• Slider 15

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 września 2023 r.

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 07.09.2023 roku rozpatrzył wnioski o dotację złożone przez Zarządy ROD, pozytywnie zaopiniowane przez Okręgowe Zarządy PZD i podjął decyzję o przyznaniu dotacji w łącznej wysokości 109.750,00 złotych dla 7 ROD.

Wsparcie finansowe udzielone przez Jednostkę Krajową PZD zostanie przeznaczone na realizację różnorodnych kategorii zadań inwestycyjnych:

  • sieć wodociągowa (3 ROD) – ROD „Szafran” w Kłodzku (30.000,00 zł), ROD „Działkowiec Opolski” w Opolu (40.000,00 zł), ROD im. Mikołaja Kopernika w Łebie (20.000,00 zł), kwota łączna: 90.000,00 zł,
  • kanalizacja sanitarna (1 ROD) – ROD „Mieszko” w Rzeszowie, kwota łączna: 2.700,00 złotych,
  • ogrodzenie (1 ROD) – ROD im. Twardowskiego w Krakowie, kwota łączna: 7.050,00 zł,
  • drogi i aleje (1 ROD) – ROD „Stokrotka” w Zielonej Górze, kwota łączna: 10.000,00 zł.

Krajowy Zarząd PZD mając świadomość potrzeby realizacji inwestycji i remontów na terenie ogrodów, zachęca Zarządy ROD do składania wniosków o dotację z Funduszu Rozwoju oraz Funduszu Budowy Siedzib będących w dyspozycji Jednostki Krajowej PZD. Niewątpliwie, wsparcie finansowe udzielane przez KZ PZD pozwala na przeprowadzenie wielu przedsięwzięć stanowiących udogodnienie dla użytkowników działek, a ponadto jest wyrazem dbałości o dobro wspólne Związku.
Ponadto, KZ PZD podjął decyzję o udzieleniu pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD dla:

  • ROD im. Adama Mickiewicza w Nysie w wysokości 199.746,00 złotych na realizację zadania pt.: „Wodociągowanie Ogrodu Senior VI Etap”,
  • ROD „Kolejarz” w Opatówku w wysokości 20.000,00 złotych na realizację zadania polegającego na wymianie ogrodzenia.

Łączna wysokość udzielonych pożyczek wyniosła 219.746,00 złotych

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców