• Slider 15

KOMUNIKAT W SPRAWIE STANU RZEKI WISŁY I ZAGROŻEŃ DLA ROD MIASTA TORUNIA.

KOMUNIKAT

W dniu 12.02.2024r. stan rzeki Wisły w Toruniu osiągnął poziom ostrzegawczy, który oznacza poziom rzeki przekraczający 530 cm. Stan ostrzegawczy w dalszym ciągu utrzymuje się. Stan alarmowy dla rzeki Wisły w Toruniu wynosi 650 cm.

W dniu 12.02.2024r. przedstawiciel Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD wziął udział w zebraniu Toruńskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w trakcie, którego przygotowano plan działania na najbliższe dni. Według prognoz po osiągnięciu stanu Wisły na poziomie 550 cm, poziom wody zacznie spadać, lecz w ciągu kolejnych dni ponownie wzrośnie. W trakcie zebrania poinformowano, że obserwowany rozwój stanów wody w zlewni górnej i środkowej Wisły oraz prognozowane wielkości dopływu do zbiornika wodnego Włocławek wskazują, że w Toruniu nie powinien zostać osiągnięty stan alarmowy.

Do godzin wieczornych dnia 12.02.2024r. trend wzrostowy utrzymywał się, a największy odnotowany poziom rzeki wyniósł 551 cm. Od godziny 22:00 dnia 12.02.2024r. odnotowywano trend malejący, a poziom wody spadł do poziomu 540 cm.

Aktualny stan wody (13.02.2024r. godz. 9:20) wynosi 540 cm i wskazuje trend bez zmian.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich przedstawicieli ROD zlokalizowanych na terenach zalewowych oraz działkowców o stałe monitorowanie sytuacji. Stan rzeki oraz jej trend można monitorować poprzez stronę internetową https://hydro.imgw.pl W nagłych przypadkach prosimy o kontakt z Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 566119310 oraz 566119328

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski skierował do Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenów zalewowych komunikat o powstałym ostrzeżeniu.