• Slider 15

Prezydent Włocławka zadeklarował 1 milion złotych na inwestycje w ogrodach.

W dniu 17 kwietnia 2024 r. odbyło się spotkanie prezesów ROD oraz przedstawicieli Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD tj. Prezesa Okręgu – p. Piotra Gadzikowskiego, Wiceprezesa Okręgu – p. Andrzeja Ciechomskiego i Zastępcy Dyrektora Biura – p. Anny Bołądź z Prezydentem Miasta Włocławka – p. Markiem Wojtkowskim. W trakcie spotkania omawiane były problemy w funkcjonowaniu rodzinnych ogrodów działkowych. Licznie zebrani prezesi prosili m.in. o zapewnienie dojazdu komunikacji miejskiej do wszystkich ROD, utwardzenie dróg dojazdowych oraz doprowadzenie miejskiej sieci wodociągowej do kompleksu ogrodów przy ulicy Kapitulnej. Pan Prezydent zaoferował zagwarantowanie puli 1 miliona złotych z przeznaczeniem na budowę i modernizację infrastruktury ROD. Przyznane wsparcie pozwoliłoby na sfinansowanie 100 % wartości zadań, bez wymaganego wkładu własnego, a wspólnie opracowany regulamin określi szczegółowe zasady przyznania takich dotacji. Wśród najważniejszych potrzeb ROD wymieniono: budowę sieci wodociągowych i kanalizacji, modernizację sieci energetycznych, budowę ogrodzeń zewnętrznych czy też utwardzanie alei ogrodowych. Prezydent zapewnił zebranych, że wszystkie istniejące we Włocławku rodzinne ogrody działkowe zostaną uwzględnione w opracowywanych strefach planistycznych – przekazał w tej sprawie swoje pisemne stanowisko.

 

Sporządziła: Anna Bołądź

Serwis foto: Urząd Miasta Włocławek