Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Zadowolona Komisja, zadowolona z pracy Zarządu.

  • Leonarda Ignaczak – przew. komisji, Henryk Wojciechowski , Józef Łęcki
    Leonarda Ignaczak – przew. komisji, Henryk Wojciechowski , Józef Łęcki

 

 

     24 marca 2012 roku Komisja Rewizyjna ROD „Wodnik” w Chełmży odbyła statutowe posiedzenie przed zebraniem sprawozdawczym ogrodu. Na posiedzeniu komisja dokonała oceny pracy zarządu analizując dokumentację finansową i merytoryczną zarządu za 2011 rok. Na koniec posiedzenia komisja przyjęła protokół, w którym stwierdziła:
„Po dokonaniu analizy dokumentacji komisja pozytywnie opiniuje działalność finansową zarządu za rok 2011. Uważa, że zarząd wywiązywał się w sposób wzorowy ze swoich obowiązków. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność prezesa w zakresie kształtowania postaw prozwiązkowych w społeczności działkowców.
     Ponadto komisja wysoko ocenia pracę zarządu w zakresie promowania ROD „Wodnik” w okręgu i kraju. Zaplanowane prace o charakterze organizacyjno-porządkowym i inwestycyjnym zostały zrealizowane w 100%. Ponadto nie wnosi innych uwag do działalności merytorycznej. W związku z powyższym komisja proponuje aby walne zebranie członków ROD „Wodnik” udzieliło absolutorium zarządowi za rok 2011.”
   Komisja przyjęła także stanowisko w sprawie wystąpień do Pani Marszałek Ewy Kopacz Marszałek Sejmu RP w sprawie stanowiska Pani Marszałek dotyczącego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
 

Komentarze

Komentarz
Facebook