• Slider 15

Stanowisko Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców z dnia 18.03.2024r. w sprawie wyborów samorządowych

Stanowisko

Okręgowej Rady

Toruńsko – Włocławskiej

Polskiego Związku Działkowców

z dnia 18.03.2024r.

w sprawie wyborów samorządowych

 

Okręgowa Rada Toruńsko – Włocławska Polskiego Związku Działkowców dostrzegając znaczenie nadchodzących wyborów samorządowych za konieczne uznaje czynny udział Związku we wszystkich jednostkach organizacyjnych w wyborze kandydatów do samorządów miast i gmin oraz ich włodarzy.

Nauczeni doświadczeniem związanym z pomijaniem istoty Rodzinnych Ogrodów Działkowych w zarządzaniu miastami oraz gminami przez samorządy lokalne członkowie Polskiego Związku Działkowców na wszystkich szczeblach winni rozpocząć rozmowy z kandydatami do samorządów, co istotne reprezentującymi różne partie polityczne z uwagi na ogólną apolityczność Związku.

W samorządach nie może zabraknąć przedstawicieli Rodzinnych Ogrodów Działkowych, dla których będą miały one nieobojętne znaczenie. Potrzeba jest, aby w składzie rad miast i gmin zasiadali również ludzie, którzy znają codzienne problemy, a także same potrzeby ROD oraz działkowców. Na szczególną uwagę zasługują kandydaci, którzy przyczynili się środowisku działkowemu swoją pracą oraz wsparciem w latach ubiegłych oraz ich programy zawierają prawa i interesy działkowców.

W naszym Okręgu ilość przedstawicieli miast i gmin, którzy stanowią swoiste wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz samych działkowców jest znikoma. Obecny czas jest tym odpowiednim, w którym można dokonać zmian z pozytywną korzyścią dla społeczności działkowej oraz ogrodnictwa działkowego w Okręgu.

Przechodząc do konsensusu, Okręgowa Rada Toruńsko – Włocławska PZD za konieczne uznaje rozpoczęcie działań zmierzających do uzyskania porozumienia z potencjalnymi partnerami środowiska działkowego, którzy w przyszłości będą stali na staży interesów ROD oraz działkowców. W tym celu należy w stopniu znacznym uaktywnić działalność Okręgowej Komisji ds. Polityki Społecznej oraz funkcjonujących w każdym mieście Kolegiów Prezesów ROD w postaci inicjacji spotkań z kandydatami do rad miast i gmin oraz ich włodarzy w celu ustalenia kierunków działania w przypadku pozytywnego dla nich wyniku wyborów wraz z oficjalnym poparciem przez środowisko działkowe.

 

Okręgowa Rada

Toruńsko - Włocławska

Polskiego Związku Działkowców