Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

XXV posiedzenie Krajowej Rady

2018-12-06 09:50

5 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyło się XXV posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki - Prezes Związku. Podczas spotkania omówiono wiele spraw istotnych dla Związku, okręgów,  ogrodów i działkowców.

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty. Na podstawie potwierdzonej frekwencji Prezes PZD stwierdził prawomocność obrad i przystąpiono do omawiania kolejnych punktów posiedzenia.

Pierwszym tematem było podsumowanie wyborów samorządowych. Omówił go Prezes Eugeniusz Kondracki, który podkreślił, że związek zachowuje stanowisko apolityczne, ale jednocześnie zachęca działkowców do kandydowania. W wyborach samorządowych startowało conajmniej 341 działkowców, najwięcej w Okręgu Śląskim - 75 i Okręgu w Szczecinie - 61. Co ważne ponad połowa startujących kandydatów została wybrana do struktur samorządowych - ok. 180 osób. Krajowa Rada skierowała słowa podziękowania oraz gratulacje do działkowców, którzy kandydowali w wyborach i zostali wybrani, dzięki czemu interesy działkowców i ogrodów mogą być reprezentowane na szczeblu samorządowym. Uczestnicy narady byli zgodni co do zasadności apolitycznego stanowiska Związku, a także co do tego, że należy jak najszybciej nawiązać współpracę z nowo wybranymi władzami. W tej dyskusji zabrało głos 14 członków Krajowej Rady.

Kolejnym punktem posiedzenia była wysokość partycypacji i składki w 2019 roku. Krajowa Rada PZD, po dokonaniu analizy kosztów działalności prowadzonej przez jednostki terenowe oraz jednostkę krajową na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców, działając na podstawie §145 ust. 2 Statutu PZD, postanowiła utrzymać stawkę, która obowiązywała w 2018 roku. Zgodnie z tym partycypacja pozostanie na poziomie 0,08 zł za 1 m² powierzchni działki w ROD, a składka dla członków zwyczajnych w dotychczasowej wysokości, tj. 6 zł.

      

Trzeci temat został omówiony przez mec. Tomasza Terleckiego z Biura Prawnego PZD, a była nim informacja w sprawie wynagradzania członków organów PZD. Mecenas Terlecki scharakteryzował przebieg prac oraz efekty w postaci opracowanych zasad wynagradzania za czynności wykonywane w związku za pełnioną funkcję w rodzinnych ogrodach działkowych, w jednostkach terenowych oraz w jednostce krajowej PZD.

Następnie Krajowa Rada skupiła się na potrzebach i perspektywach inwestycji w ogrodach. Związek od lat dokłada wielu starań, aby wspierać ROD, jednakże środki, jakimi dysponuje są ograniczone. Kwestię tę szczegółowo omówiła Mariola Kobylińska, kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, która pokazała, jak aktualnie wygląda sytuacja i jakie są perspektywy w kontekście inwestycji w ogrodach. Co ważne Związek cały czas poszukuje nowych źródeł wsparcia dla ROD. Wystarczy wspomnieć, że Krajowy Zarząd PZD wystąpił do sześciu ministerstw, a część okręgów skierowała pisma do wojewodów, sejmików i marszałków województw w celu pozyskania nowych źródeł finansowania. Ponadto na posiedzeniu została przyjęta uchwała w sprawie utworzenia Funduszu Amortyzacyjnego w PZD, którego środki będą przeznaczane wyłącznie na finansowanie działań inwestycyjnych i kapitalnych remontów w ROD. Wszystko po to, aby ułatwić dalszy rozwój ROD.

Krajowa Rada zatwierdziła regulaminy sześciu okręgowych rad. Zofia Rut-Skórzyńska z Wydziału Prezydialnego PZD  oznajmiła, że treść przyjętych regulaminów została przeanalizowana przez prawników, którzy potwierdzili ich zgodność z przepisami związkowymi.

        

Bartłomiej Piech, dyrektor biura prawnego PZD, przedstawił temat nowelizacji przepisów Ustawy o PIT, która dotyczy również ROD, a także poruszył kwestię newslettera. Z kolei Monika Kożuch z WGG przybliżyła kwestię podwyżek energii elektrycznej.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podziękował zebranym za aktywne uczestnictwo w posiedzeniu, złożył życzenia świąteczne i zamknął obrady.

 

 

 

 

 

 

Facebook