Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Zasady uiszczania podwyższonych opłat ogrodowych przez nowego działkowca

2019-12-13 11:42

Zgodnie z § 147 statutu PZD, w roku nabycia prawa do działki działkowiec jest zobowiązany do uiszczenia dwóch podwyższonych opłat ogrodowych tj.:

1)      opłaty ogrodowej przeznaczonej na pokrycie wydatków, o których mowa w § 144 ust. 3 pkt 1, podwyższonej o kwotę określoną przez zarząd ROD; kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej[1] przypadającej na jedną działkę w ROD (zwana potocznie opłatą inwestycyjną) - § 147 ust. 1 pkt 1, oraz

2)      opłaty ogrodowej przeznaczonej na pokrycie wydatków, o których mowa w § 144 ust. 3 pkt 5, podwyższoną o kwotę określoną przez okręgową radę PZD; kwota ta nie może przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę[2] określonego w obowiązujących przepisach (zwana potocznie wpisowym) - § 147 ust. 1 pkt 2.

 Od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków, kiedy to nowy działkowiec będzie zwolniony od obowiązku uiszczenia obu ww. opłat albo tylko opłaty, o której mowa w § 147 ust. 1 pkt 1 statutu PZD (zwanej potocznie opłatą inwestycyjną).Przy tej okazji należy zaznaczyć, że statut PZD nie przewiduje, aby działkowiec był zwolniony wyłącznie z opłaty zwanej potocznie wpisowym.

 

Nowy działkowiec nie będzie musiał płacić na rzecz PZD obu opłat tj. opłaty, o której mowa § 147 ust. 1 pkt 1 (potocznie zwanej opłatą inwestycyjną) oraz § 147 ust. 1 pkt 2 statutu PZD (potocznie zwanej wpisowym) w następujących przypadkach, gdy:

1)    nabył działkę (zamienną) w związku z likwidacją ROD lub jego części ,

2)    nabył działkę w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD. Co oznacza,[3] że takie zwolnienie nie będzie zachodziło w sytuacji, gdy działkowiec zbył swoją działkę i jednocześnie nabył nową działkę (na podstawie umowy zamiany) w innym ROD albo działkowiec zbył swoją działkę (na podstawie umowy przeniesienia praw do działki), a następnie tj. tego samego dnia albo w terminie późniejszym nabył nową działkę (na podstawie kolejnej umowy przeniesienia praw do działki) w tym samym lub innym ROD.

3)    nabył prawo do działki swojego współmałżonka,

4)    nabył prawo do działki po zmarłym małżonku.

 

Natomiast nowy działkowiec nie będzie musiał płacić na rzecz PZD wyłącznie opłaty, o której mowa § 147 ust. 1 statutu PZD (potocznie zwanej opłatą inwestycyjną) w przypadku, gdy nabył prawo do działki po osobie bliskiej (na podstawie umowy przeniesienia praw do działki albo po śmierci działkowca). Natomiast w takiej sytuacji będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz ROD opłaty, o której mowa w § 147 ust. 1 pkt 2 statutu PZD (potocznie zwanej wpisowym). Krąg osób bliskich został zdefiniowany w §5 ust 1 pkt 9 statutu PZD.

 

MAP

 

[1] Interpretację  „wartości infrastruktury ogrodowej”  zawiera uchwała KR PZD nr 4/XXIV/2018 z dnia 25.10.2018 r. w sprawie interpretacji statutu PZD  (BIUILETYN INFORMACYJNY PZD nr 13/2018)

[2] Uwaga: od 1.01.2020 r. minimalne wynagrodzenie o pracę będzie wynosiło 2600 zł. Tym samym, opłata zwana potocznie wpisowym nie będzie mogła przekroczyć 650 zł.

[3] Interpretację „zamiany praw do działek w tym samym ROD” zawiera uchwała KR PZD nr 8/XXIII/2018  z dnia 6 września 2018 r. w sprawie interpretacji  Statutu PZD w przedmiocie zakresu stosowania zwolnienia, o którym mowa w § 147 ust. 3 Statutu PZD w oparciu o przesłankę zamiany prawa do działki  (BIUILETYN INFORMACYJNY PZD nr 12/2018)

 
 
 
 
 
Facebook