Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

XI posiedzenie Krajowej Rady PZD

2021-10-25 10:48

W dniu 21 października 2021 r. pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego odbyło się XI posiedzenie Krajowej Rady PZD.  W posiedzeniu, poza członkami KR PZD, udział wzięła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt. Posiedzenie odbywało się on-line.

Wiodącym tematem XI posiedzenia Krajowej Rady PZD było podsumowanie przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w ROD. Prezes PZD podkreślił, że kampania była niezwykle trudna i wymagała dużej pracy poczynając od KR przez OZ do zarządów ROD. Mimo, że warunki do rozpoczęcia odbywania walnych zebrań pojawiły się dopiero w połowie czerwca, po tym jak Rada Ministrów złagodziła obostrzenia związane z pandemią, to żyliśmy tą kampanią  od początku roku, kiedy to Krajowy Zarząd PZD przyjął wytyczne do przeprowadzania walnych zebrań.  Temat walnych zebrań Związek traktuje jako niezwykle ważny i mający duże znaczenie dla funkcjonowania ROD i Związku.

Szczegóły podsumowania walnych zebrań na podstawie informacji z Okręgów przedstawiła Zofia Rut-Skórzyńska, Kierownik Wydz. Prezydialnego. Wynikało z nich, że walne zebrania sprawozdawcze (konferencje delegatów) w roku 2021 odbyły się w 4305 ROD. Niestety, co jest niepokojące, w 296 ROD zebrania nie odbyły się, a brak ich zwołania, a co za tym idzie niewykonanie obowiązku statutowego, zarządy ROD tłumaczyły głównie pandemią.

Krajowa Rada PZD w podjętej uchwale uznała, że kampanię tegorocznych walnych zebrań należy ocenić w sposób zróżnicowany. Wiele okręgów osiągnęło bardzo dobre wyniki pod względem przygotowania, przeprowadzenia walnych zebrań, podjęcia uchwał, również inwestycyjnych na czym Związkowi zależało. W wielu okręgach jednak ocena nie może być pozytywna z powodu ilości nieodbytych walnych zebrań. Krajowa Rada PZD stwierdziła również, że zarządy ROD, Okręgowe Zarządy PZD oraz Krajowy Zarząd PZD stanęły na wysokości zadania przygotowując i realizując walne zebrania sprawozdawcze w ROD. KR PZD przekazała wyrazy uznania zarządom ROD, które mimo stanu epidemii przygotowały i przeprowadziły w bezpieczny sposób dla działkowców walne zebrania.

W tym temacie wypowiadali się przedstawiciele Okręgów podsumowując przebieg kampanii walnych zebrań w ogrodach oraz działania jakie były podejmowane, by wspomóc zarządy w organizacji i ich przeprowadzeniu.

Następnie Przewodniczący Komisji, która opracowała Techniczne wytyczne w sprawie projektowania i zakładania ROD Edward Galus omówił ten dokument oraz prowadzone prace, w wyniku których wytyczne zostały opracowane. Dodał iż inicjatorem powstania tego opracowania był Prezes PZD. Biorąc pod uwagę fakt, że Program Rozwoju ROD w wielu Okręgach jest aktywnie realizowany, czego efektem jest uzyskanie gruntów pod nowe ROD, Krajowy Zarząd PZD już w czerwcu br. powołał Zespół do opracowania Instrukcji w sprawie zasad i wytycznych zakładania rodzinnych ogrodów działkowych. Wytyczne obejmują konieczne kompleksowe działania istotne do wykonania przy realizacji zadania w zakresie założenia ROD oraz modernizacji istniejących ROD. Prezes PZD podsumowując temat podkreślił, że „Techniczne wytyczne…”  są dokumentem dobrze opracowanym, w którym wykorzystano doświadczenie Związku z 40-letniej historii, a także z czasów, sprzed powstania Związku.

Krajowa Rada PZD mając na względzie fakt, że sztandary ROD oraz Okręgowych Zarządów PZD są elementem historii i tożsamości Związku, stanowią o przynależności do Polskiego Związku Działkowców, zasługują na nadanie im odpowiedniej rangi i uhonorowanie, jako elementu historii Polskiego Związku Działkowców. Dlatego też  KR PZD ustanowiła  „Złotą Księgę Sztandarów PZD”, w której zamieszone będą wszystkie sztandary nadane przez KR PZD w okresie 40-lecia istnienia PZD.

Prezes PZD podjął temat aktualnej sytuacji Związku opierając się głównie na sprawach wewnętrznych: problemie nieodbycia walnych zebrań w niemal 300 ROD, konieczności ożywienia kontaktów na linii Zarząd ROD - Okręgowy Zarząd – Krajowy Zarząd, konieczności zintensyfikowania szkoleń dla aktywu oraz nowych działkowców oraz zbliżającego się terminu, do którego wszystkie ROD powinny przenieść księgowość do ośrodków finansowo-księgowych funkcjonujących przy OZ.

Ponadto Krajowa Rada PZD zarejestrowała Regulamin Okręgowej Rady Opolskiej PZD.

Krajowa Rada PZD przyjęła na posiedzeniu 4 uchwały:

1)    Uchwałę nr 1/XI/2021 w sprawie oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku;

2)    Uchwałę nr 2/XI/2021 w sprawie „Technicznych wytycznych w sprawie zasad projektowania i zakładania rodzinnych ogrodów działkowych”;

3)    Uchwałę nr 3/XI/2021 w sprawie ustanowienia „Złotej Księgi Sztandarów PZD”;

4)   Uchwałę nr 4/XI/2021 w sprawie rejestracji Regulaminu OR Opolskiej PZD w Opolu.

Na zakończenie posiedzenia Prezes podziękował uczestnikom za aktywny udział w posiedzeniu, co świadczy o sile i odpowiedzialnym pojmowaniu obowiązków członków KR PZD.

 

ZRS

Facebook