Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Aktualności

 • KOMUNIKAT Jednostki Krajowej PZD z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia przez Parlament RP nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  2021-08-23 10:26

  W dniu 8 lipca 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, która następnie została przekazana do Senatu RP. W dniu 6 sierpnia 2021 r. Senat rozpatrzył ww. ustawę i przyjął do niej 36 poprawek (uchwała Senatu druk – 1462). Po poprawkach ustawa ponownie trafiła do komisji sejmowych, a następnie pod obrady Sejmu RP, który na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2021 r. przyjął część poprawek Senatu. Ostatecznie uchwalona ustawa została w dniu 13 sierpnia 2021 r. przekazana do podpisu Prezydenta RP.

 • Rozmowy PZD z KGP nt. bezpieczeństwa w ROD

  2021-08-19 17:25

  W dniu 19 sierpnia 2021 r. w siedzibie Jednostki Krajowej PZD odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD i Komendy Głównej Policji. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy KGP uczestniczyli Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP mł. insp. Wanda Mende oraz nadkom. Jacek Rybicki. PZD reprezentowali Dyrektor Biura Prawnego mec. Bartłomiej Piech oraz Anna Mioduszewska i Marcin Juszczel z Wydziału Prezydialnego. Spotkanie miało na celu omówienie możliwości podjęcia współpracy PZD i Komendy Głównej Policji w zakresie działań służących zwiększeniu bezpieczeństwa w rodzinnych ogrodach działkowych a także zaangażowaniu PZD w promocję podejmowanych przez Policję programów służących ochronie seniorów.  

 • Czytajcie „działkowca”!

  2021-08-18 10:49
  06-07_DZ09_(1).jpg

  Na rynku ukazał się już najnowszy, wrześniowy numer „działkowca” – największe pismo ogrodnicze, bogate w aktualne porady i inspiracje ogrodnicze, pomocne w letniej pielęgnacji i modernizacji działki!

 • Wrześniowy numer „Mojego Ogródka” dostępny na rynku od 18 sierpnia!

  2021-08-18 10:42

  „Mój Ogródek” możesz mieć w wersji tradycyjnej – papierowej lub cyfrowej: adnroid https://bit.ly/3kjiWb3; IOS: https://apple.co/2TdaoGH  Wakacje się kończą, ale sezon na działce nadal trwa. Aby nie przeoczyć ważnych, ogrodniczych zadań, warto sięgnąć po wrześniowy „Mój Ogródek”. W artykule „Jesienne wysiewy” podpowiadamy – co można wysiać jeszcze teraz, aby wzbogacić nasz warzywny asortyment o tej porze roku.

 • Poprawki PZD do specustawy uwzględnione

  2021-08-13 11:52
  paragraph-360091_640-2.png

  W rządzie trwają prace nad specustawą ws inwestycji przeciwdziałających suszy. Akt ten ma wprowadzić uproszczone warunki przejmowania nieruchomości i wznoszenia obiektów służących zapobieganiu utratom wody. PZD czyni starania, aby nowe przepisy nie naruszyły interesów i praw działkowców. są tego pierwsze efekty.We wrześniu 2020r. projekt specustawy przesłano w ramach konsultacji społecznych do PZD. Wynikało z niego, że w oparciu o ustawę mogą być realizowane inwestycje obejmujące znaczne obszary terenów. Stąd też Związek potraktował sprawę bardzo poważnie. 

 • Stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku

  2021-08-12 17:00

  Polski Związek Działkowców jest organizacją społeczną istniejąca nieprzerwanie od przeszło 40 lat. Status organizacji społecznej oznacza, że o jej losach i kierunkach działania decydują zrzeszeni w niej członkowie. Natomiast członkowie PZD o funkcjonowaniu i najistotniejszych kwestiach dotyczących swojego ogrodu decydują w trakcie walnych zebrań. Dotychczasowe funkcjonowanie wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych zostało znacznie zakłócone przez trwającą od zeszłego roku pandemię. Przeszło połowa ROD nie przeprowadziła w ubiegłym roku walnych zebrań. Nie ulega więc wątpliwości, że wszystkie struktury Związku powinny aktualnie zrobić wszystko co w ich mocy, aby doprowadzić do odbycia walnych zebrań w 2021 r. 

 • Informacja z przebiegu X posiedzenia Krajowej Rady PZD z dnia 10 sierpnia 2021 r

  2021-08-11 10:06
  logo-pzd-2.png

  W dniu 10 sierpnia 2021 r. odbyło się X posiedzenie Krajowej Rady PZD, po jubileuszowych posiedzeniach VIII i IX, było to posiedzenie nakierowane na realizację obowiązków statutowych. Posiedzeniu przewodniczył i prowadził Prezes PZD – Pan Eugeniusz Kondracki. W pierwszej kolejności, po przyjęciu porządku obrad, Pan Prezes Eugeniusz Kondracki zaproponował, aby Krajowa Rada PZD podjęła decyzję w sprawie uzupełnienia składu organu w związku z występującymi wakatami. Na mocy uchwały nr 1/X/2021 nowym członkiem Krajowej Rady PZD został Pan Ryszard Gurtiaków – Skarbnik Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku.

 • Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 6 sierpnia 2021 r.

  2021-08-10 11:27

  W dniu 6 sierpnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD. W posiedzeniu przeprowadzonym w formie zdalnej uczestniczyła także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt. Z uwagi na zwołany na dzień 10 sierpnia 2021 roku X posiedzeniem Krajowej Rady PZD, Krajowy Zarząd PZD przyjął dokumenty, które zostaną przedłożone pod obrady KR PZD. 

 • Informacja o badaniu sprawozdania finansowego PZD za 2020 rok przeprowadzonego przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD

  2021-08-06 11:54

  W dniach 03-06.08.2021 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie ze statutowymi kompetencjami wynikającymi z § 138 pkt 3, 4 i 6 Statutu PZD dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za 2020 rok.  Badanie przeprowadzono w oparciu o: - sporządzone przez Zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD sprawozdania finansowe, sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego PZD za 2020 rok, zbadane przez Komisje Rewizyjne ROD i Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD. 

 • Informacja o badaniu sprawozdania finansowego PZD za 2020 rok przeprowadzonego przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD

  2021-08-06 11:39

  W dniach 03-06.08.2021 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie ze statutowymi kompetencjami wynikającymi z § 138 pkt 3, 4 i 6 Statutu PZD dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za 2020 rok.  Badanie przeprowadzono w oparciu o: - sporządzone przez Zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD sprawozdania finansowe, sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego PZD za 2020 rok, zbadane przez Komisje Rewizyjne ROD i Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD. 

 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu apeluje do zarządów ROD!

  2021-08-05 14:08

  Wiadomości - Portal Województwa LubuskiegoPożary to problem, z którym borykają się Rodzinne Ogrody Działkowe w całej Polsce. Większość działkowców jest zdania, że problem pożarów pojawia się zimą, gdyż powodują je osoby bezdomne, szukające schronienia w działkowych altanach. Nic bardziej mylnego. Kwestia pożarów absorbuje głowy zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych przez cały rok, nawet wtedy, kiedy sezon jest w pełni, a ogrody przepełnione są działkowcami wypoczywającymi wraz z rodzinami i przyjaciółmi.

 • Oko kamery Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD zawędrowało do ROD "Żwirek" w Grudziądzu.

  2021-08-05 10:35
  DSC_0545.JPG

  Czego możemy nauczyć się od naszych dziadków i babć o prowadzeniu ogrodu, o ekologicznych rozwiązaniach w uprawie kwiatów, warzyw i owoców? Działki w zgodzie z naturą, jak za dawnych lat, to nasza przyszłość. Ogrody działkowe zrzeszone w ogólnopolskim stowarzyszeniu Polski Związek Działkowców, przez ostatnie 40 lat przeszły swoistą metamorfozę. To okres, gdy ogrodnictwo działkowe, zatoczyło koło: od fascynacji działek typowo uprawowych i wymagających dużych nakładów pracy, po swobodne, pełne kolorowych rabat, przyciągających motyle i inne bzyczące owady. Wielu działkowców, zmienia aranżacje swoich działek, tam gdzie przez kilka lat królowały wypielęgnowane trawniki, dziś powstają warzywniki, dzikie łąki, czy obsadzone roślinami oczka wodne.

 • W dniu 3.08.2021 r. odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji ds. Dotacji

  2021-08-04 13:27

  Dnia 3. sierpnia 2021 r. w biurze Okręgu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców odbyło się pierwsze od roku, stacjonarne posiedzenie Okręgowej Komisji ds. Dotacji. Jej celem jest dogłębne przeanalizowanie pod względem merytorycznym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju będącego w dyspozycji Okręgowego Zarządu lub Krajowej Rady, jak i z Funduszu Budowy Siedzib Krajowej Rady PZD. Ten ostatni zaopatrzony jest w środki przeznaczone dla ROD, które realizują zadania inwestycyjne związane z powstawaniem, bądź adaptacją budynku zwanego później biurem zarządu ROD.

 • Co robimy na działce w sierpniu?

  2021-08-04 11:43

  Każdy doświadczony działkowiec doskonale wie, iż użytkowanie działki to nie tylko błogie lenistwo, smak grilla i kąpiele w basenie. Praca działkowca nie kończy się na oprzątnięciu działki na wiosnę i przygotowaniu jej do snu zimowego. Zajęć na terenie działki jest od groma, nawet w trakcie sezonu, gdy na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest ona w idealnym stanie.

 • Obradowała Okręgowa Komisja ds. oświaty.

  2021-08-03 14:10

  W dniu 2 sierpnia 2021 roku odbyło się spotkanie Okręgowej Komisji ds. oświaty Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD. Członkowie komisji spotkali się w świetlicy biura Okręgu w Toruniu przy ul. Lubickiej 12 A. Komisja obradowała pod przewodnictwem Pana Tadeusza Szyszkowskiego. 

 • Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 30 lipca br.

  2021-08-02 15:47

  W dniu 30 lipca br. Krajowy Zarząd PZD obradował zdalnie na swoim kolejnym posiedzeniu, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. Dwa pierwsze omawiane tematy dotyczyły spraw finansowych. Po szczegółowym zreferowaniu przez Główną Księgową JK PZD Mirosławę Marks, Krajowy Zarząd przyjął preliminarze finansowe Okręgów PZD na 2021 rok. Następnie Główna Księgowa omówiła  podsumowanie tematu funkcjonowania ośrodków finansowo-księgowych na podstawie informacji przekazanych przez OZ.

 • Apel Okręgowej Rady Toruńsko-Włocławskiej PZD z dnia 20 lipca 2021 roku do zarządów ROD i działkowców w sprawie projektu ustawy z dnia 07.06.2021 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości w gminach oraz niektórych innych ustaw.

  2021-07-28 11:15

  Polski Związek Działkowców jest jedną z największych organizacji społecznych w Polsce zrzeszających blisko milion obywateli RP. Tak liczna grupa społeczna nie powinna byc znieważana i pomijana w trakcie prowadzenia prac nad nowelizacją ustawy, która ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Kolejny raz wszyscy działkowcy muszą zjednoczyć się i prężnie działać ku wspólnemu dobru, gdyż jak mówi najpopularniejsze hasło Polskiego Związku Działkowców "W jedności siła".

 • Stanowisko Okręgowej Rady Toruńsko-Włocławskiej PZD z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

  2021-07-28 11:01

  Problem "śmieciowy" jest doskonale znany każdemu zarządowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Coraz to wyższe opłaty, niechęć działkowców do ich uiszczania, a także brak świadomości działkowcó w zakresie segregacji odpadów komunalnych to zmora niemalże kazdego zarzadu ROD, nie tylko w Okręgu, ale i całej Polsce.

 • Trzecia edycja konkursu on-line: "Mistrz Wiedzy Działkowej"

  2021-07-27 14:47
  mistrz_wiedzy.jpg

  W 2021 roku, po raz trzeci, został zorganizowany i ogłoszony okręgowy konkurs z wiedzy pn. „Mistrz wiedzy działkowej”. Konkurs ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Z roku na rok do udziału w nim przystępuje coraz więcej osób. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich członków Polskiego Związku Działkowców użytkujących działkę na terenie działania Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD. Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy teoretycznej działkowców z dziedzin takich jak: ustawa o ROD, Statut PZD, Regulamin ROD, warzywnictwo, sadownictwo, rośliny ozdobne i nawożenie. Konkurs odbywa się w wersji on –line. 

   

 • Obradowała Okręgowa Rada Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD.

  2021-07-26 15:43
  IMG_4263.jpg

  W dniu 20 lipca 2021 roku odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców, które jednocześnie było okazją do świętowania 40-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców. Zorganizowano je w sali konferencyjnej Międzynarodowego Centrum  Spotkań Młodzieży.

Facebook