• Slider 15

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie wysyłki wytycznych do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w roku 2024 oraz druków zawiadomień na walne zebrania

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 12 stycznia 2024 roku

w sprawie wysyłki wytycznych do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w roku 2024 oraz druków zawiadomień na walne zebrania

 

Krajowy Zarząd PZD informuje, że w dniu 10 stycznia 2024 roku do wszystkich zarządów ROD za pośrednictwem Poczty Polskiej przekazana została przesyłka, w skład której wchodzą:

  1. Broszura w formacie A4 zawierająca:

a)     Wytyczne dla zarządów ROD i komisji rewizyjnych w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań i konferencji delegatów w roku 2024 oraz  wzory druków do przeprowadzenia tych zebrań,

b)     Wytyczne dla ROD w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych ROD za 2023 wraz z załącznikami,

c)      Wytyczne dla ROD w sprawie opracowania preliminarzy finansowych ROD na 2024 wraz z załącznikami.

 

2. Biuletyn Informacyjny nr 1/2024 z aktualnymi dokumentami dotyczącymi działalności Związku.

Prosimy zarządy ROD o pilny odbiór tych dokumentów, z uwagi na to, iż są bardzo potrzebne do przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w bieżącym roku.

Mamy nadzieję, że tegoroczne Wytyczne w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań i konferencji delegatów w roku 2024 oraz wzory druków do przeprowadzenia tych zebrań, spełnią oczekiwania i potrzeby zarządów ROD. W wytycznych wykorzystane zostały doświadczenia wynikające z organizacji i przeprowadzenia walnych zebrań w ROD w poprzednich latach.

Krajowy Zarząd PZD wydrukował na swój koszt także zawiadomienia na walne zebrania w formie kartki pocztowej. Paczki z zawiadomieniami zostały przekazane w dniu 9 stycznia br. do wszystkich Okręgowych Zarządów PZD.

Zakładamy, że w następnym tygodniu zarządy ROD będą mogły odbierać druki zawiadomień na potrzeby odbycia walnych zebrań (konferencji delegatów) w swoim ROD z biur Okręgów.

Życzymy powodzenia w przygotowaniu i przeprowadzeniu walnych zebrań.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców