• Slider 15

ROD "Ruda II" we Włocławku realizuje zadania w ramach grantu otrzymanego z ARiMR.

Rodzinny Ogród Działkowy „Ruda II” we Włocławku jak ponad osiemdziesiąt innych ogrodów działkowych Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców przystąpił do  programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Sporządzenie wniosku oraz innej, wymaganej dokumentacji wydawało się przedsięwzięciem nie do pokonania. Jednak i w tym przypadku sprawdziło się przysłowie, że strach ma wielkie oczy. Z pomocą przyszli pracownicy etatowi biura Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców. Bez większych problemów nasz wniosek przeszedł weryfikację formalną i merytoryczną przez ARiMR, finalnie doprowadzając do podpisania umowy na grant. Kilka dni po podpisaniu umowy na konto ogrodu wpłynęły środki finansowe co umożliwiło przejście do kolejnego etapu jakim było rozpoczęcie zaplanowanych inwestycji zgodnie z zawartą umową z ARiMR. Przed nami jeszcze dużo pracy, jednak na dzień dzisiejszy dumnie możemy pochwalić się swoimi dokonaniami i pracami wykonanymi dzięki otrzymanym środkom z grantu. Rodzinny Ogród Działkowy "Ruda II" we Włocławku ma dzięki temu zmodernizowane przyłącze elektryczne i zbudowaną sieć monitoringu.

 

Grażyna Rusicka

Prezes Zarządu ROD „RUDA II” we Włocławku