• Slider 15

Aktualności

 

 • Spotkanie z posłem na Sejm RP Arkadiuszem Myrchą.

  Głównym tematem rozmów był problem dotyczący nowelizacji przepisów o planowaniu przestrzennym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Poseł Arkadiusz Myrcha jednoznacznie wskazał, iż Rodzinne Ogrody Działkowe mają dla Niego bardzo duże znaczenie, co już niejednokrotnie udowodnił swoim działaniem przez ostatnie kilka lat współpracy. Poseł zapewnił, iż dołoży wszelkich starań dla ocalenia dorobku działkowców i całego Polskiego Związku Działkowców.

  Komentarze: 0Więcej
 • Działkowcy Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD wzięli udział w obchodach Święta Niepodległości.

  W uroczystych obchodach tego święta nie mogło zabraknąć delegacji działkowców z Wiceprezesem Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD - Mieczysławem Chrapińskim oraz Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Niezapominajka” Małgorzaty Jasińskiej. Ten wyjątkowy dzień przypomina nam o naszej historii, ale także o determinacji i sile bycia wolnym narodem. Nasza jedność to piękny dar, bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami.

  Komentarze: 0Więcej
 • Podsumowanie inwestycji zrealizowanych w ramach konkursu ARiMR „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

  W Okręgu Toruńsko – Włocławskim Polskiego Związku Działkowców umowy o powierzenie grantu podpisało aż 59 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, należy zwrócić tutaj uwagę na fakt, iż wszystkie wymienione wnioski są wnioskami indywidualnymi. Kwota z podpisanych umów wynosi aż 5 142 783,31 zł.

  Komentarze: 0Więcej
 • Odszedł ś.p. Zenon Witkowski

  Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. Zenona Witkowskiego, Członka Okręgowej Rady Toruńsko-Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców oraz Prezesa Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wodnik" w Toruniu.

  Komentarze: 0Więcej
 • Narada szkoleniowa Kolegium Prezesów ROD Miasta Grudziądza.

  W dniu 10 listopada 2023 roku w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Oaza”, spotkali się prezesi i członkowie zarządów grudziądzkich ogrodów działkowych. W spotkaniu uczestniczył Prezes Okręgu Pan Piotr Gadzikowski, Członek Okręgowej Rady Pan Tadeusz Szyszkowski oraz członkowie zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działowego „Oaza”.

  Komentarze: 0Więcej
 • Grażyna Rusicka ROD "Ruda II"

  Wywiad z p. Grażyną Rusicką laureatką Krajowego Konkursu "Owoce z mojej działki.

  Wywiad z Panią Grażyną Rusicką z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Ruda II" we Włocławku. Pani Rusicka jest laureatką pierwszego miejsca w Krajowym Konkursie ogłoszonym przez Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców pod nazwą "Owoce z mojej działki".

  Komentarze: 0Więcej
 • Narada inspektorów OZ PZD ds. inwestycyjnych w dniach 07.11-08.11.2023 roku

  W dniach 7-8 listopada odbyła się zorganizowana przez jednostkę krajową PZD narada inspektorów ds. inwestycyjnych zatrudnionych w Okręgowych Zarządach PZD. Naradę otworzył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, przedstawiając jej szczegółowy przebieg. W ocenie Prezesa najistotniejszym tematem występującym w Związku jest wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii. Sprawa jest szczególnie trudna, ponieważ wspomniany akt prawny stanowi niewątpliwe zagrożenie dla funkcjonowania ROD. 

  Komentarze: 0Więcej
 • Łukasz Kowarowski i Piotr Gadzikowski

  Przewodniczący Rady Miasta Grudziądza podziela stanowisko KR PZD.

  3 listopada 2023 roku w Urzędzie Miasta Grudziądza, odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Łukaszem Kowarowskim. Przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców Piotr Gadzikowski oraz Przewodnicząca Kolegium Prezesów Miasta Grudziądza Małgorzata Jasińska, przedstawili problem dotyczący nowelizacji przepisów o planowaniu przestrzennym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

  Komentarze: 0Więcej
 • ROD "Tramwajarz" w Toruniu

  Ocalmy nasze ogrody! Działkowcy bronią swojej przyszłości.

  Realizując uchwałę Krajowej Rady PZD zwracającej się do  wszystkich struktur Związku, a zwłaszcza zarządów ROD o aktywne wspieranie władz krajowych oraz okręgowych PZD w ich staraniach o zmianę projektu „rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy” w celu zabezpieczenia istnienia tysięcy ROD w planach zagospodarowania przestrzennego, Dziesiątki Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na terenie Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców aktywnie przystąpiło do działań mających zabezpieczyć przyszłość działkowców, ogrodów i samego Związku. 

  Komentarze: 0Więcej