Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Zwolnienie od składki na ZUS dla ROD

2020-04-29 10:18

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

 w sprawie zwolnienia jednostek PZD z obowiązku odprowadzania składek ZUS

 

W związku z kolejnymi przepisami uchwalanymi w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej”, Krajowy Zarząd PZD dokonał analizy regulacji w kontekście ich zastosowania wobec poszczególnych jednostek PZD, a zwłaszcza okręgów oraz rodzinnych ogrodów działkowych. Spośród rozmaitych rozwiązań przewidzianych w przedmiotowych przepisach, na szczególną uwagę zasługują regulacje wprowadzające możliwość skorzystania przez ROD z całkowitego zwolnienia z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za okres marzec-maj 2020 r.

Celem ustalenia, czy to rozwiązanie jest skierowane również do jednostek PZD, zlecono sporządzenie opinii prawnej przez Biuro Prawne PZD. Z opracowania jednoznacznie wynika, że każda jednostka PZD, a w szczególności okręg oraz ROD, może skorzystać z przedmiotowego zwolnienia, o ile spełni trzy zasadnicze warunki.

Pierwszym warunkiem jest posiadanie przez daną jednostkę statusu „płatnika”. Oznacza to w efekcie, że dana jednostka PZD (np. ROD) musi być obowiązana do samodzielnego odprowadzania składek ZUS z tytułu zatrudniania poszczególnych osób, przede wszystkim w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia. Jeżeli więc taki obowiązek spoczywa na jednostce PZD, która z tego względu jest zarejestrowana w ZUS jako płatnik, to spełnia konieczny (choć niewystarczający) warunek formalny do skorzystania z omawianego zwolnienia. Nie ma więc w tym zakresie znaczenia forma prawna danej jednostki. Istotne jest to, czy jest „płatnikiem”, czyli zatrudnia osoby i zgłasza je do ubezpieczenia (ZUS).

Jednak posiadanie statusu płatnika jest niewystraczające. Musi być bowiem spełniony kolejny warunek. W przypadku jednostek PZD do zwolnienia 100% uprawnieni są jedynie płatnicy, którzy „zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób”. O zwolnienie z opłacenia 100% należności za dany miesiąc  może wystąpić płatnik składek, który prowadził działalność:

  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

Przy ustalaniu liczby osób (limit 10 osób) uwzględnia się wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia, niezależnie od rodzaju umowy. Zatem sumuje się zarówno pracowników (umowa o pracę), jak i osoby zatrudnione na umowę zlecenia. Zwolnienie będzie dotyczyć obu form zatrudnienia.

W przypadku spełnienia powyższych warunków, jednostka PZD może skorzystać ze zwolnienia, o ile złoży odpowiedni wniosek najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku. Oznacza to, że zwolnienie nie przysługuje „z automatu”. Odpowiedni formularz oraz informacje o sposobach jego złożenia znajdują się na stronie internetowej ZUS.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Na zakończenie warto zaznaczyć, że zwolnienie dotyczy tylko obowiązku odprowadzenie (uiszczenia) składek od wypłaconych wynagrodzeń. Zatrudnionej  osobie nadal nalicza się wszystkie dotyczące składki i rozlicza w miesięcznych deklaracjach przekazywanych do ZUS – wypełnia się je tak, jakby składki były płacone. Dzięki temu zwolnienie nie wpływa na wysokość przypisanych do osoby składek i nie przerywa tzw. okresu składkowego.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Załącznik plikowy do pobrania

KOMUNIKAT_(zwolnienie_ZUS)_(002)_zm_BP.pdf

Facebook