• Slider 15

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 września 2023 roku w sprawie zadań oświatowych Okręgowych Zarządów PZD w miesiącach wrzesień-listopad 2023 roku

Komunikat

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 7 września 2023 roku

w sprawie zadań oświatowych Okręgowych Zarządów PZD w miesiącach wrzesień-listopad 2023 roku

 

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 7 września 2023 roku podjął uchwałę nr 309/2023 w sprawie w sprawie zadań oświatowych Okręgowych Zarządów PZD w miesiącach wrzesień-listopad 2023 roku.

Szerzenie oświaty to jeden z podstawowych filarów działalności Polskiego Związku Działkowców. Krajowy Zarząd PZD jest przekonany, że nieustanne rozwijanie działalności oświatowej przyniesie wymierne korzyści w funkcjonowaniu całego Związku, ROD a także zagospodarowaniu i wykorzystaniu działek.

W związku z powyższym KZ PZD postanowił zobowiązać Okręgowe Zarządy PZD do:

Przeprowadzenia w okresie 3 miesięcy bieżącego roku pełnego szkolenia dla nowych działkowców.

- Zainicjowania i przeprowadzenia przez OZ PZD szkoleń dla działkowców.

Przeprowadzenia przez OZ PZD przeglądów ROD.

- Zaktywizowania przez OZ PZD działalności promocyjnej i oświatowej korzystając ze stron internetowych OZ PZD i ROD.

- Złożenia sprawozdania z przeprowadzonych działań do 15 grudnia 2023 roku.

Organizację szkoleń dla nowych działkowców powierzono etatowym instruktorom ds. ogrodniczych, z pomocą instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej. KZ PZD zarekomendował prowadzenie wykładów przez specjalistów z poszczególnych dziedzin, m.in. ogrodników, prawników, radców prawnych, specjalistów ds. organizacji i zarządzania z OZ PZD. Zarekomendowano także korzystanie z pomocy i doświadczenia instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej. Szkolenia, w przypadku działkowców z odległych miejscowości, będą mogły odbywać się zdalnie.

Tematy szkoleń dla działkowców należy dostosować do sytuacji występującej w danych ROD lub potrzeb zgłaszanych przez zarządy ROD lub działkowców, ale także do potrzeb i oczekiwań osób z dużym doświadczeniem w ogrodnictwie działkowym. Na prelegentów wybierać należy osoby z wykształceniem i doświadczeniem stosownym do tematu szkolenia. Niezbędne jest poruszanie na szkoleniach tematów wynikających z programów PZD. KZ PZD podkreślił również konieczność zadbania o formę przekazywania wiedzy, m.in. audiowizualne metody przekazu oraz materiały pomocnicze, a także rozwinięcia działalności promocyjnej poprzez zamieszczanie na stronach internetowych informacji dotyczących wydarzeń i działań w Okręgach i ogrodach.

KZ PZD ustanowił odpowiedzialnymi za wykonanie postanowień uchwały Prezesa OZ PZD i dyrektora biura Okręgu.

 

                                                                            Krajowy Zarząd

 

 

 

 

 

 

                                                                  Polskiego Związku Działkowców