miejskimi np. zaśmiecenie przyległych terenów - zamiatane są pod dywan. Jednocześnie Piotr Kociucki przedstawił propozycję przekazania przez miasto działek miejskich do Polskiego Związku Działkowców w ramach terenów zamiennych za wcześniej zlikwidowane części ROD, gdyż, jako Prezes sąsiedniego ogrodu wyraża wolę zarządzania przedmiotowym terenem. Odpowiedź Prezydenta w zakresie przedstawionego problemu była wymijająca, wręcz nienawiązująca do podjętego tematu, lecz szeroko rozwinięta w zakresie wyrażenia przez Prezydenta braku chęci do prowadzenia takich rozmów na szerokim forum wraz z pouczeniem, iż wyraźnie Prezydent „sobie nie życzy takich przytyków”. Ponownie do tematu nie powrócono.

W drugiej sekcji pytań głos zabrała Anna Bołądź – zastępca dyrektora biura Okręgu rozpoczynając wypowiedź od przedstawienia znaczenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta Torunia, a także samego Bydgoskiego Przedmieścia.
Podkreśliła, że miasto planując duże inwestycje np. budowę Trasy Średnicowej czy obecnie – budowę mostu zachodniego nie konsultuje projektów z Polskim Związkiem Działkowców, chociaż inwestycje przebiegają przez tereny ROD. W dalszej części wypowiedzi Anna Bołądź skierowała zapytanie związane z przyczyną nie przekazania przez miasto gruntów zamiennych za przeprowadzone likwidacje ROD  - pomimo prowadzenia od kilku lat rozmów w sprawie terenu położonego przy ul. Wapiennej. Zabierająca głos szczegółowo przedstawiła sytuację związaną z przedmiotowym terenem, a także wymieniane pisma, podkreślając, że na ostatnie z nich Związek nie otrzymał odpowiedzi od ponad roku. Ze strony miasta głos zabrały dwie przedstawicielki stosownych wydziałów Urzędu Miasta, które zamiast odpowiedzieć wyraźnie na zadane pytanie udzielały wymijających odpowiedzi, w których przez cały czas odnosiły się do konieczności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pani Anna Bołądź wskazała, iż nie jest to odpowiedź na zadane pytania, gdyż miasto skierowało zapytanie do Okręgu, czy jest on gotów przejąć już w styczniu 2023 r. tylko część terenu przy ul. Wapiennej, a kolejną dopiero po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – na co aprobatę wyraził OZ PZD stosowną uchwałą, co i tak nie przyniosło żadnego rezultatu ze strony UM. Prezydent Miasta Torunia przerwał dialog, pouczając obie strony, iż „panie dyrektorki” mają się umówić na spotkanie aby sobie podyskutować, gdyż nie jest to czas i miejsce na takie pytania. Sam Prezydent nie skomentował przyczyny tak długiego procedowania  sprawy przez UM. Należy w tym miejscu podkreślić, że na prośbę o spotkanie skierowaną pisemnie w lutym br. (przed spotkaniem w dniu 29.02.2024r.) do dnia dzisiejszego Związek nie uzyskał odpowiedzi. Podobnie działo się wcześniej, gdy PZD prosił o spotkania z p. Prezydentem – brak było odpowiedzi lub na spotkania delegowano przedstawicieli poszczególnych wydziałów – bez udziału Prezydenta.

Spotkanie wyraźnie zobrazowało lekceważący stosunek obecnych władz miasta Torunia do Polskiego Związku Działkowców i użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz innych mieszkańców. Świadczy o tym również przyjęta forma spotkania, które trwało prawie do godziny 23, a czas na pytania mieszkańców przewidziano dopiero po 2-godzinnych wystąpieniach urzędników. Nie można było liczyć również na wyrażenie stanowiska przez p. Prezydenta w wielu sprawach, gdyż do udzielania odpowiedzi na pytania delegowani byli poszczególni urzędnicy,
a Prezydent wyrażał swoją dezaprobatę wobec pytań dla niego niewygodnych.

 

Sporządziła: Oliwia Ciechomska – st. Insp. ds. administracyjnych OZ PZD