Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

XXX posiedzenie Krajowej Rady PZD

2019-09-09 11:31

6 września w Warszawie odbyło się XXX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył prezes Eugeniusz Kondracki. Podczas obrad Krajowa Rada PZD przyjęła 6 uchwał i wypracowała 1 stanowisko.

                            

Pierwszym omawianym punktem było sprawozdanie Krajowej Rady PZD za okres kadencji, które przedstawił prezes Eugeniusz  Kondracki.

„Ta kadencja była kadencją bardzo trudną i bardzo pracowitą. Oczekiwania wobec Związku były i są bardzo duże. Dlatego musimy reagować szybko i skutecznie. Należy podkreślić, że ta kadencja była bogata jeśli chodzi o opracowywanie i uchwalanie programów. To jest zupełnie nowa, ale bardzo potrzebna praktyka. Czasy się zmieniają, pojawiają się nowe potrzeby i Związek na nie reaguje. Rozwój Związku i Rodzinnych Ogrodów Działkowych tych działań wymaga” – powiedział podczas posiedzenia prezes PZD.                                                      

W dalszej części wystąpienia prezes PZD omówił także działalność oświatową, finansową i medialną Związku.

Po przedstawieniu sprawozdania przyszedł czas na dyskusję. Jako pierwszy głos zabrał Tadeusz Jarzębak, wiceprezes PZD, prezes Okręgu w Szczecinie. W swoim wystąpieniu podkreślał ogrom pracy jaką w tej kadencji wykonała Krajowa Rada i Krajowy Zarząd PZD. Docenił także wysiłek włożony przez szczeble pośrednie Związku i ich wpływ na to, co się dzieje w ogrodach. Z kolei Janusz Moszkowski, prezes okręgu wrocławskiego podkreślał, iż w tej kadencji znacznie bardziej zauważalne jest zainteresowania Ogrodami przez gminy i powiaty i chęć pomocy ze strony samorządów. Dodał, że ta sytuacja to zasługa Związku, który ciągle podkreśla jak ważna jest współpraca z samorządami i otwieranie ogrodów na społeczność lokalną. 

                              

Zabierając głos prezes okręgu świętokrzyskiego Edward Galus podziękował Krajowej Radzie za czuwanie nad tym, aby ustawy procedowane w Parlamencie były korzystne dla działkowców.  W swoim wystąpieniu odniósł się również  do współpracy z samorządami i wynikających z niej korzyściach. Dodał, że Kielce już drugi raz otrzymały bardzo dużą, bo w wysokości 1 miliona złotych dotację na inwestycje w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Podczas posiedzenia przyjęto również zmianę terminu XIV Krajowego Zjazdu PZD. Początkowo miał on się odbyć w dniach 06-07.12.2019r., jednak uznano za zasadne przyspieszenie tego terminu. Zdecydowano, że XIV Krajowy Zjazd PZD odbędzie się 18 października 2019r.

W związku z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi Krajowa Rada przyjęła także stanowisko w tej sprawie. W jego treści podkreślano, że Polski Związek Działkowców jest apolityczny – działa w każdych warunkach dla dobra ogrodów i działkowców.

Stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych [CZYTAJ TUTAJ]

Kolejnym istotnym punktem obrad było przyjęcie 7 już programu PZD. Jest to „Otwarty Program Bezpieczeństwa w Rodzinnych Ogrodach Działkowych PZD”.

Jak mówił prezes Kondracki bezpieczeństwo w ogrodach to sprawa priorytetowa. Jest dużo zagrożeń, dlatego Związek uznał za stosowne pochylić  się na tym tematem i wypracować zalecenia i wskazówki do stosowanie we wszystkich ROD. Program składa się z trzech podstawowych bloków tj. infrastruktury, działań formalnych i edukacyjnych oraz współpracy zewnętrznej ROD.

                            

W trakcie dyskusji wszyscy odnosili się pozytywnie do opracowanego programu i uznawali konieczność jego wprowadzenia. Zwracano także uwagę na to, że to program otwarty i w zależności od tego jak będzie rozwijała się sytuacja w ogrodach w kwestii bezpieczeństwa można ten program rozszerzać.

Podczas posiedzenia przedstawiono również sprawozdanie z realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2018 roku. Materiał przedstawiła Agnieszka Rudawska z Wydziału Gospodarki Gruntami PZD.

Z przedstawionych danych wynika, że w 2018 roku przeprowadzono aż 4258 zadań inwestycyjno-remontowych w 2423 ogrodach. Całkowity koszt tych działań to ponad 65,5 miliona złotych. Z czego 28 milionów stanowiły wydatki na budowę nowej infrastruktury, a ponad 37 milionów przeznaczono na zadania remontowe. Budowę nowej infrastruktury zrealizowano w 1197 ogrodach, z czego najwięcej tych działań obejmowało budowę sieci energetycznej, budowę ogrodzeń oraz siedzib dla zarządów. Z kolei remonty istniejącej infrastruktury przeprowadzono w 2900 ogrodach.

Podczas dyskusji w sprawach różnych rozmawiano m.in. o programie DGCS, o potrzebie tworzenie ośrodków finansowo-księgowych dla ROD, a także o odznaczeniach i znaczku związkowym.

Prezes PZD poinformował, że w siedzibie PZD odbyło się spotkanie z przedstawicielami DGCS. Pracowano nad wprowadzeniem wielu istotnym zmian w celu zwiększenia funkcjonalności programu. Prezes dodał także, że Związek poprosił o wytypowanie z każdego okręgu dwóch reprezentantów, którzy przejdą specjalne szkolenie z programu DGCS – po to, by potem móc szkolić wszystkich, którzy będą użytkownikami tego programu.

                          

W kwestii nadawania odznaczeń podkreślano, aby do wyróżnień typować osoby naprawdę zasłużone, takie które rzeczywiście coś dla Związku i dla Ogrodów zrobiły.

Na zakończenie posiedzenia Prezes Eugeniusz Kondracki podziękował wszystkim za udział w obradach i zaprosił na odbywające się jutro – 7 września, Krajowe Dni Działkowca.

 

Emilia Chmielińska

 
 
 
 
 
 
Facebook