Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD

2018-09-10 08:33

W Warszawie  w dniu 6 września 2018 roku odbyło się XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu, oprócz członków KR PZD, wzięła udział Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Maria Fojt oraz prezesi 4 okręgów niebędący członkami KR PZD.

Pierwszym omawianym tematem były zbliżające się wybory samorządowe. Prezes PZD omawiając temat przypomniał, że KR PZD na XX posiedzeniu w dniu 14 marca br. wypowiedziała się w sprawie wyborów samorządowych. Nawiązując do  jego treści stwierdził, że to stanowisko jest aktualne, jednak z uwagi na zbliżający się ich termin wyborów i rozpoczęcie w kraju kampanii wyborczej, niezbędne było ponowne omówienie tego tematu na szczeblu krajowym Prezes PZD podkreślił, że Polski Związek Działkowców jest organizacją apolityczną. Jednak to, że jest apolityczny nie oznacza, że nie interesuje się tym, co się dzieje w naszym otoczeniu, wprost przeciwnie - Związek powinien aktywnie uczestniczyć w wyborach prezentując  swoje problemy i bolączki, w których rozwiązaniu samorządy mogłyby pomóc. Przede wszystkim chodzi tutaj o pomoc finansową dla ROD,  do  udzielenia której gmina jest uprawniona zgodnie z art. 17 ustawy o ROD. Prezes podkreślił, że każdy działkowiec powinien czynnie uczestniczyć w wyborach, szczególnie w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, traktując obowiązek oddania głosu w wyborach jako patriotyczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dyskusji dotyczącej wyborów samorządowych zabrało głos 14 uczestników obrad. wskazując, że na wszystkich spotkaniach, w których będą brali udział kandydaci na samorządowców powinno się prezentować sprawy ważne dla ogrodów, wyjaśniając dlaczego ogrodom niezbędne jest wsparcie  samorządów. Ponadto dyskutanci uznali, że warto wykorzystać okres kampanii wyborczej na uzyskanie wparcie dla ogrodów.

W sprawie wyborów samorządowych Krajowa Rada PZD przyjęła 2 dokumenty: Apel w sprawie wyborów samorządowych oraz Stanowisko w sprawie udziału struktur PZD w wyborach samorządowych.

Podczas posiedzenia podsumowano realizację inwestycji i remontów w ROD w 2017 roku oraz plany inwestycji i remontów w ROD na 2018 roku. Analiza, która została dokonana na podstawie informacji z Okręgów wskazała, że z roku na rok wzrasta ilość inwestycji i remontów realizowanych w ogrodach. Główny ciężar ich finansowania spoczywa na działkowcach, którzy są wspomagani dotacjami i pożyczkami z okręgów oraz Jednostki Krajowej.  Optymistycznym zjawiskiem jest coraz częstsze dotowanie inwestycji i remonty w ROD przez samorządy lokalne.  Krajowa Rada PZD podsumowała ten temat podejmując 2 uchwały: nr 1/XXIII/2018 w sprawie realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2017 roku oraz nr 2/XXIII/2018 w sprawie planów inwestycji na rok 2018 rok.

Krajowa Rada PZD znowelizowała własne uchwały w sprawie odznak: „Zasłużony Działkowiec”, „Za zasługi dla PZD” oraz „Za zasługi dla ROD”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajowa Rada PZD rozpoznała odwołania od uchwał Krajowego Zarządu PZD złożone przez odwołanego Prezesa Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD oraz odwołanego członka Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD. Krajowa Rada PZD poprzez głosowanie nie uwzględniła odwołań podejmując stosowne uchwały zawierające szerokie uzasadnienie. Wszyscy członkowie KR PZD zagłosowali jednomyślnie.

Ponadto Krajowa Rada PZD korzystając ze swoich kompetencji dokonała interpretacji § 147 ust. 3 Statutu PZD w oparciu o przesłankę zamiany praw do działki zawężając dotychczasowe praktykowanie stosowania tego przepisu.

        

ZRS

 
Facebook