Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

XXXI posiedzenie Krajowej Rady PZD

2019-10-02 08:43

W dniu 30 września w Warszawie odbyło się XXXI posiedzenie Krajowej Rady PZD. Było to ostanie posiedzenie Rady w tej kadencji. W obradach uczestniczyli członkowie Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej z przewodniczącą Marią Fojt oraz prezesi nie będący członkami Krajowej Rady. Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył prezes Polskiego Związku Działkowców – Eugeniusz Kondracki.

                             

Pierwszym z omawianych tematów był projekt Programu Działania PZD na nową kadencję 2019-2023. Program przedstawił i szczegółowo omówił jego założenia prezes Eugeniusz Kondracki.

„Przedstawiony program był szeroko konsultowany. Zawiera tematy i zagadnienia, którymi Związek musi i powinien się zająć w nowej kadencji. Jedną z priorytetowych spraw będzie otwieranie się ogrodów na miasta i społeczeństwo. Chcemy integrować się ze społeczeństwem, chcemy by ogrody były także dla nich. Zależy nam na dobrej współpracy z samorządami – a to jest jeden z jej filarów. Nie mniej ważne w działalności programowej jest skuteczne zarządzanie jednostkami organizacyjnymi PZD. I tu będziemy pracowali nad nowoczesnym systemem zarządzania. To bardzo istotne w kwestii sprawnego funkcjonowania ROD i rozwoju ogrodów. Kolejna istotna sprawa to zwalczanie ponadnormatywnego budownictwa i zamieszkiwania na działkach. Nie możemy także przegapić tematów związanych z urbanistyczną polityką miast. Nie ma i nie będzie ogrodów jeśli przegapimy studia i plany miejscowego zagospodarowania” – powiedział prezes Eugeniusz Kondracki.

Projekt programu zawiera także zagadnienia dotyczące zmian klimatycznych, gospodarowania wodą w ROD, komunikacji w Związku a także polityki medialnej. Wszystkie zaproponowane w programie działania wytyczają jasne cele, które zapewnią istnienie i rozwój ogrodów oraz Związku na miarę współczesnych czasów.

                           

Do przedstawionych przez Eugeniusza Kondrackiego założeń odnieśli się członkowie Krajowej Rady. Po dyskusji dotyczącej założeń programowych prezes Eugeniusz Kondracki podsumował kończącą się kadencję i działania Krajowego Zarządu, jak i Krajowej Rady.

„Ta kadencja była kadencją bardzo trudną i bardzo pracowitą. Przyjęliśmy nowy statut i jego nowelizację. Odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów. Uczestniczyliśmy w pracach przy 10 ustawach, chociażby w niedawno przyjętej ustawie śmieciowej. Obchodziliśmy dwa ważne jubileusze: 35-lecie PZD oraz 120-lecie ruchu ogrodnictwa działkowego. Weszły w życie przepisy RODO – w związku z tym opracowaliśmy i wdrożyliśmy specjalny przewodnik „RODO w ROD”. Wprowadziliśmy system DGCS. Nabyło go prawie 1700 jednostek. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy 7 głównych programów istotnych dla rozwoju i funkcjonowania ogrodów oraz Związku. Tych działań było naprawdę dużo, świadczy chociażby o tym to, iż dziś mamy już XXXI posiedzenie Krajowej Rady w tej kadencji” – powiedział prezes PZD.

                          

W swoim wystąpieniu prezes PZD podziękował wszystkim członkom Krajowej Rady za poświęcenie i ciężką pracę na rzecz Związku i Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Prezes eugeniusz Kondracki podziękowania skierował również pod adres Krajowej Komisji Rewizyjnej i jej przewodniczącej Marii Fojt. Nie krył słów uznania dla pracy i zaangażowania przewodniczącej.

Również Maria Fojt wyraziła swoją wdzięczność za pomoc okazaną przez prezesa Eugeniusza Kondrackiego, członków Krajowej Rady oraz pracowników biura jednostki krajowej.

Następnie uczestnikom Krajowej Rady zaprezentowano projekty 10 stanowisk na XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD, a także regulamin obrad Zjazdu.

Prezes PZD przedstawił również program spotkań przedzjazdowych z delegatami XIV Krajowego Zjazdu, które odbędą się w tym tygodniu.

Ponieważ zakończyły się już wszystkie okręgowe zjazdy Eugeniusz Kondracki przedstawił także wnioski i uwagi dotyczące ich przebiegu. Pochwalił zjazd okręgu śląskiego doceniając jego organizację, przygotowanie i przebieg. Podkreślał, że jest to wynikiem przeprowadzonych konferencji przedzjazdowych. Dodał, że w przyszłej kadencji takie spotkania należy wprowadzić jako obowiązkowe. Dzięki naradom lepiej, szybciej i sprawniej się pracuje – bo na zjazd są już gotowe, wypracowane i przemyślane postulaty. Jednak nie we wszystkich okręgach tak było. Dlatego zdaniem prezesa PZD należy zrobić wszystko, by zjazdy były przygotowane w bardziej praktyczny sposób.

Po przedstawieniu wszystkich zaplanowanych w porządku obrad tematów przystąpiono do głosowania nad uchwałami, nad którymi czuwała Komisja Uchwał i Wniosków pod przewodnictwem Tadeusza Jarzębaka.

                       

Krajowa Rada jednomyślnie udzieliła absolutorium Krajowemu Zarządowi PZD. Przyjęła również projekt Programu Polskiego Związku Działkowców na kadencję 2019-2023. Zatwierdzono także uchwałę w sprawie przyjęcia projektów stanowisk XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

Na koniec kilka miłych słów w stronę prezesa Eugeniusza Kondrackiego skierował Tadeusz Jarzębak, wiceprezes PZD i prezes okręgu w Szczecinie. Życzył prezesowi Kondrackiemu w imieniu całej Krajowej Rady wytrwałości i inspiracji do dalszego działania na rzecz Polskiego Związku Działkowców i Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Po czym wszyscy zebrani odśpiewali prezesowi PZD huczne 100 lat.

                              

E.Ch.

 

 

 

 

 

 

Facebook