Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

XIII posiedzenie Krajowej Rady PZD - podsumowanie

2017-05-26 08:58

W dniu 24 maja br. w Warszawie odbyło się się XIII posiedzenie Krajowej Rady PZD pod przewodnictwem prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Uczestniczyli w nim członkowie Krajowej Rady oraz Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt. Wśród najważniejszych tematów obrad znalazły się: nowelizacja statutu PZD, skargi i zażalenia dotyczące przede wszystkim przestrzegania prawa w Związku i ogrodach oraz tegoroczne obchody 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.

Na początku obrad Krajowa Rada uchwaliła porządek obrad, a następnie dokooptowała do swojego składu nowego członka, którym został nowo wybrany Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD pan Krzysztof Podlewski, wieloletni Prezes ROD „Zdrowie” w Warszawie i działkowiec z 45-letnim stażem.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki przedstawił w swoim wystąpieniu na temat konieczności zmian statutu PZD warunki ustawowe, które Związek musi spełnić do 20 maja 2018 roku, a które są wynikiem zmian zapisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Prezes PZD stwierdził także, iż jest to dobra okazja do przyjrzenia się praktycznemu stosowaniu zapisów nowego statutu, który obowiązuje dopiero od 2 lat. Dlatego też bardzo ważne będą wszelkie uwagi i wnioski z terenu, gdzie jest on praktycznie stosowany, a więc z okręgów i ogrodów. Prezes PZD wskazał także na konieczność ustanowienia harmonogramu prac nad nowelizacja statutu, aby zmieścić się w wyznaczonych ramach czasowych, które nakreśliła ustawa o stowarzyszeniach.

Pełna treść wystąpienia Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego znajduje się TUTAJ.

Prezes PZD zarekomendował Krajowej Radzie skład Komisji Statutowej zaakceptowanej przez Prezydium KR PZD, której zadaniem będzie opracowanie zmian w statucie. Krajowa Rada przyjęła także uchwałę w sprawie rozpoczęcia prac nad nowelizacją statutu, w której zwróciła się do wszystkich jednostek organizacyjnych o aktywne uczestniczenie w tworzeniu zmian w statucie. Krajowa Rada powołała 15-osobową Komisję Statutową. W dyskusji poruszono zagadnienia ze statutu, w przypadku których należałoby się zastanowić nad ewentualnymi zmianami przepisów.

Zgodnie z zapowiedzią, tematem obrad były także skargi i zażalenia. Prezes Eugeniusz Kondracki w swoim wystąpieniu na ten temat przedstawił najczęstsze problemy, z jakimi występują działkowcy, sposoby ich rozwiązywania, oraz przedstawił zadania w tym zakresie dla zarządów ROD, okręgów i Krajowej Rady.

Pełna treść wystąpienie Prezesa Eugeniusza Kondrackiego dotycząca skarg i zażaleń znajduje się TUTAJ.

Analityczny materiał dotyczący skarg i zażaleń, problemów z nich wynikających oraz ocenę i wnioski przedstawił wiceprezes PZD Zdzisław Śliwa. Natomiast Tadeusz Jarzębak - I wiceprezes PZD, przedstawił sprawy poruszane podczas dyżurów prawnych.

Krajowa Rada przyjęła uchwałę ws. skarg i zażaleń w PZD, w której określiła zadania w tym zakresie dla zarządów ROD i OZ oraz powołała Komisje ds. Skarg.

W dyskusji na temat skarg i zażaleń członkowie Krajowej Rady zwrócili szczególną uwagę na problemy występujące w ogrodach i trudności w rozwiązywaniu konfliktów. Wskazywali również potrzebę powołania niezależnych zespołów mediacyjnych na wzór dawnych ogrodowych komisji rozjemczych, których to działalność może być korzystna dla rozwiązywania pojawiających się konfliktów.

Krajowa Rada powołała honorowy Komitet Obchodów Jubileuszu 120-lecia Ruchu Ogrodnictwa Działkowego w Polsce, w skład którego weszli długoletni działacze z terenu całego kraju zarówno ze szczebla ogrodowego, okręgowego, jak i krajowego.

Ponadto Krajowa Rada dokonała zmian w uchwale dotyczącej funkcjonowania Funduszu Rozwoju ROD oraz w uchwale dotyczącej programu obchodów jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Uchwały podjęte podczas XIII Plenum KR PZD:

Uchwała nr 2/XIII/2017 w sprawie rozpoczęcia prac związanych z realizacją ustawowego obowiązku zmiany statutu PZD

- Uchwała nr 3/XIII/2017 w sprawie powołania Komisji ds. nowelizacji statutu PZD

- uchwała nr 4/XIII/2017 w sprawie skarg i zażaleń w PZD

- uchwała nr 5/XIII/2017 w sprawie powolania komisji do spraw skarg

- uchwała nr 6/XIII/2017 w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Funduszu Rozwoju ROD w PZD

Facebook