Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Zarządzenie Prezesa Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD W sprawie organizacji funkcjonowania biur w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

2020-03-16 18:05

Zarządzenie Prezesa Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD

Z dnia 16 marca 2020 roku

W sprawie organizacji funkcjonowania biura Okręgu i ośrodków finansowo -  księgowych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

 

Działając na podstawie uchwały nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 roku, komunikatu Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 marca 2020 roku, komunikatu, a także zarządzenia Prezesa PZD z dnia 16 marca 2020 roku w trosce o zdrowie i życie działkowców przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania biura Okręgu,  a także ośrodków finansowo – księgowych w okresie zagrożenia epidemiologicznego zarządzam:

§ 1

 1. Ograniczyć bezpośredni kontakt pracowników biura i ośrodków finansowo – księgowych z osobami trzecimi.
 2. Sprawy bieżące załatwia się w drodze komunikacji elektronicznej, telefonicznej i listownej.
 3. Bezpośredni kontakt pracowników z interesantami możliwy jest tylko i wyłącznie w przypadku spraw pilnych.
 4. W przypadku bezpośredniego kontaktu pracowników z interesantami, bądź pomiędzy pracownikami należy zachować szczególne środki ostrożności tj. 1,5 m odległości pomiędzy rozmówcami, a także brak jakiegokolwiek kontaktu fizycznego.
 5. Pracownik ma prawo odmówić przyjęcia interesanta, w przypadku gdy zauważa się u niego objawy choroby tj. m. in. kaszlenie, kichanie. W takim przypadku należy zaproponować interesantowi kontakt elektroniczny, bądź telefoniczny.

 

§ 2

 

 1. Zapewnić prawidłowe funkcjonowanie biura w sposób ograniczający bezpośredni kontakt z osobami trzecimi.
 2. Ograniczyć bezpośredni kontakt z interesantami i pomiędzy pracownikami, w szczególności poprzez utrzymywanie kontaktu w drodze komunikacji elektronicznej, telefonicznej i listownej.
 3. Wprowadzić dwuosobowe dyżury w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania biura. Poprzez dyżury rozumie się obecność jednej osoby zatrudnionej za pośrednictwem Jednostki Krajowej PZD tj. dyrektor biura, zastępca dyrektora biura, bądź główna księgowa Okręgu, a także jednego spośród zatrudnionych inspektorów.
 4. Pracownicy niepełniący dyżuru zobowiązani są do wykonywania pracy w formie zdalnej.
 5. W przypadku wykonywania przez pracownika pracy zdalnej dyrektor/zastępca dyrektora biura zleca zadania, monitoruje ich realizację i rozlicza wykonanie zadań przez pracownika.
 6. Dyrektor biura po stwierdzeniu, iż pracownik pracujący w formie zdalnej nie wykonuje zleconych mu zadań ma prawo wyciągnąć odpowiednie konsekwencje.

 

 

§ 3

 1. O wdrożonych ograniczeniach w sposobie załatwiania spraw poinformować poprzez stronę internetową, SMS do ROD, a także informację na drzwiach wejściowych do siedziby biura, a także ośrodków finansowo – księgowych.

 

                                                                                                                                                                                                        Prezes

Okręgu Toruńsko – Włocławskiego

                                                                                                                                                    Polskiego Związku Działkowców

                                                                                                                                                                                                        (-) Piotr Gadzikowski

Facebook