• Slider 15

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Działka – moja pasja”

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 393/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Działka – moja pasja”.

„Działka – moja pasja” jest konkursem publicystycznym,  przeznaczonym dla działkowców, posiadających tytuł prawny do działki w ROD Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

Celem konkursu jest dostrzeżenie i wyróżnienie osób, które z pasją zajmują się ogrodnictwem działkowym. Konkurs ma zachęcić działkowców do dzielenia się osiągnięciami w dziedzinie ogrodnictwa, ale także do przekazywania wartościowej wiedzy, praktycznych wskazówek i inspirujących historii. Ponadto, konkurs ma na celu docenienie zaangażowania i pracy działkowców, którzy działaniami i rozwiązaniami wykorzystanymi na swoich działkach w ROD, wdrażają programy PZD, a także w praktyce wykorzystują informacje zawarte w broszurach i wydawnictwach związkowych.

Działkowcy to społeczność zbudowana wokół wspólnej pasji. Wypełniona blaskiem słońca, śpiewem ptaków i pachnąca kwiatami – działka, to dla wielu osób istotna część życia. Oblicza tej pasji będą różne, bo każda działka użytkowana jest w nieco inny sposób. Dla wielu staje się azylem spokoju, miejscem, gdzie można oderwać się od codziennego zgiełku. Może być przestrzenią do kreatywnego wyrażania siebie lub integracji. Miejscem, które daje możliwość poznania smaku warzyw i owoców z własnych upraw. Celem tego konkursu jest stworzenie możliwości dzielenia się pasją, jaką jest ogrodnictwo działkowe i wzajemnego inspirowania – bo z pewnością warto to robić.

 

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przekazanie do Krajowego Zarządu PZD:

1.         Wypełnionego drukowanymi literami i podpisanego „Formularza zgłoszenia do Krajowego Konkursu „Działka – moja pasja””.

2.         Podpisanego czytelnie ”Oświadczenia uczestnika Konkursu Krajowego „Działka– moja pasja””.

3.         Pracy konkursowej w postaci dokumentu programu Word oraz podpisanego skanu.

4.         Załącznika w postaci dokumentacji fotograficznej.

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 31 maja 2024 r. Zgłoszenia do konkursu można dokonać drogą elektroniczną przesyłając skan dokumentów oraz pliki tekstowe i zdjęcia na adres konkurs.publicystyczny@pzd.pl lub na nośniku elektronicznym przekazanym tradycyjną pocztą na adres: Polski Związek Działkowców ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa.

 

Krajowy Zarząd PZD zdecydował, że nagrodami w konkursie będą:

I miejsce  -  nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł;

II miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

Wyróżnienie - nagroda pieniężna w wysokości 1 500 zł.

Organizator ma prawo przyznać większą liczbę wyróżnień.

Nagrodzeni działkowcy (I-III miejsce) otrzymają dyplomy oraz puchary konkursowe.

Użytkownicy działek zakwalifikowanych do konkursu otrzymują dyplomy, a także roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

Po rozstrzygnięciu konkursu KZ PZD podejmie decyzję o publikacji nagrodzonych i wybranych prac w książce. KZ PZD zdecyduje, czy wydawnictwo to będzie zawierało również prace konkursowe z ogłoszonego uchwałą KZ PZD nr 394/2023 konkursu krajowego „Jak działka zmieniła życie moje i mojej rodziny”, czy prace z obu konkursów zostaną wydane w oddzielnych wydawnictwach.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

 

Uchwała

Regulamin

Formularz

Oświadczenie

Zawiadomienie o przetwarzaniu danych osobowych