• Slider 15

Zarządy ROD czekają na środki z ARiMR

Do Krajowego Zarząd PZD w dniu 24 kwietnia br. wpłynęła informacja o braku możliwości wypłaty środków finansowych dla ogrodów, w ramach kolejnych transz obejmujących realizację zadań objętych Programem pn. „rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Dlatego działając w imieniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych Prezes Krajowego Zarządu PZD uznał za konieczne zwrócić się do Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przedstawienie pilnego stanowiska, gdyż konieczne jest poinformowanie Zarządów ROD, którym wstrzymano udzielenie grantu o dalszych warunkach udzielenia wsparcia.

Zalecamy wszystkim Okręgowym Zarządom zapoznanie się z udostępnionym dokumentem w celu jego wykorzystania i przekazania informacji do Zarządów ROD, funkcjonujących na terenie Państwa Okręgu.

AGM

Poniżej pismo z dnia 24 kwietnia 2023 r., l. dz. 3191/2023