• Slider 15

ROD "Relaks" w Toruniu ogłasza przetarg na wymianę ogrodzenia.

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy”Relaks”w Toruniu ul.Rudacka 101

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy,XII Wydział Gospodarczy

Nr KRS:0000293886,NIP:956-19-88-539

 

 

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

 

Wymianę 532mb.ogrodzenia w ogrodzie nr 2 w ROD” Relaks”w Toruniu przy ul. Rudackiej 101/105 wraz z zagospodarowaniem zieleni i miejsc postojowych przy w/w ogrodzeniu.

 

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD 87-100 Toruń ul. Lubicka 12a, do godz.10.00 dnia 10.10.2023r.Decyduje data i godzina wpływu do OZ T-W PZD a nie data stempla pocztowego.

 

Komisja przetargowa przystąpi do wybrania oferty o godz.12.00 w dniu 10.10.2023r.

Termin wykonania zamówienia 60 dni od daty podpisania umowy.

Dokumenty przetargowe do pobrania w formie elektronicznej na stronie:http://www.pzdtorun.pl

Wszelkie informacje niezbędne do opracowania oferty przetargowej udzieli p. Roman Janik tel.606 991 312 i p. Antoni Bigos tel.601 156 570

e-mail:rodrelakstorun@pzd.pl