Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Zmiany dotyczące kryteriów przyznawania dotacji.

2018-02-20 14:57

Polski Związek Działkowców na realizację zadań inwestycyjno-remontowych, co roku udziela wsparcia dla ROD w formie dotacji. Środki przeznaczane są dla ROD, które podejmują się realizacji zadań związanych z budową nowej lub modernizacją istniejącej ogólnoogrodowej infrastruktury. Mówiąc o ogólnoogrodowej infrastrukturze, zgodnie z definicją wynikająca z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD należy mieć na myśli infrastrukturę i urządzenia, które znajdują się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego i są przeznaczone do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służącą do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego.

          Z uwagi na nowe zalecenia i dyrektywy Unii Europejskiej związane z ochroną danych osobowych Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski Polskiego Związku Działkowców postanawia priorytetowo potraktować inwestycje związane z modernizacją i budową budynków przeznaczonych na cele biur Zarządów ROD. Do kolejnych priorytetowych inwestycji w infrastrukturę ROD zalicza się: sieci wodociągowe, energetyczne i ogrodzenia. Konieczność modernizowania infrastruktury ROD przedkłada się to na poprawę warunków użytkowania działki w takim ogrodzie, jak również na poprawę  wizerunku ROD oraz wizerunku PZD jako całej organizacji.

Zarządy ROD najlepiej znają potrzeby ogrodu i oczekiwania działkowców, potrafią ocenić rzeczywiste potrzeby w tym zakresie, a dążąc do wyposażenia ROD w niezbędną infrastrukturę ogrodową w celu zapewnienia optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ROD.

 Zarządy ROD przygotowując na walne zebranie wniosek wskazują w nim między innymi przewidywany koszt prac, potwierdzony wstępnym kosztorysem robót, terminem realizacji zadania oraz źródła finansowania w tym ewentualne spodziewane dotacje od organów wyższych PZD lub samorządu terytorialnego. Realizacja inwestycji w ROD powinna się odbywać przy partycypacji działkowców. Obecne unormowania prawne zawarte w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, dają podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD, a w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, o ile wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do ROD. Zatem, warto potrzebami ogrodów zainteresować także włodarzy gmin.

 

Sporządził

Łukasz Adamczyk

Inspektor ds. inwestycji Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD

 

 

 

 

 

Facebook