• Slider 15

Narada szkoleniowa Kolegium Prezesów ROD Miasta Torunia.

          W dniu 15.11.2023r. o godz. 17:00 odbyło się spotkanie Kolegium Prezesów Miasta Torunia, na które przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w  przybyli bardzo licznie, bowiem wzięło w nim udział 38 osób. Wśród obecnych znalazło się również kilka osób funkcyjnych, niebędących Prezesami ROD, którzy uczestniczyli w spotkaniu w ramach zastępstwa za Swoich Prezesów ROD chcąc być zawsze na bieżąco z wszelkimi najnowszymi wiadomościami, kierunkami działania w Związku oraz problemami. Gościem specjalnym na spotkaniu był Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD p. Piotr Gadzikowski. Wśród zaproszonych uczestników znaleźli się również przedstawiciele ROD w powiatu toruńskiego, który zgłosili swoją chęć przynależenia do Kolegium toruńskiego, które jest im najbliższe.

Zebranie otworzył przewodniczący Kolegium Prezesów Miasta Torunia – p. Piotr Kociucki – Prezes ROD „UMK” w Toruniu witając wszystkich uczestników zebrania oraz przekazując tematy, które były najważniejsze tego dnia.

Po oficjalnym rozpoczęciu zebrania głos zabrał Prezes Okręgu Piotr Gadzikowski, który omówił sytuację społeczno – polityczną w kraju i Związku, szeroko podjęto temat przygotowania Związku do zbliżającej się wielkimi krokami kampanii sprawozdawczo – wyborczej, zwieńczenie rozliczenia projektów grantowych z ARiMR oraz problem dotyczący nowelizacji przepisów o planowaniu przestrzennym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Kolegium Prezesów Miasta Torunia podjęło stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dotyczącego sposobu przygotowania planu ogólnego gminy wraz z obszerną listą podpisów pod tymże stanowiskiem.

Na zebraniu głos zabrała również uczestnicząca w nim Oliwia Ciechomska – insp. ds. administracyjnych OZ PZD, która przedstawiła bieżącą sytuację związaną z rozliczeniami projektów ARiMR podsumowując szczegółowo wszystkie zrealizowane projekty.

W sprawach organizacyjnych Kolegium Prezesów Miasta Torunia ustaliło, iż w dniu 08 grudnia 2023r. odbędzie się wigilijne spotkanie Kolegium Prezesów Miasta Torunia.

 

Beata Neumann - sekretarz Kolegium Prezesów