• Slider 15

Ocalmy nasze ogrody! Działkowcy bronią swojej przyszłości.

Realizując uchwałę Krajowej Rady PZD zwracającej się do  wszystkich struktur Związku, a zwłaszcza zarządów ROD o aktywne wspieranie władz krajowych oraz okręgowych PZD w ich staraniach o zmianę projektu „rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy” w celu zabezpieczenia istnienia tysięcy ROD w planach zagospodarowania przestrzennego, Dziesiątki Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na terenie Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców aktywnie przystąpiło do działań mających zabezpieczyć przyszłość działkowców, ogrodów i samego Związku. 

Dziękujemy za wspaniałą postawę działkowców i struktur Polskiego Związku Działkowców i jednocześnie apelujemy o dalsze podejmowanie działań w postaci przyjmowania stanowisk, apeli i listów do Ministra Rozwoju i Technologii.

"Zieleń działkowa" w nowych strefach planistycznych miast to gwarancja istnienia ROD. Ocalmy nasze ogrody!

 

Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski PZD.