• Slider 15

Lista rankingowa VI etapu konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Na stronie internetowej ARiMR opublikowana została lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” dla VI etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 1 listopada 2022 – 30 listopada 2022 r.

W ramach szóstego etapu konkursu 10 wniosków obejmujących łącznie 89 Rodzinnych Ogrodów Działkowych będących w strukturach PZD zakwalifikowało się do przyznania grantu na łączną kwotę 6114 344,86 zł.

Podsumowując sześć etapów konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” 528 ROD będących w strukturach PZD otrzymało granty na kwotę o łącznej wartości 45 730 981,27 zł.

 

TURA NABORU

LICZBA WNIOSKÓW

LICZBA ROD

KWOTA GRANTU

I

29

29

2 733 732,37 zł

II

67

67

6 443 289,09 zł

III

87

87

8 203 784,47 zł

IV

72

79

7 188 717,39 zł

V

85

177

15 047 113,09 zł

VI

10

89

6 114 344,86 zł

Razem:

350

528

45 730 981,27 zł

Składamy gratulacje Zarządom ROD, które we współpracy z Okręgowymi Zarządami PZD otrzymały wsparcie finansowe. To dzięki Naszemu wspólnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy Polski Związek Działkowców pomyślnie realizuje program.

PZD z niecierpliwością czeka na pomyślne zakończenie kolejnych etapów konkursu i rozdysponowanie środków na wskazane przez ogrody inwestycje.

Poniżej link do listy rankingowej ARiMR.

Lista wniosków PZD zakwalifikowanych do VI etapu konkursu 

A. Grunt-Mejer