Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD w PZD

2022-02-28 09:34

Komunikat

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 25 lutego 2022 roku

 w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD w PZD 

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców zapoznał się z informacjami przesłanymi przez Okręgi w sprawie funkcjonowania Ośrodków Finansowo-Księgowych. Wynika z nich, że według stanu na 1 stycznia 2022 roku w PZD działało 79 OFK. W sumie obsługiwały 2619 ROD, czyli 57,26 proc. ogrodów.

W ubiegłym roku powstały 32 nowe OFK, co oznacza wzrost o 59,5 proc. w stosunku do stanu na początek roku 2021. W tym okresie 825 ROD zdecydowało się przystąpić do OFK (wzrost o 68,49 proc.).

Nowe Ośrodki powołane zostały w 11 Jednostkach Terenowych  PZD (Częstochowa, Gdańsk, Koszalin, Legnica, Lublin, Łódź, Mazowiecki, Piła, Podkarpacki, Poznań, Szczecin).  Najwięcej ogrodów postanowiło powierzyć swoją księgowość OFK w Okręgach: Legnica (107), Mazowiecki (103), Poznań (94), Małopolski (89), Łódź (66). Najmniej podjęło taką decyzję w Opolu (1), Warmińsko-Mazurskim (4), Bydgoszczy (6), Kaliszu (7), Gorzowie Wlkp. (8).

Największą liczbę ogrodów obsługują OFK w Okręgach Śląskim (98,45 proc.), Toruńsko-Włocławskim (95,90 proc.), Sudeckim (94,57 proc.), Podlaskim (88,78 proc.), Podkarpackim (85 proc.).

Jednostki Terenowe z najmniejszą liczbą ROD, które przekazały księgowość do OFK, to Okręgi Warmińsko-Mazurski (5,45 proc.), w Kaliszu (9,92 proc.), we Wrocławiu (18,82 proc.) i Zielonej Górze (22, 50 proc.).

Krajowy Zarząd PZD pozytywnie ocenia zaangażowanie Okręgów, w których w ubiegłym roku przystąpiło do Ośrodków Finansowo-Księgowych najwięcej ogrodów oraz tych, gdzie OFK obsługują już większość ROD.

Okręgi te tworzyły nowe Ośrodki w dużych skupiskach ogrodów, zachęcając w ten sposób zarządy ROD do skorzystania z ułatwienia, jakim jest prowadzenie księgowości przez OFK.

Niepokój KZ PZD budzą Jednostki Terenowe Związku, które nie podjęły działań skutecznie zachęcających ogrody do przystąpienia do OFK.

Krajowy Zarząd PZD na podstawie  wielokrotnie dokonywanych ocen stwierdza, że  księgowość  ROD prowadzona przez indywidualne księgowe lub  biura rachunkowe nie jest w stanie  realizować obowiązków, jakie nakłada na zarządy ROD prawo powszechnie obowiązujące, jak również prawo obowiązujące w PZD, w  tym Wytyczne Krajowego Zarządu PZD z 1 lutego 2022 r. wprowadzone Uchwałą nr 40/2022 r. dotyczące zasad rozliczania wynagrodzeń w PZD w związku z tzw. „Polskim Ładem”.

Przeprowadzone badania pokazują,  że Ośrodki Finansowo-Księgowe są najlepszą i najnowocześniejszą  formą prowadzenia księgowości dla ROD.  Gwarantuje to zatrudniona w nich profesjonalna kadra księgowa oraz program komputerowy  DGCS  PZD System opracowany na potrzeby PZD.  Program ten umożliwia prowadzenie księgowości wszystkim jednostkom PZD w jednolitym systemie. W oparciu o DGCS PZD System księgowość prowadzi: Jednostka Krajowa PZD, 26 Jednostek Terenowych oraz 79 Ośrodków Finansowo-Księgowych, obsługujących 2619 ogrodów.

Doceniając znaczenie Ośrodków Finansowo-Księgowych dla prawidłowego prowadzenia księgowości we wszystkich strukturach Związku, Krajowy Zarząd PZD udziela wsparcia finansowego nowopowstałym OFK. Zgodnie z Uchwałą nr 296/2020 r. KZ PZD Jednostka Krajowa przeznaczyła 195 tys. zł na zakup sprzętu elektronicznego w Ośrodkach.

Krajowy Zarząd PZD widzi pilną potrzebę, aby wszystkie zarządy ROD w krótkim czasie przekazały prowadzenie księgowości do Ośrodków Finansowo-Księgowych.  Dlatego zobowiązuje Jednostki Terenowe do przedstawienia dalszego postępu prac w tworzeniu nowych OFK i przekazania do 14 lipca br. pełnych  informacji z danymi na 31 czerwca 2022 roku.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Facebook