Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Z posłem Pawłem Szramką o nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami

2019-02-18 13:10

Poniedziałek 18 lutego 2019 roku dla Biura Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD rozpoczął się od rozmów z parlamentarzystą Pawłem Szramką na trudny dla Polskiego Związku Działkowców temat nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także szeregu innych problemów, z jakimi borykają się działkowcy.

Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego Piotr Gadzikowski dokładnie przedstawił posłowi problem, jaki stanowi nowelizacja UGN oraz szereg argumentów, dlaczego owa nowelizacja w tak dużym stopniu uderza w działkowców. Prawidłowa realizacja wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r., SK 26/14 i z dnia 12 grudnia 2017 r., SK 39/15, które są celem nowelizacji omawianej ustawy byłaby możliwa tylko i wyłącznie, gdy wyrównane zostaną  zarówno interesy prywatne, jak i publiczne. W obecnej sytuacji nowelizacja w rażący sposób narusza interesy działkowców.

Poseł Paweł Szramka będący członkiem sejmowej komisji infrastruktury przyznał rację Prezesowi, gdy ten wyraził swoje niezadowolenie spowodowane pominięciem Polskiego Związku Działkowców podczas możliwości konsultacji projektu, zarówno w pierwszym etapie jego tworzenia, jak i procesie legislacyjnym. Dla obydwu Panów niezrozumiałym jest, dlaczego tak kluczowe decyzje podejmowane są bez jakiejkolwiek konsultacji z zainteresowaną stroną, zwłaszcza, iż jest to sprawa, która bezpośrednio dotyczy milionowej rzeszy działkowców i ich rodzin.

Prezes Okręgu - Piotr Gadzikowski przedstawił posłowi stanowiska, apelacje oraz petycje napływające z ogrodów, a także Stanowiska Krajowej Rady PZD i Okręgu Toruńsko – Włocławskiego wobec omawianego projektu nowelizacji. Parlamentarzysta zaskoczony był siłą i zdeterminowaniem, jakie okazują działkowcy, Zarządy ROD, Okręg i Jednostka Krajowa. Z przekonaniem stwierdził, iż w strukturach PZD gołym okiem zauważyć można „więź” łączącą wszystkich w działkowej rodzinie. Z aprobatą zapoznał się również z opinią prawną wobec projektu nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami przygotowaną w dniu 7 stycznia 2019 roku przez Biuro Okręgu.

Poseł Szramka, jako osoba związana mentalnie z działkowcami obiecał swoją gotowość w obronie praw działkowców, przy każdej pojawiającej się możliwości, a także zapewnił swoją otwartość na wszelaką formę współpracy z Polskim Związkiem Działkowców.

 

 

Oliwia Ciechomska – inspektor ds. administracyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook