Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Zarząd rod z głowami pełnymi pomysłów to połowa sukcesu!

2018-12-07 11:42

Rozwój rodzinnego ogrodu działkowego jest uzależniony o kilku aspektów. Mówiąc o rozwoju musimy przyjąć co najmniej dwa główne nurty: jednym z nich jest rozwój społecznościowy, wychodzący naprzeciw potrzebom i konieczności integracji działkowców oraz otwierania ogrodów na społeczność miast, natomiast drugim jest rozwój infrastruktury ogrodowej skupiający się wokół inwestycji, remontów i podnoszenia standardów technicznych ROD. Gdy w ogrodzie działa zarząd, który potrafi postrzegać jego rozwój przez pryzmat szeroko pojętych - nazwijmy to - gałęzi rozwoju ROD, to możemy mówić o pełnym sukcesie.

Jednym z wielu takich ogrodów niewątpliwie jest Rodzinny Ogród Działkowy „Metron” w Toruniu. Po latach stagnacji do zarządu ROD trafiły osoby młode, z głowami pełnymi pomysłów, a zarazem znające podstawy ekonomii. W ciągu niespełna kilku ostatnich lat udało się zarządowi, przy oczywistym wsparciu działkowców, dokonać rewolucyjnych zmian w ogrodzie. Fundamentalnie zmieniony został charakter Dnia Działkowca, jak również innych uroczystości integrujących społeczność działkową. Ogród otworzył się na współpracę ze szkołami, umożliwiając dzieciom obcowanie z przyrodą. Zarząd ma jeszcze wiele koncepcji w zakresie integracji i innych zagadnień społecznościowych.

Po za powyższymi działaniami, trwają aktywne prace nad zmianą przestarzałej infrastruktury technicznej w ogrodzie. Naturalnie każde zadanie inwestycyjno-remontowe jest przedstawiane podczas corocznych walnych zebrań, gdzie działkowcy udzielają poparcia do realizacji planowanych prac. Dzięki tym decyzjom udało się już zdemontować i usunąć zamortyzowane prawie całkowicie słupy oświetleniowe wzdłuż głównych alejek. Na odrębna uwagę zasługuje fakt wymiany sieci energetycznej wraz z rozdzielniami i zabezpieczeniami. Ostatnim, nazwijmy to dziełem działkowców jest wybudowanie nowego ogrodzenia zewnętrznego, wykonanego z trwałych materiałów i co najistotniejsze - posadowionego na podstawie zaktualizowanej mapy geodezyjnej.

Podsumowując należy stwierdzić, że Zarząd ROD swoje prace wpisuje w przyjęte przez Krajową Radę PZD programy, mające podnieść standardy rod oraz otworzyć je na szeroko pojętą społeczność lokalną, zadając tym samym kłam słowom o tym, że rodzinne ogrody działkowe są zamkniętymi enklawami.

Zarządowi ROD „Metron” w Toruniu życzymy dalszego rozwoju ogrodu!

 

Jerzy Jurgielski – inspektor ds. inwestycji Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD

 

 

 

 

 

 

Facebook