• Slider 15

Okręgowy Zarząd

Lp. Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1. Piotr Gadzikowski Prezes
2. Leszek Konefał Pierwszy Wiceprezes
3. Mieczysław Chrapiński Wiceprezes
4. Andrzej Ciechomski Wiceprezes
5.   Sekretarz
6. Teresa Podlas-Kozłowska Skarbnik
7. Andrzej Boruszkowski Członek 
8. Stanisław Mrówczyński Członek
9. Danuta Karczewska Członek
10. Czesław Kozikowski Członek
11. Piotr Kociucki Członek