Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Z Posłem Arkadiuszem Myrcha rozmowy o problemach działkowców.

2018-12-27 13:33
  • A. Ciechomski, P. Gadzikowski, A. Myrcha
    A. Ciechomski, P. Gadzikowski, A. Myrcha

W dniu 27 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie w siedzibie OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD, w którym uczestniczył Poseł na Sejm RP – p. Arkadiusz Myrcha (PO) z Prezesem Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD – p. Piotrem Gadzikowskim oraz Przewodniczącym Kolegium Prezesów Zarządów ROD Lewostronnej części Torunia – p. Andrzejem Ciechomskim. Pomysłodawcą spotkania był Prezes Okręgu. Rozmowy skupiły się wokół bieżących spraw dotykających działkowców użytkujących swoje działki w ramach naszego okręgu, ale również w wielu aspektach działkowców całego kraju. Do podstawowych tematów możemy zaliczyć problem zamieszkiwania w altanach działkowych – co w okresie zimowym jest bardzo groźnym dla życia procederem. Prezes Okręgu przybliżył panu posłowi bolączki, z którymi zmaga się Polski Związek Działkowców walczący o zabezpieczenie interesów działkowców w zatargu prawnym z kolosem biznesowym jakim jest Boryszew SA. W tej sprawie chodzi o obronę 151 rodzin w Toruniu użytkujących działki od dziesięcioleci, jest to ogromny problem natury lokalnej, ale podczas spotkania poruszony został też problem o wadze krajowej. Tym tematem, a właściwie poważnym zagrożeniem są założenia do nowelizacji Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami. Obawy budzą niedoprecyzowane treści zapisów wspomnianej nowelizacji ustawy, które mogą zaskutkować bardzo poważnymi konsekwencjami dla ogrodów i samych działkowców. Pan Poseł Arkadiusz Myrcha zadeklarował przyjrzenie się bliżej tematom rozmowy i pomoc.

 

 

tekst i foto:

Jerzy Jurgielski – insp. ds. inwestycyjnych Okręg Toruńsko-Włocławski PZD

 

 

 

 

Facebook