• Slider 15

Aktualności

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii opracowano projekt rozporządzenia dotyczącego tzw. stref planistycznych.   Analizy PZD wskazują, że projekt już za dwa lata może skutkować zakazem ujawnienia ROD w planach miejscowych na większości terenów gmin. Poniżej publikujemy stanowiska struktur PZD w tej sprawie. 

 • Zmiana ustawy o planowaniu przestrzennym

  Na posiedzeniu w dniu 7. 09.23r. KZ PZD zapoznał się z informacją o zmianach wprowadzonych do ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp ) przez nowelizację z 7 lipca 2023 r.. Nowelizacja opublikowana w dniu 24 sierpnia br.  będzie wchodziła w życie stopniowo. Pierwsze przepisy zaczną obowiązywać od 24 września 2023 r.

  Komentarze: 0Więcej
 • Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 września 2023 r.

  Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 07.09.2023 roku rozpatrzył wnioski o dotację złożone przez Zarządy ROD, pozytywnie zaopiniowane przez Okręgowe Zarządy PZD i podjął decyzję o przyznaniu dotacji w łącznej wysokości 109.750,00 złotych dla 7 ROD.

  Komentarze: 0Więcej
 • Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 września 2023 roku w sprawie zadań oświatowych Okręgowych Zarządów PZD w miesiącach wrzesień-listopad 2023 roku

  Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 7 września 2023 roku podjął uchwałę nr 309/2023 w sprawie w sprawie zadań oświatowych Okręgowych Zarządów PZD w miesiącach wrzesień-listopad 2023 roku. Szerzenie oświaty to jeden z podstawowych filarów działalności Polskiego Związku Działkowców. Krajowy Zarząd PZD jest przekonany, że nieustanne rozwijanie działalności oświatowej przyniesie wymierne korzyści w funkcjonowaniu całego Związku, ROD a także zagospodarowaniu i wykorzystaniu działek.

  Komentarze: 0Więcej
 • Łączenie ogrodów przynosi wyłącznie korzyści.

  Rodzinny Ogród Działkowy „Kotwica” jest doskonałym przykładem na szczęśliwe zakończenie połączenia z innym ogrodem działkowym – w tym przypadku sąsiadującym ROD „Wodnik”. Uchwała o połączeniu w/w ogrodów została podjęta przez Okręgowy Zarząd PZD w dniu 22 czerwca 2020 r., jednak z powodu pandemii nie było możliwe zwołanie wspólnego walnego zebrania aby wybrać wspólne organy połączonego ROD. Nie obyło się też bez protestów samych działkowców, którzy obawiali się przyłączenia do ROD „Kotwica” (liczącego 132 działki ogrodnicze) - mniej wydolnego organizacyjnie i gorzej wyposażonego w infrastrukturę ROD „Wodnik” (liczącego 80 działek ogrodniczych), w którym nie odbywały się żadne inwestycje czy imprezy.

  Komentarze: 0Więcej
 • Krajowe Dni Działkowca 2023

  W dniu 1 września 2023 r. w Warszawie ponad 200 działkowców z całej Polski spotkało się na Krajowych Dniach Działkowca. Jest to wyjątkowe święto z ponad stuletnią tradycją, mające na celu podsumowanie całorocznej działalności i wyróżnienie oraz docenienie najpiękniejszych działek, najlepiej zarządzanych ogrodów, a także uhonorowanie wyróżniających się działkowców. W tym roku organizatorzy zdecydowali się na odmienną niż zawsze formułę uroczystości – zorganizowana została w pięknych okolicznościach przyrody, przy sprzyjającej słonecznej pogodzie w plenerze i była prowadzona przez Panią Magdalenę Kondracką, dyrektora Wydawnictwa „działkowiec”, dzięki czemu uczestnicy krok po kroku prowadzeni byli przez przygotowany dla nich program uroczystości. 

  Komentarze: 0Więcej
 • Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie Projektu Grantowego "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych"

  Krajowy Zarząd PZD w dniu 24 sierpnia br. zapoznał się z realizacją programu grantowego w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Dokument omówiony podczas posiedzenia KZ PZD powstał w oparciu o materiały udostępnione przez ARiMR w dniu 21 sierpnia br., a zawierające zaktualizowane zestawienie niezakończonych projektów grantowych. Na liście znalazło się 252 wniosków, co do których ARiMR określił stan realizacji i rozliczeń projektów grantowych.

  Komentarze: 0Więcej
 • ROD "Relaks" w Toruniu ogłasza przetarg na wymianę ogrodzenia.

  Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie; Rodzinny Ogród Działkowy” Relaks”w Toruniu ul. Rudacka 101; zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy XII Wydział Gospodarczy Nr KRS:0000293886,NIP:956-19-88-539;  Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na: Wymianę 532mb.ogrodzenia w ogrodzie nr 2 w ROD”Relaks” w Toruniu przy ul. Rudackiej 101/105 wraz z zagospodarowaniem zieleni i miejsc postojowych przy w/w ogrodzeniu.

  Komentarze: 0Więcej
 • 75 - lecie ROD "Chemik" w Grudziądzu.

  Miniony tydzień upłynął w grudziądzkich Rodzinnych Ogrodach Działkowca "CHEMIK" pod znakiem uroczystości. Po pierwsze corocznych dożynek. Po drugie uroczystych obchodów 75-lecia założenia "CHEMIKA". Po trzecie była to też wyjątkowa okazja wręczenia użytkownikom najpiękniejszych działek zwycięskich nagród. Po czwarte wręczenia odznaczeń "ZASŁUŻONEGO DZIAŁKOWCA" w tym złotej odznaki. Po piąte Zarząd nie zapomniał o swych najstarszych członkach ogrodu. 

  Komentarze: 0Więcej
 • STANOWISKO Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie finalizacji programu grantowego „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” oraz roli struktur Związku w jego wykonaniu

  W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia programu grantowego „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Krajowy Zarząd PZD dokonał oceny aktualnego stanu realizacji tego programu przez rodzinne ogrody działkowe. W szczególności Związek przeprowadził we wszystkich okręgach badanie stopnia wykonania projektu. Dokonano przy tym weryfikacji zestawienia ROD przygotowanego przez ARiMR, która nie potwierdziła wielu zastrzeżeń podniesionych przez Agencję. Jednocześnie Krajowy Zarząd odbył w dniu 9 sierpnia br. spotkanie z prezesami i przedstawicielami okręgów, podczas którego bardzo dokładnie ocenił sytuację dotyczącą projektu grantowego i możliwość ich zrealizowania i rozliczenia w terminach wskazanych przez ARiMR.

  Komentarze: 0Więcej