• Slider 15

Spotkanie z toruńskimi kandydatami na najbliższe wybory samorządowe

W dniu 25 marca 2024 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli toruńskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych z kandydatami do Rady Miasta Torunia na najbliższe wybory samorządowe – Pawłem Gulewskim kandydującym na stanowisko Prezydenta Miasta Torunia oraz Michałem Rzymyszkiewiczem – radnym ubiegającym się o reelekcje. W spotkaniu udział wziął również gość specjalny – Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Z ramienia Polskiego Związku Działkowców udział wzięli przedstawiciele Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Prezesi toruńskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz pracownicy biura Okręgu.

Z ramienia Polskiego Związku Działkowców spotkanie poprowadził Pan Andrzej Ciechomski – Wiceprezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców poruszając najważniejsze problemy, a także plany związane z funkcjonowaniem Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Toruniu. Fundamentalnym problemem związanym ze współpracą pomiędzy Urzędem Miasta Torunia, a działkowcami jest wręcz karygodne podejście władz miasta do środowiska działkowców. Przedstawiono szereg pism, na które Okręgowy Zarząd nie otrzymał odpowiedzi m.in. w sprawie chęci spotkania z obecnym Prezydentem Miasta, przekazania gruntów, czy przeanalizowania możliwości nawiązania współpracy w związku z dalszym rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Zaproszeni goście okazali swoje niewyobrażalne zdziwienie, dlaczego działkowcy są tak rażąco pomijani w konsultacjach społecznych, jako, że stanowią liczną grupę społeczną, w której skład wchodzą mieszkańcy miasta Torunia.

Korzystając z okazji wizyty Wiceministra Sprawiedliwości poruszono jeden z najgroźniejszych dla funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych tematów w postaci rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów. Przedstawiono zaproszonym gościom zagrożenia płynące z rozporządzenia godzące w prawa i interesy działkowców w całej Polsce. Rozmówcy zapewnili, że wszystkie Rodzinne Ogrody Działkowe położone na terenie miasta Torunia zostaną zabezpieczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto okazali swoją dumę z funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta Torunia, które jak sami wskazali stanowią zielone płuca miasta i są jednym z głównych terenów zielonych.

Obecni na spotkaniu goście zapewnili swoje wsparcie oraz przyszłą współpracę. Kandydaci ujęli pomoc działkowcom i jednocześnie całym Rodzinnym Ogrodom Działkowym w swoich programach, co stanowi nadzieję dla środowiska działkowców w Toruniu na owocną współpracę, której na terenie miasta tak bardzo brakowało na przestrzeni wielu, minionych lat.

Działkowcy z przykrością, a wręcz wytłumaczalną zazdrością obserwowali współpracę pomiędzy samorządami, a działkowcami w innych miastach, gminach oraz województwach, które z dumą i przyjemnością podkreślają znaczenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w swoich wystąpieniach, a także działaniach. W Toruniu określić, że ogrody działkowe traktowane są po macoszemu, jest jak pozostawienie tematu bez komentarza, bowiem stosunek Urzędu Miasta wobec działkowców jest wręcz karygodny, co zaobserwować można na wielu płaszczyznach – począwszy od braku odpowiedzi na pisma, na traktowaniu środowiska działkowców na forum publicznym z wyraźną wyższością zakończywszy.

W związku z zapewnieniem realnego, rzeczowego wsparcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych przez przybyłych na spotkanie kandydatów na najbliższe wybory przedstawiciele środowiska działkowców wyrażają swoje poparcie w najbliższych wyborach dla kandydatów do Rady Miasta we wszystkich Okręgach z Koalicji Obywatelskiej, a także dla kandydata na Prezydenta Miasta Torunia – Pawła Gulewskiego.

Oliwia Ciechomska - st. insp. ds. administracyjnych OZ PZD