Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Odznaczenia

 Dot. odznaczeń związkowych

 
 
            Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski Polskiego Związku Działkowców informuje, że w roku 2017 odbędą się 4 posiedzenia Komisji ds. odznaczeń OZ PZD:
 
  1. pierwsze spotkanie komisji odbędzie się na początku miesiąca lutego 2017 roku,
  2. drugie spotkanie komisji odbędzie się na początku miesiąca maja 2017 roku
  3. trzecie spotkanie komisji odbędzie się na początku miesiąca lipca 2017 roku,
  4. czwarte posiedzenie komisji odbędzie się na początku miesiąca listopada 2017 roku.
 
W związku z powyższym prosimy o nadsyłanie wniosków o przyznanie odznaczeń związkowych:
  1. do końca miesiąca stycznia 2017 roku – jeżeli odznaczenia mają być przyznane i wręczane na walnych zebraniach sprawozdawczo - wyborczych 2017 roku,
  2. do końca miesiąca kwietnia 2017 roku – jeśli odznaczenia mają być przyznane i wręczanie na Dniach Działkowca 2017
  3. do końca miesiąca czerwca 2017 roku – jeśli odznaczenia mają być przyznane i wręczanie na Dniach Działkowca 2017 (dotyczy ogrodów, które nie zdążą złożyć wniosków do końca kwietnia 2017 roku),
  4. do końca miesiąca października 2017 roku – jeśli odznaczenia mają być przyznane i wręczane na spotkaniach wigilijno-noworocznych 2017.
 
W celu usprawnienia pracy komisji ds. odznaczeń OZ PZD prosimy o dokładne wypełnianie wniosków drukowanymi literami (imię i nazwisko, imię ojca, dokładna data urodzenia działkowca, numer działki, nazwę ogrodu i miejscowość, posiadane odznaczenia i wyróżnienia związkowe i państwowe (data ich otrzymania), wyszczególnienie działalności w ROD, OZ PZD, KR PZD oraz uzasadnienie wniosku, a w przypadku wniosku o przyznanie odznaki „Za zasługi dla PZD” – dokładny adres zamieszkania.
 
 
 
 
Poniżej przedstawiamy kryteria dla poszczególnych rodzajów odznaczeń „Zasłużony Działkowiec” zgodne z Uchwałą KR PZD z dnia 30 listopada 1982 roku w sprawie trybu i warunków nadawania odznak związkowych PZD:
1. brązowa odznaka – może być nadana za wzorowe prowadzenie działki przez okres co najmniej 3 lat,
2. srebrna odznaka – może być nadana:
- za społeczną pracę w ogrodach PZD przez co najmniej 5 lat,
- za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków działkowca w okresie co najmniej 10 kolejnych lat,
3. złota odznaka – za społeczną pracę w organach lub zespołach związku przez co najmniej 7 lat, pod warunkiem, że wzorowo prowadzi działkę, a okres od nadania wyróżnienia srebrną odznaką wynosi 5 lat.
 
            Jednocześnie informujemy, że wzory wniosków o wyróżnienie odznakami związkowymi znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem: www.pzdtorun.pl
w zakładce druki do pobrania.
 
 
Prosimy o terminowe nadsyłanie wniosków o wyróżnienie odznakami związkowymi.
Facebook