Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

XXII posiedzenie Krajowej Rady PZD

2018-06-29 14:47

W dniu 28 czerwca 2018 roku Krajowa Rada PZD obradowała na XXII posiedzeniu pod przewodnictwem Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu uczestniczyła również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani Maria Fojt oraz prezesi okręgów niebędący członkami KR PZD.

Pierwszym merytorycznym tematem było sprawozdanie finansowe PZD za 2017 rok sporządzone na podstawie sprawozdań z ROD, jednostek terenowych i jednostki krajowej. Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła ocenę sprawozdania na podstawie badania , które przeprowadziła Krajowa Komisja Rewizyjna i w imieniu Komisji wniosła o zatwierdzenie sprawozdania.

Kolejnym punktem obrad była nowelizacja Regulaminu ROD. Mec. Tomasz Terlecki przedstawił szczegółowo efekty pracy Komisji ds. nowelizacji Regulaminu ROD omawiając zapisy, które zostały  wniesione do tego aktu prawnego. Ponadto  omówił  kolejne propozycje zmian w Regulaminie ROD wniesione przez okręgi. Uzasadnił powody, dla których niektóre pomysły nie mogą być uwzględnione oraz zalety tych, które warto wnieść do Regulaminu. Ten temat wywołał żywą dyskusję wśród członków KR i w rezultacie Krajowa Rada PZD uchwaliła zmiany w Regulaminie ROD.

Krajowa Rada dokonała oceny walnych zebrań sprawozdawczych  w ROD w 2018 roku. W przyjętej w tej sprawie uchwale uznała, że walne zebrania sprawozdawcze w roku 2018 wypełniły swoje statutowe obowiązki: zatwierdziły sprawozdania zarządów ROD i komisji rewizyjnych ROD, sprawozdania finansowe za 2017 rok, uchwaliły plany pracy oraz zabezpieczyły jego wykonanie w preliminarzach finansowych na rok 2018, a także ustaliły niezbędne opłaty ogrodowe zapewniające sprawne funkcjonowanie ROD w bieżącym.

Podczas posiedzenia oceniono stan realizacji najważniejszych zadań Związku opracowanych przez Krajowy Zarząd w okresie  od stycznia do maja 2018 roku, czyli związanych z wejściem w życie przepisów RODO, Programem Rozwoju ROD, Programem budowy siedzib dla zarządów ROD, wdrażaniem znowelizowanej ustawy Prawo wodne, bezpieczeństwem w ROD oraz kolegiami prezesów. Krajowa Rada PZD na podstawie informacji uzyskanych z okręgów uznała, że zadania są trakcie realizacji i należy podjąć wszelkie starania, aby  wdrożyć je w życie we wszystkich ogrodach i okręgach.

Ponadto KR dokonała interpretacji § 29 ust. 3 Statutu PZD, stwierdzając, że realizacja obowiązku doręczenia odpisu uchwały wynikającego przytoczonego winna nastąpić poprzez doręczenie odpisu opatrzonego własnoręcznie złożonymi podpisami członków organu (podpisanych tak jak na oryginale uchwały).

Krajowa Rada PZD dokooptowała do swojego składu Pana Leszka Buckiego z Okręgu Śląskiego, a także korzystając ze swoich uprawnień nadała dwa sztandary: Okręgowi Pomorskiemu PZD w Gdańsku oraz Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Nad Wartą” w Śremie.                                                    

ZRS

 

 

 

 

 

Facebook