Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Aktualności

 • Projekt nowelizacji ustawy „śmieciowej” jest już w Sejmie RP

  2021-06-24 12:46
  wykrzyknik.png

  Zgodnie z informacjami na stronie internetowej www.rcl.pl oraz www.sejm.gov.pl  projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw został przekazany do Sejmu RP. Odbyło się już jego pierwsze czytanie i został skierowany do dalszych prac, do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

 • Przedszkolaki z wizytą w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „1 Maja” w Chełmnie

  2021-06-23 11:06

  Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „1 Maja” w Chełmnie mieli przyjemność ugoszczenia niezwykłych, bardzo ważnych gości w postaci dwudziestoosobowej grupy  Przedszkolaków ze Starogrodu oraz dwóch, również dwudziestoosobowych grup z placówki „Tęczowy Zakątek” z Chełmna.

 • APEL Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 czerwca 2021 r. do organów ROD i działkowców w sprawie projektu nowelizacji z dnia 7.06.2021 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  2021-06-23 09:42
  pobrane.jpg

  W chwili obecnej panuje trudna sytuacja związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Aktualne zasady związane z wywozem śmieci z terenów ROD powodują wiele problemów, zwłaszcza generują wysokie opłaty za wywóz odpadów. Projektowane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mogą jeszcze pogorszyć sytuację „śmieciową” w ROD. W szczególności, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada kolejną podwyżkę maksymalnych stawek opłat za śmieci z 61,40 zł na 457,36 zł za pojemnik 1100 litrów (w 2021 r.)

 • Informacja dla organów ROD i działkowców w sprawie aktualnych i projektowanych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD

  2021-06-23 09:37
  pobrane.png

  W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieniła system wywozu śmieci z nieruchomości m.in. niezamieszkanych, w tym ROD. Jednocześnie zobowiązała rady miast i gmin do dostosowania swoich przepisów miejscowych do nowych regulacji prawnych wynikających z ww. ustawy, najpóźniej z dniem 31 grudnia 2020 r.

 • Stanowisko Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie wypełniania w 2021r. mandatu przez konferencje delegatów ROD

  2021-06-23 09:30
  clause-271038_1920.jpg

  W związku zapytaniami kierowanymi do KZ PZD przez niektóre OZ PZD, w przedmiocie dalszego funkcjonowania konferencji delegatów ROD powołanych w 2020r. w związku z interpretacją Statutu PZD zawartą w uchwale nr 3/IV/2020 KR PZD z dnia 25 czerwca 2020 r., KZ PZD informuje jak niżej. W świetle wykładni Statutu PZD przyjętej w w/w uchwale, konferencja delegatów ROD, powołana w 2020r. w związku z przyjętą przez KR PZD interpretacją przepisów,  funkcjonuje  na zasadach określonych dla tego organu w Statucie PZD. 

 • Czytajcie „działkowca”!

  2021-06-21 11:53

  Uwaga: już w sprzedaży najnowszy – lipcowy numer „działkowca” – największe pismo ogrodnicze na rynku, w którym znaleźć można wiele aktualnych informacji związanych z uprawą, urządzaniem i modernizacją działki. Nie zabraknie też tematów ekologicznych, porad zdrowotnych a także wieści z ogrodów!

 • Dzień dziecka w ROD "Budowlaniec" jako remedium na skutki pandemii.

  2021-06-17 21:30
  111.jpeg

  Dzień Dziecka w ROD Budowlaniec to przemiła okazja, a przede wszystkim tradycja, która pozwala nam spotkać się z dziećmi naszych działkowców, sprawić im radość i zobaczyć uśmiech na Ich twarzach. Ogromną wagę przywiązujemy do tego aby nasi najmłodsi działkowcy czuli, że są równie ważni w naszej działkowej społeczności.

 • KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przywrócenia możliwości odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) ROD w obowiązującym reżimie sanitarnym

  2021-06-15 09:20
  pobrane_(1).png

  W związku z kolejną liberalizacją obostrzeń związanych z obowiązującym stanem epidemii, Krajowy Zarząd PZD rozpatrywał kwestię przywrócenia możliwości zwoływania i organizacji walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD. W wyniku przeprowadzonej analizy prawnej oraz kompleksowym omówieniu tego zagadnienia, Krajowy Zarząd PZD uznał, że w świetle aktualnych restrykcji istnieje możliwość odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD pod warunkiem ścisłego przestrzegania obowiązującego reżimu sanitarnego.

 • Spotkanie w Ministerstwie i Krajowej Radzie

  2021-06-14 12:09
  Minister-spotkanie_1.jpg

  W dniu 7 czerwca br. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w Warszawie odbyło się spotkanie z inicjatywy i na prośbę posła Marka Wesołego z ministrem Michałem Kurtyką oraz wiceministrem Jackiem Ozdobą. W spotkaniu uczestniczył również jako asystent posła Sławomir Barwiak.

 • Obradował Krajowy Zarząd PZD

  2021-06-11 15:26
  INFORMACJA_444.png

  W dniu 10 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Krajowego Zarządu PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Posiedzenie odbywało się w formie zdalnej. W posiedzeniu, jak w każdym,  uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.

 • Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 czerwca w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. "ROD 40-Lecia PZD"

  2021-06-11 14:22
  40_lecie_PZD-_konkurs.jpg

  Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2021 r. zdecydował o ogłoszeniu konkursu krajowego pn. „ROD 40-Lecia PZD”. Konkurs jest częścią uroczystych obchodów Jubileuszu 40-lecia powstania PZD i przeznaczony jest dla wszystkich ogrodów zrzeszonych w PZD. Organizatorem konkursu jest Krajowy Zarząd PZD.

 • Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców Z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu jubileuszowego pn. „40 lat Polskiego Związku Działkowców - dziedzictwo i przyszłość”

  2021-06-11 13:01
  warning-24841_1280_(1).png

  Krajowy Zarząd ROD Uchwałą nr 54/2021 z dnia 16 marca 2021 roku ogłosił  konkurs jubileuszowy pn. „40 lat Polskiego Związku Działkowców – dziedzictwo i przyszłość”, a  Uchwałą nr 167/2021 z dnia 20 maja 2021 roku powołał Komisję Konkursową do oceny prac zgłoszonych na konkurs jubileuszowy. Do konkursu zostało zgłoszonych 24 prace przez 23 autorów.

 • ROD "1 Maja" w Chełmnie ma swoje pszczoły.

  2021-06-09 13:05
  IMG-20210606-WA0021.jpg

  Niewątpliwie od kilku lat ROD „1 Maja” przeżywa swój renesans. Jednym z dowodów na to jest utworzenie na terenie ogrodu farmy pszczół. Zarząd ogrodu po uprzednim uporządkowaniu stanu formalno-prawnego dotąd opuszczonych dwóch działek przekazał je w ręce działkowców, mających odpowiednią wiedzę z zakresu pszczelarstwa, tworząc w ogrodzie Koło pszczelarzy . Dzięki temu udało się utworzyć wspomnianą pasiekę dla owadów niezwykle potrzebnych środowisku naturalnemu, a co równie istotne,  mającym bezpośredni wpływ na zachowanie bioróżnorodności w ogrodzie i podniesienie ilości pozyskiwanych owoców i warzyw przez działkowców. 

 • Pismo K. Zielińskiej do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie Programu "Moja Woda w ROD".

  2021-06-07 12:46

  Pozwalam sobie skierować do Pana kolejne pismo z gorącą prośbą o pozytywne ustosunkowanie się do kierowanych przeze mnie wniosków dotyczących polskich działkowców. Moja prośba dotyczy zwrócenia uwagi resortowi przez Pana kierowanemu, iż działkowcy posiadają chlubną tradycję sięgającą 124 lat na ziemiach Polskich. Jednak wciąż są traktowani po macoszemu, pomijani w wielu aspektach życia społecznego. W poprzednim liście do Pana prosiłam o objęcie działkowców Programem „Moja Woda”. Dzisiaj piszę do Pana gdyż pojawił się nowy koncept, wyjątkowy w założeniach i całkowicie skierowany do osób uprawiających swoje małe poletka w miastach. 

 • Współpraca OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD z Telewizją kablową w Grudziądzu.

  2021-06-07 11:42
  20210604_095917.jpg

  Od ponad dwóch lat Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski PZD współpracuje z lokalną Telewizją Kablową w Grudziądzu. Efektem tej współpracy są cykliczne reportaże z grudziądzkich rodzinnych ogrodów działkowych, ukazując ich piękno oraz historie poszczególnych działkowców w użytkowaniu działek. Przy okazji warto wspomnieć, że nawet w trakcie kulminacji pandemii COVID-19 ekipa TV SM odwiedzała ogrody przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 

 • Apel ROD "Pod Dębem" do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie Programu "Moja woda w ROD".

  2021-06-07 11:16

  Woda i jej racjonalna gospodarka jest priorytetem dla działkowców. Stąd też, w pełnej mierze podpisujemy się pod przedłożoną ideą władz naszego Związku skierowaną do Pana Ministra. Ponad sto rodzin użytkujących swoje działki w naszym ogrodzie działkowym boryka się z problemami wody. Dlatego też, w możliwości utworzenia wyżej wspomnianego programu dopatrujemy się możliwości pozyskania środków finansowych i tym samym rozwoju ogrodu, poszczególnych działek o urządzenia, systemy pozwalające na rozszerzenie obecnie stosowanych przedsięwzięć mających za cel gromadzenie wód opadowych.

 • List ROD "Sasanka" do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie utworzenia Programu "Moja woda w ROD".

  2021-06-07 11:13

  Działając w imieniu działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sasanka” Polskiego Związku Działkowców w Grudziądzu, po zapoznaniu się z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.pzd.pl odnośnie pomysłu Krajowego Zarządu PZD o utworzenie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska programu „Moja woda dla ROD”, apeluję o przychylność do powyższej koncepcji. W pełnej rozpiętości podzielamy stanowisko i inicjatywę władz Polskiego Związku Działkowców, iż skoro na przeszkodzie stoją problemy natury formalnej w dotychczasowym Programie „Moja Woda”,  z którego nie mogą korzystać działkowcy, to koniecznym jest stworzenie programu dedykowanego dla działkowców. 

 • List Marioli Wojciechowskiej do Ministra Klimatu i Środowiska.

  2021-06-07 11:08

  Z nieukrywaną radością zapoznałam się z materiałami zamieszczonymi na łamach witryny internetowej www.pzd.pl  a dotyczącymi właśnie programu dla działkowców
  w kontekście retencji wody. Jako zagorzała działkowiczka i propagatorka ekologii bardzo wysoko oceniam koncepcję Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców o stworzenie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska programu dedykowanego nam, działkowcom. 

 • 04 czerwca 2021 r. Biuro JK PZD i biura Okręgów PZD nieczynne

  2021-06-03 15:12
  info22.png

  Informujemy, że w związku z Zarządzeniem Prezesa Polskiego Związku Działkowców Biuro Jednostki Krajowej PZD oraz biura wszystkich Okręgów PZD w dniu 04  czerwca  2021 r. będą nieczynne.

 • W sprawie walnych zebrań. Wystąpienie Krajowego Zarządu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

  2021-06-03 15:06
  clause-370927_640.png

  Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie (dalej jako: „KZ PZD”), zwraca się w wnioskiem o merytoryczne wyjaśnienie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii  w kontekście możliwości i zasad przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w 2021 r. w rodzinnych ogrodach działkowych (dalej jako: „ROD”), zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców (dalej jako: „PZD”). 

Facebook