• Slider 15

XI Okręgowy Zjazd Delegatów wybrał władze Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD na kadencję 2024 - 2028 roku.

 • Mieczysław Chrapiński - Przewodniczący Zjazdu

  Mieczysław Chrapiński - Przewodniczący Zjazdu

W dniu 28 czerwca 2024 r. odbył się XI Okręgowy Zjazd Delegatów ROD Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD. Uczestniczyło w nim 162 delegatów ROD na 227 uprawnionych delegatów – frekwencja wyniosła 71,4 %. Zjazd otworzył Prezes Okręgu – p. Piotr Gadzikowski, który przywitał zebranych, w tym szczególnie – p. Prezydenta Torunia – p. Pawła Gulewskiego oraz p. Klaudię Żbikowską reprezentującą Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości p. Arkadiusza Myrchę, a także p. Bartłomieja Piecha przedstawiciela Prezesa Polskiego Związku Działkowców – p. Eugeniusza Kondrackiego. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu PZD głos zabrał Prezydent Torunia p. Paweł Gulewski, który zapewnił uczestników o pełnym poparciu dla rozwoju ogrodnictwa działkowego oraz zadeklarował współpracę z PZD, życząc jednocześnie owocnych obrad Zjazdu. Odczytano także listy intencyjne: od
p. Tomasza Szymańskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego p. Piotra Całbeckiego oraz od Prezydenta Miasta Grudziądza p. Macieja Glamowskiego, którzy z powodu obowiązków służbowych nie mogli osobiście uczestniczyć w Zjeździe.

List Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na przewodniczącego XI Okręgowego Zjazdu Delegatów ROD – Prezes Okręgu
p. Piotr Gadzikowski zaproponował Pana Mieczysława Chrapińskiego, z kolei na Sekretarza Zjazdu zaproponowano p. Annę Bołądź. Obie kandydatury przyjęto jednogłośnie. Do Prezydium Zjazdu zaproszono: przedstawiciela PZD p. Bartłomieja Piecha, Prezesa Okręgu p. Piotra Gadzikowskiego, I Wiceprezesa Okręgu p. Leszka Konefała, Wiceprezesa Okręgu p. Andrzeja Ciechomskiego i Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej p. Grażynę Sieradzką – Kaźmierczak. Po wybraniu składów komisji mandatowej, uchwał i wniosków oraz wyborczej, wystąpił Prezes Okręgu i przedstawił referat sprawozdawczo – programowy.  Podkreślił w nim dorobek Polskiego Związku Działkowców, znaczenie rodzinnych ogrodów działkowych w przestrzeni miast, rolę aktywności na łonie natury w kontekście społecznym i zdrowotnym, co składa się razem na ogromną rolę idei ogrodnictwa działkowego. Pan Gadzikowski zwrócił uwagę, iż: „ogrody działkowe mają być wizytówką miasta, miejscem relaksu i edukacji ekologicznej, ale możliwe jest to tylko wtedy, gdy działkowcy dbają o przestrzeganie prawa. Tylko przez współpracę i odpowiedzialne podejście do powierzonych nam obowiązków, możemy osiągnąć sukces w promocji i rozwoju ogrodów działkowych prowadzonych przez PZD.”

List Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Następnie głos zabrał p. Bartłomiej Piech, który w imieniu Prezesa Związku p. Eugeniusza Kondrackiego podziękował wszystkim delegatom będącym jednocześnie członkami organów ogrodowych za poświęcony czas i zaangażowanie w rozwój ROD oraz realizację celów Polskiego Związku Działkowców. Podkreślił, iż Okręg Toruńsko – Włocławski był zawsze liderem w różnego rodzaju akcjach dotyczących obrony praw działkowców, a nasz aktyw jest bardzo zintegrowany w swoich działaniach. Zaapelował o składanie wniosków do Planów Ogólnych, aby zabezpieczyć istnienie ROD w gospodarce przestrzennej gmin.

Kolejnym punktem programu było wręczenie wyróżnień związkowych. Dla ROD „Koło Kani” w Toruniu - Prezes PZD przyznał puchar z okazji jubileuszu 40-lecia powstania, który z rąk Skarbnika PZD – P. Piotra Gadzikowskiego odebrała Pani Prezes ROD Teresa Podlas – Kozłowska. Najbardziej zasłużeni działacze zostali odznaczeni: Pan Paweł Majewski z ROD „Nad Drwęcą” w Lubiczu otrzymał odznakę „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”, natomiast p. Blandyna Łubkowska z ROD „Wisełka” w Toruniu otrzymała złotą odznakę „Zasłużonego Działkowca”, a kolejnych 7 osób otrzymało srebrne odznaki „Zasłużonego Działkowca”.

List Prezydenta Miasta Torunia

W indywidualnych wystąpieniach uczestnicy Zjazdu zabierali głos ( linki do plików zawierających treści wystąpień znajdują się poniżej tego tekstu) m.in. dziękując Jednostce Krajowej PZD za wsparcie i dbanie o interesy działkowców oraz za liczne publikacje o tematyce ekologiczno – przyrodniczej, poruszano też tematy: korzyści płynących z łączenia ROD w większe jednostki organizacyjne, roli i znaczenia kolegiów prezesów, czy też negatywnych konsekwencji płynących z nielegalnego zamieszkiwania w ROD. Następnie głos zabrała  przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej p. Grażyna Sieradzka – Kaźmierczak, która przedstawiła ocenę pracy Okręgowego Zarządu i w imieniu komisji zarekomendowała udzielenie mu absolutorium za okres kadencji 2019-2024.  Zebrani jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania z działalności organów Okręgu za kadencję, a także udzielili absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi. Przyjęto również program działania na kolejną kadencję.

Najważniejszym celem Zjazdu był jednak wybór organów okręgowych na kadencję 2024-2028. Ustalono, że Okręgowa Rada będzie liczyła 21 osób, a Okręgowa Komisja Rewizyjna – 10 osób. Zgodnie z uchwałą KR PZD nr 9/XXIV/2024 z dnia 14.03.2024 r. wybrano także 6 delegatów na XV Krajowy Zajazd Delegatów PZD. Na odbytych wcześniej spotkaniach przedzjazdowych w poszczególnych rejonach wyborczych zarekomendowano kandydatów do przyszłych organów okręgowych. Dodatkowo z Sali zgłoszono 1 kandydaturę do Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po przegłosowaniu zgłoszonych kandydatur – nowo wybrane organy odbyły swoje I posiedzenia, podczas których wybrano skład Okręgowego Zarządu oraz osoby na poszczególne funkcje w organach okręgowych. Uczestnicy Zjazdu wybrali:

Okręgową Radę i Okręgowy Zarząd w składzie:

 1. Piotr Gadzikowski - Prezes Okręgu (ROD „Pod Dębem” w Grudziądzu)
 2. Andrzej Ciechomski - I Wiceprezes Okręgu (ROD „Prząśniczka” w Toruniu)
 3. Mieczysław Chrapiński - Wiceprezes Okręgu (ROD „Oaza” w Grudziądzu)
 4. Grażyna Rusicka - Wiceprezes Okręgu (ROD „Ruda II” we Włocławku)
 5. Danuta Karczewska            - Sekretarz Okręgu (ROD „A. Mickiewicza” w Toruniu)
 6. Teresa Podlas – Kozłowska - Skarbnik Okręgu (ROD „Koło Kani” w Toruniu)
 7. Andrzej Boruszkowski - Członek Okręgowego Zarządu (ROD „Jedność” w Rypinie)
 8. Ewa Kaniewska - Członek Okręgowego Zarządu (ROD „Rybnica” we Włocławku)
 9. Piotr Kociucki - Członek Okręgowego Zarządu (ROD „UMK” w Toruniu)
 10. Dariusz Godurowski - Członek Okręgowej Rady (ROD „Zagroda” w Toruniu)
 11. Marian Gołębiewski - Członek Okręgowej Rady (ROD „Irys” w Ciechocinku)
 12. Małgorzata Jasińska - Członek Okręgowej Rady (ROD „Niezapominajka” w Grudziądzu)
 13. Ryszard Jaskuła - Członek Okręgowej Rady (ROD „Elana” w Toruniu)
 14. Sławomir Kierat - Członek Okręgowej Rady (ROD „Wodnik” w Chełmży)
 15. Robert Maciejewski - Członek Okręgowej Rady (ROD „Pod Skarpą” w Chełmnie)
 16. Maria Majka - Członek Okręgowej Rady (ROD „Rolnik” w Grudziądzu)
 17. Dariusz Makowski - Członek Okręgowej Rady (ROD „Chemik” w Wąbrzeźnie)
 18. Janusz Mularski - Członek Okręgowej Rady (ROD „Przyszłość” we Włocławku)
 19. Ewa Przybylska - Członek Okręgowej Rady (ROD „Ruda II” we Włocławku)
 20. Tadeusz Szyszkowski - Członek Okręgowej Rady (ROD „Sielanka” w Grudziądzu)
 21. Marcin Wierzchosławski - Członek Okręgowej Rady (ROD „Flisak” w Toruniu)

 

Okręgową Komisję rewizyjną w składzie:

 1. Grażyna Sieradzka – Kaźmierczak – Przewodnicząca OKR (ROD „Rubinkowo” w Toruniu)
 2. Ewa Koprowska - I Zastępca Przewodniczącego OKR (ROD „Transportowiec” w Wieńcu - Zalesie)
 3. Szymon Kraska - Zastępca Przewodniczącego OKR (ROD „Jutrzenka” w Toruniu)
 4. Danuta Kwiatkowska – Kawa - Sekretarz OKR (ROD „Oaza” w Grudziądzu)
 5. Piotr Brzozowski - Członek OKR (ROD „Zielone Wzgórze” w Toruniu)
 6. Piotr Charaba - Członek OKR (ROD „Łęg” we Włocławku)
 7. Ewa Czyżewska - Członek OKR (ROD „Chemik” w Grudziądzu)
 8. Ewa Frąckowska - Członek OKR (ROD „Oświata” w Toruniu)
 9. Ewa Lipińska             - Członek OKR (ROD „Prząśniczka” w Toruniu)
 10. Iwona Klimczak - Członek OKR (ROD „Ceramik” we Włocławku)

 

Delegatów na XV Krajowy Zjazd Delegatów PZD:

 1. Piotr Gadzikowski - Prezes Okręgu (ROD „Pod Dębem” w Grudziądzu)
 2. Andrzej Ciechomski - I Wiceprezes Okręgu (ROD „Prząśniczka” w Toruniu)
 3. Mieczysław Chrapiński - Wiceprezes Okręgu (ROD „Oaza” w Grudziądzu)
 4. Grażyna Rusicka - Wiceprezes Okręgu (ROD „Ruda II” we Włocławku)
 5. Piotr Kociucki - Członek Okręgowego Zarządu (ROD „UMK” w Toruniu)
 6. Małgorzata Jasińska - Członek Okręgowej Rady (ROD „Niezapominajka” w Grudziądzu)

 

Po przyjęciu stanowisk Zjazdu i wyczerpaniu porządku obrad – Zjazd zakończono.

Stanowiska podjęte przez XI Zjazd Delegatów ROD PZD Okręgu Toruńsko-Włocławskiego:

 1. Stanowisko w sprawie znaczenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych w zrównoważonym rozwoju miast i gmin.
 2. Stanowisko w sprawie znaczenia konkursów krajowych i okręgowych dla działkowców oraz wpływ aktywnego udziału w konkursach na walory estetyczne ROD.
 3. Stanowisko w sprawie znaczenia jedności ruchu ogrodnictwa działkowego w kontekście tworzenia nowych planów ogólnych gmin.
 4. Stanowisko w sprawie "Otwartego Programu Zagospodarowania i Użytkowania Działek na miarę współczesnych rodzin.
 5. Stanowisko w sprawie współpracy jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Działkowców z samorządami, włodarzami miast i gmin dla przyszłości i rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
 6. Stanowisko w sprawie znaczenia Ośrodków Finansowo – Księgowych w prawidłowej gospodarce finansowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
 7. Stanowisko w sprawie funkcjonalności programu komputerowego DGCS PZD System.
 8. Stanowisko w sprawie wykorzystywania nowoczesnych technologii w zarządzaniu jednostkami organizacyjnymi Polskiego Związku Działkowców.
 9. Stanowisko w sprawie wykorzystywania Funduszu Budowy Siedzib dla Zarządów ROD będącego w dyspozycji Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców.

Gratulujemy wszystkim nowo wybranym członkom organów okręgowych i życzymy satysfakcji z pracy na powierzonych funkcjach!

Opracowała:

Zastępca dyrektora biura OZ PZD

mgr inż. Anna Bołądź

NazwaDataRozmiar
cwiklinski.pdf

Fundusze z UE

2024-07-03 13:25103.26 KB
danuta_karczewska.pdf

Podziękowanie za wydawnictwa PZD

2024-07-03 13:25322.57 KB
godurowski.pdf

Inwestycje w ROD

2024-07-03 13:25207.61 KB
jasinska.pdf

Łączenie ogrodów

2024-07-03 13:25495.68 KB
piotr_kociucki.pdf

Podziękowanie dla władz PZD za granty z ARiMR

2024-07-03 13:25223.93 KB
piszkalska.pdf

Plany ogólne gmin

2024-07-03 13:25181.08 KB
stale_zamieszkiwanie_-_kasia_welnowska.pdf

Zamieszkiwanie-pasożyt ogrodów

2024-07-03 13:25220.12 KB
stanowisko_rusicka.pdf

Zintensyfikowanie działań kolegiów prezesów.

2024-07-03 13:25206.39 KB
wydawnictwa_pzd_-_beata_neumann.pdf

Wydawnictwa Związkowe i ich rola

2024-07-03 13:25208.13 KB
Dodaj komentarz