Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Obradował Krajowy Zarząd PZD

2021-07-23 15:56

W dniu 23 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Posiedzenie odbywało się w formie zdalnej. W posiedzeniu zwyczajowo uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.

Prezes PZD omówił proponowaną tematykę X posiedzenia Krajowej Rady PZD, która obejmuje oprócz obowiązków statutowych, również bardzo ważne aktualne tematy dotyczące bieżącej działalności, a przede wszystkim walnych zebrań, co Krajowy Zarząd PZD jednomyślnie zaakceptował.

Krajowy Zarząd PZD wykonując obowiązki statutowe przyjął zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD i Okręgów PZD za rok 2020. Szczegóły sprawozdań przedstawiła Główna Księgowa JK PZD Mirosława Marks.

Ważnym tematem było podsumowanie działalności medialnej OZ PZD. Na podstawie informacji przekazanych przez OZ, KZ stwierdził, że mimo wzrastającego zainteresowania mediów rodzinnymi ogrodami działkowymi stopień współpracy OZ z nimi jest niewystarczający. Większa część OZ jest mało aktywna w mediach i nie wykorzystuje dostępnych w tym celu narzędzi. Dodatkowo KZ po przedstawieniu wniosków z przeglądu stron internetowych OZ, których prowadzenie w niektórych Okręgach powinno zostać poprawione i usprawnione, przyjął uchwałę w sprawie oceny działalności medialnej Okręgowych Zarządów PZD wskazując konieczne do wykonania zadania prowadzące do zintensyfikowania działalności w tym zakresie.

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt zapoznała członków KZ z wynikami kontroli przeprowadzonymi w poprzednim tygodniu przez zespoły KKR w Okręgu Podkarpackim PZD oraz w ROD im. Zofii Urbanowskiej w Koninie. Po szczegółowej analizie protokołów z kontroli, zostaną wydane przez Krajowy Zarząd PZD zalecenia dla OZ Podkarpackiego oraz w Kaliszu.

Krajowy Zarząd PZD podjął również uchwały w sprawach zmian w Rejestrze ROD w związku z zastosowaniem specustawy drogowej przy likwidacji części ROD „Elmont” w Lublinie  coraz „Młynarka” w Nakle nad Notecią, w sprawie stwierdzenia faktycznej likwidacji ROD „Jedność” w Świdwnie oraz wyrażenia zgody na likwidację części ROD „Tulipan” w Przemyślu.  Ponadto KZ wyraził zgodę na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania do nieruchomości o powierzchni 4,79 ha w Grudziądzu, który powiększy powierzchnię ROD „Niezapominajka” w Grudziądzu.

Krajowy Zarząd PZD przyznał dotację z Funduszu Rozwoju na wykonanie elektryfikacji ogrodu dla ROD „Stokrotka” w Kutnie.

Z uwagi na to, że od dnia 14 czerwca br. przywrócona została możliwość organizacji walnych zebrań w ROD z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego, Krajowy Zarząd PZD zapoznał się ze stanem ich odbywania na dzień 18 lipca br., który nie jest zadowalający. Krajowy Zarząd PZD zadecydował, że na bieżąco będzie monitorował ten temat podejmując w razie potrzeby niezbędne decyzje. Ponadto temat walnych zebrań będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia KR PZD, które zostało zaplanowane na dzień 10 sierpnia br. 

 

 

ZRS

Facebook